Peter Tähtinen

Suomen Ilmailuliitto - Ilmailijoiden edunvalvontajärjestö

34 viestiä aiheessa

Suomen Ilmailuliiton kevätkokous pidettiin eilen lauantaina 20.3.


Ilmailuliitto on 101-vuotias ilmailun valtakunnallinen keskusjärjestö.  Sen yksi keskeinen toiminta- ja palvelumuoto on edunvalvontatyö

Sääntöjen mukaan Liiton tarkoituksena on edistää Suomen urheilu- ja harrasteilmailua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä"

Liitolla on palveluksessaan päätoiminen edunvalvonta-asiantuntija, pitkän linjan ilmailun ammattilainen Juha Silvennoinen.

Vuosi sitten pidetyssä vastaavassa kokouksessa  jäsenten äänestettäväksi tuotiin esitys sääntömuutoksesta.  Esityksen mukaan "yleisilmailu" olisi sisällytetty yhdeksi SIL:n toimintapiiriin kuuluvaksi ilmailun lajiksi, jonka etuja Ilmailuliitto myös ajaisi.  Sääntömuutos ei saanut tuolloin tarvittavaa 75% määräenemmistöä asiasta suoritetussa äänestyksessä, koska jäi epäselväksi, mitä tämä "yleisilmailu" olisi ja mitä se ei olisi.  Asiassa nähtiin erinäisiä uhkia, ei vähiten siinä, että eräiden kaupallisten yritysten pelättiin tulevan Troijan hevosen tavoin Ilmailuliittoon vaatimaan Liiton tulkea pyrkimyksilleen omia itselleen kerhoilta yksityislentäjien hoitama laskuvarjohyppy- ja hinauslentotoiminta. 

Myös ICAO:n määritelmissä yleisilmailu on määritelty tavalla, joka ei SIL:n perspektiivistä ole yksikäsitteinen.

Eilisen sääntömuutosesityksen mukaan "Liiton tarkoituksena on edistää Suomen urheilu- ja harraste - ja yleisilmailua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä".

Yleisilmailuksi katsotaan nähtävästi sellainen tyyppihyväksytyllä lentokoneella lentäminen, joka ei ole ns. huvilentoa vaan jolla saattaa olla jokin hyötynäkökulma. Kuten esimerkiksi matkustaminen jossakin tarkoituksessa paikkakunnalta toiselle. 

Kuluneen vuoden aikana SIL puheenjohtaja on intensiivisesti ja tarmokkaasti edistänyt tätä sääntömuutosasiaa.  Tavallisuudesta poiketen sama esitys tuotiin uudelleen äänestettäväksi siinä toivossa, että jäsenistö äänestäisi nyt puheenjohtajan toivomalla tavalla.  Asiasta järjestettiin jopa erillinen paneelikeskustelu kokouspäivänä, ennen varsinaista kokousta.

Asiasta käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että kaikesta huolimatta esitys oli edelleenkin puutteellisesti ja yksipuolisesti valmisteltu.  Esitystä vastustivat lukuisat tahot, mukaan lukien SIL kunniapuheenjohtaja Petteri Tarma, joka johti Ilmailuliittoa 6 vuoden ajan ennen nykyistä puheenjohtajaa.
 

Suomen Ilmailuliiton edunvalvontatyöstä vastaava Juha Silvennoinen oli laatinut aiemmin SIL hallitukselle asiasta perusteellisen muistion, jossa tarkasteltiin ehdotetun muutoksen vaikutusta liiton toimintaan.  Liiton hallitus sai Silvennoisen esityksestä tiedoksi kuitenkin editoidun version, jossa puheenjohtaja Timo Hyvösen tavoitteiden vastaiset negatiiviset aspektit oli jätetty pois.  Hallitus ehtikin tehdä sääntömuutosesityksestä "yksimielisen" ehdotuksen liittokokoukselle.  Sen jälkeen kun oli selvinnyt, että SIL puheenjohtaja oli esitellyt hallitukselle, Silvennoisen esityksenä, itselleen mieleiseksi muuntelemansa version, hallitus ei enää ollutkaan asiassa yksimielinen.

SIL kevätkokouksessa SIL hallituksen jäsen Mikko Tervonen asettui selkein sanoin SIL hallituksen sääntömuutosesitystä vastaan.

On äärimmäisen epätavallista, että samansisältöinen ehdotus tuodaan uudelleen yhdistyksen kokoukseen äänestettäväksi sen jälkeen kun jäsenistö on sen kertaalleen hylännyt.  Näin kuitenkin kävi.  Oletettavasti SIL puheenjohtajan mielestä jäsenistö oli ensimmäisellä keralla äänestänyt väärin ja siksi piti äänestää uudelleen.

Timo Hyvösen tueksi asettui SIL liittokokouksessa voimakkaasti määrätietoisia puheenvuoroja käyttänyt SIL emeritus pj Tapio Pitkänen.  Hänen käsityksensä mukaan liiton tulee ehdottomasti ja viipymättä sisällyttää "yleisilmailu" SIL:n agendalle. Kuluneen vuoden aikana onkin ollut nähtävissä voimakas konsensus Pitkäsen ja Hyvösen välillä.  Hyvönen on tuonut SIL hallitukseen koko joukon aloitteita, jotka mitä ilmeisimmin ovat peräisin Pitkäsen  ajatushautomosta. 

Edes Tapio Pitkäsen voimakas tahtotila ei saanut kokousedustajia vakuuttumaan sääntömuutoksesta.  Sääntömuutosesitys kaatui jo toista kertaa jäsenten kokouksessa.

Asiasta virisi oitis voimakas keskustelu sosiaalisessa mediassa. Kokous ei ollut vielä päättynyt, kun Liittoon kuulumaton Tatu Koiranen tyylilleen uskollisena avasi keskustelun Timo Hyvösen isännöimässä Facebookin Ilmailu-ryhmässä.  Koiranen kehottikin kaikkia yleisilmailijoita seuraamaan esimerkkiään ja eroamaan Suomen Ilmailuliitosta.

Lainaus Koirasen argumenteista. 

Alleviivasin muutamia kohtia

"Suomen Ilmailuliitto on tänään kevätkokouksessaan hylännyt sääntömuutosesityksen, jolla olisi lisätty yleisilmailu osaksi liiton sääntöjä ja edunvalvontaa. Käytännössä Suomen Ilmailuliiton päätösvaltaa käyttävät jäsenet ovat tällä päätöksellä tehneet selväksi, etteivät ole kiinnostuneita yleisilmailun edunvalvonnasta tai ylipäätään yleisilmailijoiden kuulumisesta Suomen Ilmailuliittoon. Kehotankin kaikkia liittoon vielä kuuluvia sääntöjen ulkopuolisia yleisilmailjoita (siis lähinnä lentokone/kopterilentäjiä) harkitsemaan liitosta eroamista vastalauseena sille, miten kanssailmailijat meitä liitossa kohtelevat.
Purjelento- ja laskuvarjohyppyliitto joka SIL:n nimeksi paremmin sopisi, on varmaan tyytyväisempi, kun emme ole häiritsemässä.

Koirasen retoriikka on ennallaan.  Kirjoitus sisälsi Koirasen varsin subjektiivisia ja tarkoitushakuisia tulkintoja,  rohkeita väittämiä ja yleistyksiä, joille ei  todellisuudesta vastinetta löydy.

En osaa arvioida enemmälti Koirasen mielen maisemaa.Hän on ilmeisen provosoituneena tulkinnut tilannetta pikaistuksissaan siten, että SIL:n jäsenet "eivät ole kiinnostuneita yleisilmailun edunvalvonnasta".

Väärin. SIL on harjoittanut vuosikymmenet myös yleisilmailun edunvalvontaa.  Lukuisin eri tavoin. Ja se edunvalvonta jatkuu.

SIL:ssa on esimerkiksi moottorilentotoimikunta, "MT", jossa olen itsekin jäsenenä.  Euroopassa yksi merkittävin moottorilennon edunvalvontajärjestö on EPFU, "European Powered Flying Union" jossa SIL:lla on pysyvä edustus.  SIL:n moottorilentotoimikunnan aiempi puheenjohtaja Antti Kääriäinen valittiin vastikään ko. yleiseurooppalaisen liiton presidentiksi.

https://epfu.eu/home/

Muistan itse lukuisat kerrat, kuinka  toimiessani SIL hallituksessa 8 vuoden ajan, osallistuimme erilaisiin neuvotteluihin ilmailuviranomaisen ja valtion lentoasemayhtiö Finavian kanssa ajaen juuri yleisilmailun etua.  Lukuisin eri tavoin.

Jostakin syystä Tatu Koiranen uskoo että SIL jäsenet olisivat tyytyväisiä, kun (hän ja joku muu ?) ei ole häiritsemässä. Se on varmasti osittain totta. Häiritsemisen sijasta yhteistyö olisi voimaa.

Ilmailu näyttää olevan suurten tunteiden laji. Viime vuoden aikana olemme saaneet tottua uuteen ilmiöön, maalittamiseen.  Lukuisat tahot ovat saaneet joutua erityisesti sosiaalisessa mediassa maalitetuiksi, jos he ovat tavalla tai toisella olleet toista mieltä kuin ilmailuliiton johto.Viimeksi eilen Liiton hallituksen puheenjohtaja maalitti oman hallituksensa jäsenen, Tervosen, kokousyleisön edessä siitä syystä että Tervonen oli ottanut etäisyyttä SIL halltuksen "yksimieliseen" sääntömuutosesitykseen, ja hyvin perustelluista syistä. Viime liittokokouksen jälkeen maalitettiin puolestaan Keski-Suomen Ilmailijat ry, jonka ei-äänillä sääntömuutosesitys edellisessä kokouksessa kaatui.

Kun asiasta keskustellaan, on syytä pitää kirkkaana mielessä se tosiasia, että nimenomaan Suomen Ilmailuliitto on vuosikymmenten ajan ajanut myös moottorilentäjien etua lukuisin eri tavoin. 

Toivon että Liiton edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen voisi osaltaan kirkastaa foorumilaisille, mitä kaikkea näinä vuosina onkaan SIL:ssa yleisilmailun eteen tehty. Ja saatu aikaan.

 

Muokattu: , käyttäjä: Peter Tähtinen
lisätty EPFU:n URL

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
5 tuntia sitten, Peter Tähtinen kirjoitti:

Asiasta virisi oitis voimakas keskustelu sosiaalisessa mediassa. Kokous ei ollut vielä päättynyt, kun Liittoon kuulumaton Tatu Koiranen tyylilleen uskollisena avasi keskustelun Timo Hyvösen isännöimässä Facebookin Ilmailu-ryhmässä.  Koiranen kehottikin kaikkia yleisilmailijoita seuraamaan esimerkkiään ja eroamaan Suomen Ilmailuliitosta

Terävä havainto, kokous ei tosiaan ehtinyt päättyä kun tuon kokouskeskustelua seuratessani kirjoitin jo ennen äänestyksen päättymistä, mutta kuten tekstistä käy ilmi, kehotin harkitsemaan ilmailuliitosta eroamista, en eroamaan ilmailuliitosta. Toiseksi, kehotus koski sääntöjen ulkopuolisia yleisilmailijoita, käytännössä siis moottorilentäjiä jotka eivät harjoita myöskään urheiluilmailua, ei suinkaan kaikkia yleisilmailijoita, kuten tekstissäsi vääristelit.

Olen tietoinen, että SIL:ssä on MT ja että myös Te olette siinä jäsenenä. Olen myös tietoinen, että MT tai kukaan muukaan SIL:ssä ei esimerkiksi kommentoinut lausuntokierroksilla sanaakaan esimerkiksi OPS M1-6:n muutosta liiton äänellä, vaikka määräysmuutos oli nimenomaan kevyttä moottorilentotoimintaa koskeva (ja alkuvaiheessa koski IFR:n ohella myös päivä- ja yö-VFR-toimintaa). En tiedä, onko SIL tai MT lausunut jotain OPS M1-31:n muutoksesta ja lopullisesta määräysluonnoksesta, jonka osalta lausuntoaika loppuu huomenna. Toivottavasti on tai toivottavasti aikoo huomisen aikana lausua.

Muun ohella voisin kysyä, nyt kun MT:n jäsen on keskuslussa mukana, onko MT lausunut tai aikooko MT lausua jotain NPA 2020-14:sta tai 2020-15:sta Traficomille ja/tai suoraa EASA:lle? Ainakaan SIL ei ole tietääkseni ollut missään yhteydessä varsinaisiin jäseniinsä NPA 2020-14:sta tai siitä, että SIL aikoisi jotain lausuntoa aiheesta valmistella, vai onko minulta mennyt jokin sähköposti ohi?

Entä SIL Eagles, onko MT edistänyt tätä jollain tavalla tai onko se mukana SIL Eaglesin kehittämisessä moottorilennon osalta? Ainakaan varsinaisille jäsenille ei mitään sen suuntaista tiedotusta ole tullut.

 

5 tuntia sitten, Peter Tähtinen kirjoitti:

En osaa arvioida enemmälti Koirasen mielen maisemaa.Hän on ilmeisen provosoituneena tulkinnut tilannetta pikaistuksissaan siten, että SIL:n jäsenet "eivät ole kiinnostuneita yleisilmailun edunvalvonnasta".

Olen huomannut saman. Sen takia olisi parempi, ettet edes yrittäisi, kun ei se näytä kantavan hedelmää. Asiakysymykset hallitset yleensä kuitenkin hyvin.

 

edit:

5 tuntia sitten, Peter Tähtinen kirjoitti:

Asiassa nähtiin erinäisiä uhkia, ei vähiten siinä, että eräiden kaupallisten yritysten pelättiin tulevan Troijan hevosen tavoin Ilmailuliittoon vaatimaan Liiton tulkea pyrkimyksilleen omia itselleen kerhoilta yksityislentäjien hoitama laskuvarjohyppy- ja hinauslentotoiminta. 

Tästä vielä erityismaininta, että laskuvarjohyppy- ja hinauslentotoiminta eivät ole minkään yleisen määritelmän mukaan yleisilmailua, vaan lentotyötä (ICAO, aerial work), EASA:n kielellä erityislentotoimintaa (specialised operations). Yleisilmailua on se siviililentotoiminta, joka ei ole lentotyötä tai kaupallista ilmakuljetusta (matkustajien, rahdin tai postin kuljettamista maksua vastaan). Näin ollen yleisilmailua on mm. purjelentäminen, ultrakevytlentäminen, moottorilentäminen, näihin liittyvä koulutustoiminta, yritysten oma lentotoiminta (corporate aviation, lienee sinulle hyvinkin tuttu), liikematkustaminen omalla koneella itse lentäen, ja niin edelleen.

Kuten harrasteilmailukin, myös yleisilmailu voi olla muodoltaan joko kaupallista tai ei-kaupallista, sitä voidaan harjoittaa esimerkiksi itse maksaen, korvauksetta, korvausta vastaan, voittoa tavoitellen tai tavoittelematta.

Mitä tulee liiton saamaan rahoitukseen, sitä ei käsittääkseni makseta liitolle sen takia, että liitolla olisi mahdollisuus suojella jäsentensä henkilökohtaista etua, vaan liiton tarkoitus on nykyiselläänkin edistää urheilu- ja harrasteilmailua. Päämäärä on siis ilmailun edistäminen, ei toimintaan osallisten hyötyminen tai joku kummallinen kaupallisen toiminnan vastustaminen. Jos liiton jäseneksi tosiaan haluaisi joitain kaupallisia harrasteilmailun yrityksiä, eikö näiden jäseneksi ottaminen nimenomaan toteuta liiton tarkoitusta ilmailun edistämisestä? Vai onko reipas tekeminen uhka nurkkiin kuseksemiselle?

Ei ihme, että lupakirjatilasto Suomessa on sellainen kuin on.

Muokattu: , käyttäjä: Tatu Koiranen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tatu.JPG.20963ee5c267ab6ebf476099b3362c5d.JPG

Tatu hyvä, ilahtuneena totean sinun lukeneen SIL sääntömuutosesityksen kaatumista koskeneen kirjoitukseni.
Minäkin luin sinun kirjoituksesi FB ILMAILU-palstalla. Huomaan että kirjoituksesi siteeraaminen on pahoittanut sinun mielesi.

Tämän hetkinen teksti alla:  (korostukset lisäsin itse).

3/21/2021 at 23.37, Tatu Koiranen kirjoitti:

... kuten tekstistä käy ilmi, kehotin harkitsemaan ilmailuliitosta eroamista, en eroamