Seppo Kohonen

Ilmailurikkomukset ja seuraamukset

16 viestiä aiheessa

Deltan vajaaksi jäneestä laskeutumisesta kertoneen jutun johdosta aloin miettiä, mitä seuraamuksia tälläisestä tapahtumasta on koneen päällikölle ja/tai ohjaajalle? Maantieliikenteessä napsahtaisi vähintään sakko liikenteen vaarantamisesta tms. Lentoyhtiökin ottaa varmaan asian puheeksi?

Entäpä sitten vastaava tapaus pienkoneella ja PPL lupakirjalla lentävälle? Olen ymmärtänyt, että pienkoneella valvotussa ilmatilassa töhöillessä seuraa helposti ainakin kehityskeskustelu lennonjohdon kanssa. Mitä pitää tehdä, että lupakirja lähtisi kiinni jäädessä kuivumaan?

Vesillä liikuttaessa aluksen päällikkö on jumalasta seuraava ja kantaa myös ankaran vastuun aluksesta, miehistöstä ja lastista, sekä myös omalta osaltaan muiden vesillä liikkuvien turvallisuudesta vaikka oman kokemuksen mukaan tätä ei kaikki huviveneiden päälliköt ole aina sisäistäneet. Lentokoneen päällikkö on varmaankin samassa asemassa?

Muokattu: , käyttäjä: Seppo Kohonen
lyöntivirheitä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
11 tuntia sitten, Seppo Kohonen kirjoitti:

Lentokoneen päällikkö on varmaankin samassa asemassa?

Seppo, olet varmaan kuullut ikivanhan jutun; mitä yhteistä on lentoperämiehellä ja Jeesuksella?

Rodney :cool:

Muokattu: , käyttäjä: Jorma Kosonen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
13 tuntia sitten, Seppo Kohonen kirjoitti:

Deltan vajaaksi jäneestä laskeutumisesta kertoneen jutun johdosta aloin miettiä, mitä seuraamuksia tälläisestä tapahtumasta on koneen päällikölle ja/tai ohjaajalle? Maantieliikenteessä napsahtaisi vähintään sakko liikenteen vaarantamisesta tms. Lentoyhtiökin ottaa varmaan asian puheeksi?

Entäpä sitten vastaava tapaus pienkoneella ja PPL lupakirjalla lentävälle? Olen ymmärtänyt, että pienkoneella valvotussa ilmatilassa töhöillessä seuraa helposti ainakin kehityskeskustelu lennonjohdon kanssa. Mitä pitää tehdä, että lupakirja lähtisi kiinni jäädessä kuivumaan?

Harvemmin tuollaisesta mitään rikosoikeudellista tai muuhun oikeudelliseen rangaistukseen tähtäävää prosessia käynnistyy länsimaissa. Jossain kehitysmaassa voi olla toisin.

Lennonjohdolla ei ole normaalitilanteessa mitään viranomaisasemaa (mm. Suomessa), lennonjohdon kanssa ei ole mikään pakko kenenkään käydä kehityskeskustelua tai ottaa sieltä vastaan palautetta. Harvemmin lupakirjaa viedään, jos kyse ei ole tahallisesta teosta, mutta toki tahattomaankin tekoon liittyvät osaamispuutteet voivat aiheuttaa sen, että osaamista on kenties todistettava (ja tarvittaessa hankittava lisää), ennen kun ilmailu voi jatkua, jos osaamattomuutta on ollut huomattavan paljon.

1 henkilö tykkää tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
15 tuntia sitten, Jorma Kosonen kirjoitti:

Seppo, olet varmaan kuullut ikivanhan jutun; mitä yhteistä on lentoperämiehellä ja Jeesuksella?

Rodney :cool:

Itseasiassa en muista kuulleeni. Veikkaan, että liittyy jotenkin heidän suhteeseen itse Jumalaan?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
14 tuntia sitten, Tatu Koiranen kirjoitti:

Harvemmin tuollaisesta mitään rikosoikeudellista tai muuhun oikeudelliseen rangaistukseen tähtäävää prosessia käynnistyy länsimaissa. Jossain kehitysmaassa voi olla toisin.

Olisin kuvitellut, että asia on länsimaissa päinvastoin. Jos vaikkapa laiva satamaan tullessaan törmää laituriin, niin käsittääkseni tapahtumasta seuraa vähintään oikeudessa annettava meriselitys, jossa selvitetään syitä ja vastuita nimenomaan korvausten kannalta. Kaipa Suomessa edes päällikkö ja perämies vähintään puhallutettaisiin?

Suomessa saa ajaa enintään 24 metristä huvivenettä ilman mitään osoitettua osaamista, mutta vahinkotilanteessa päällikkö on henkilökohtaisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Edes auton liikennevakuutuksen kaltainen vastuuvakuutus ei ole veneillessä pakollinen.

Ihan esimerkkinä, vaikkapa tälläisen SanLorenzo SX76:n päällikkönä ja ohjaajana saa toimia kuka tahansa vähintään 15 vuotias henkilö, joka omasta mielestään osaa homman. Tarvittaessa sitten vasta oikeus päättää oliko päälliköllä "... olosuhteisiin nähden tarvittava ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi"

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
2 tuntia sitten, Seppo Kohonen kirjoitti:

Veikkaan, että liittyy jotenkin heidän suhteeseen itse Jumalaan?

Molemmat istuvat Jumalan, kaikkivaltiaan, oikealla puolella.

Rodney :cool:

P.S. Tosin CRM lienee tehnyt tämän jutun ikivanhaksi.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tuota tuota. Laivassa kippari on jumalasta seuraava, eikä suinkaan alaspäin. Mutta eikös lentokoneessa päällikkö tee juuri niin, kuin lennonjohtaja käskee?

1 henkilö tykkää tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tottahan mennään selvitysten mukaan, mutta kyllä koneen päällikkö viime kädessä päättää, mitä tehdään - ja vastaa päätöksistään.

2 henkilöä tykkäävät tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ilma-aluksen päälliköllä on velvollisuus ilmoittaa onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jolloin niistä ei ole seuraamuksia, jollei niihin liity tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Korvausvelvollisuutta se ei poista, vaikka onnettomuustutkinnan tarkoituksena ei ole käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta.

Lainaa

 

Traficom vastaanottaa ja käsittelee poikkeama-asetuksen mukaiset poikkeamailmoitukset. Raportointikulttuuri on Suomessa hyvällä tasolla, ja poikkeamailmoituksia saadaan koko Suomen ilmailun osalta tavallisena vuotena noin 10 000 kappaletta. Niistä vuosittain kaikki tai lähes kaikki liittyvät tahattomiin virheisiin tai poikkeamiin, ja niitä hyödynnetään turvallisuuden parantamiseen.

Mikäli epäillään, että tapaukseen liittyy tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, on Traficomilla oma prosessi näiden tapausten käsittelyyn. Jos epäillään, että ilmoitettuun poikkeamaan liittyy ilmailua koskevien säädösten ja määräysten vastainen teko tai laiminlyönti, joka aiheutuu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, arvioidaan tapaus asiantuntijatiimin toimesta.

Jos katsotaan, että tapauksessa on kyse tahallisesta laiminlyönnistä tai että ilmeinen riski on selkeällä ja vakavalla tavalla jätetty huomiotta ja on vakavasti laiminlyöty olosuhteiden edellyttämää ammatillista huolellisuusvelvollisuutta, mikä aiheuttaa ennakoitavissa olevaa vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle tai vaarantaa vakavasti ilmailun turvallisuuden tason, päätetään mahdollisten hallinnollisten seuraamusten (luvan peruutus, varoitus tai huomautus) käyttämisestä. Tapauksesta riippuen on myös mahdollista, että asiassa tehdään tutkintapyyntö poliisille hallinnollisten seuraamusten sijaan.

Polisilla on puolestaan omasta lainsäädännöstä johtuen yleinen toimintavelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että saatuaan tiedon mahdollisesta rikkomuksesta tai rikoksesta, on poliisin velvollisuus ryhtyä asiaa selvittämään. Kuten poikkeama-asetus edellyttää, tekevät Traficom ja poliisi yhteistyötä ilmailua koskevissa tapauksissa. Tämän yhteistyön tarkoituksena on huomioida poikkeama-asetuksen raportoijan suoja sekä mahdollinen asian käsittelyn keskeneräisyys Traficomissa.

Jos poikkeamailmoitus on tehty tai asia on jo Onnettomuustutkinta-keskuksen tutkittavana, poliisi arvioi tarpeen esitutkinnan aloittamisesta tai keskeyttää esitutkinnan poikkeamailmoituksen käsittelemisen tai Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan ajaksi.

 

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/just-culture-oikeudenmukainen-kulttuuri

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lentoliikenteen-onnettomuuksista-vaaratilanteista-ja-poikkeamista-ilmoittaminen

https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/ilmailuonnettomuuksientutkinta.html

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
13 tuntia sitten, Seppo Kohonen kirjoitti:

Olisin kuvitellut, että asia on länsimaissa päinvastoin. Jos vaikkapa laiva satamaan tullessaan törmää laituriin, niin käsittääkseni tapahtumasta seuraa vähintään oikeudessa annettava meriselitys, jossa selvitetään syitä ja vastuita nimenomaan korvausten kannalta. Kaipa Suomessa edes päällikkö ja perämies vähintään puhallutettaisiin?

Suomessa saa ajaa enintään 24 metristä huvivenettä ilman mitään osoitettua osaamista, mutta vahinkotilanteessa päällikkö on henkilökohtaisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Edes auton liikennevakuutuksen kaltainen vastuuvakuutus ei ole veneillessä pakollinen.

Vahingonkorvausasiat eli maksajan selvittelyt ovat siviiliasioita, eivät rikosasioita tai rangaistuksia.

Jos esimerkiksi valvotussa ilmatilassa "töhöilee", niin mitä konkreettista vahingonkorvauslaissa korvattavaksi säädettyä vahinkoa töhöilystä voisi syntyä?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ekana tulisi mieleen tilanne, että konetta ohjataan tahallaan niin, että sillä aiheutetaan vaaraa tai vahinkoja. Ts. koneesta putoaa jotain osia tai tavaraa tai koheltamisen surauksena joudutaan tekemään pakkolasku, jossa aiheutuu vahinkoa toisille. Käytännön esimerkkinä voisi vaikkapa se, että päällikkö sallii matkustajan työntää kameransa ulos ikkunasta ja kamera putoaa niin, että se osuu johonkin.

Mutta pointtini ei oikeastaan ollut siviiliasiat vaan nimenomaan minua kiinnostaa se, kuinka aktiivisesti ilmaliikennettä valvotaan viranomaistasolla. Siis siitä hetkestä alkaen, kun ohjaaja kiipeää koneeseen aina lennon päättymiseen asti.

Jos tämän JFK:n tapauksen rinnastaisi maantieliikenteeseen, niin siinä linja-auto olisii poliisin nähden ajanut päin punaisia toisen linja-auton eteen. Tässä kohtaa keskusteltaisiin kuljettajan ja poliisin kesken seuraavaksi siitä, oliko kyseessä vain perusmuotoinen liikenteen vaarantaminen vaiko peräti törkeä. Kuljettajan ajo-oikeuskin olisi melko varmasti katkolla.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tassa Deltan keississa jos sielta ei loydy jotain tahallisuutta (ei varmasti loydy), niin miehisto pannaan simuun vahan harjoittelemaan jotain relevanttia, tassa tapauksessa varmaan lyhyen kiitotien operointeja. Mitaan varsinaisia sanktioita naista ei seuraa. Kaikilla fiksuilla yhtioilla on ns. just culture, eli virheista opitaan eika niista rangaista. Pitaa meiningin avoimena, ja virheista uskalletaan ilmoittaa eteenpain kun niita sattuu silloinkin kun tilanteesta ei seuraa mitaan vauriota.

 

2 henkilöä tykkäävät tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
1/17/2023 at 10.50, Seppo Kohonen kirjoitti:

Mutta pointtini ei oikeastaan ollut siviiliasiat vaan nimenomaan minua kiinnostaa se, kuinka aktiivisesti ilmaliikennettä valvotaan viranomaistasolla. Siis siitä hetkestä alkaen, kun ohjaaja kiipeää koneeseen aina lennon päättymiseen asti.

Ainakaan vielä en ole tavannut poliisiautoa kiitotieodotuspaikalla valvomassa, ettei kone mene kiitotielle ilman selvitystä =)

Ilmailun turvallisuus perustuu suurelta osin niin paljon muuhun, kuin viranomaisvalvontaan, ettei sitä päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa hirveää määrää tarvita. Viranomaisen pelko (joka on viisauden alku) on kuitenkin aina läsnä esimerkiksi ramppicheckien (asematasotarkastusten) ja mahdollisten puhallutusten muodossa, mutta suuri osa viranomaisen valvontatyöstä kohdistuu operaattorin organisaation valvontaan.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kieltämättä rangaistusten pelko vähentäisi oma-aloitteista omista virheistä johtuneiden mahdollisten vaaratilanteiden ilmoittamista ja sitä kautta huonontaisi turvallisuutta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
1 tunti sitten, Seppo Kohonen kirjoitti:

Kieltämättä rangaistusten pelko vähentäisi oma-aloitteista omista virheistä johtuneiden mahdollisten vaaratilanteiden ilmoittamista ja sitä kautta huonontaisi turvallisuutta.

Kyllä. Sitten on myös toisin päin, eli mikäli töhöilee vahingossakin, mutta jättää pakollisen ilmoituksen tekemättä ja asia tulee muuta kautta viranomaisen tietoon, niin hallinnollisia toimia tai rangaistuksia on luvassa monessa maassa ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin liittyen, eikä sitä varsinaista töhöilykään katsota samojen silmälasien läpi (vrt. tilanne, jossa töhöily on ollut viranomaisen tietoon sen takia, että siitä on asianmukaisesti raportoitu).

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään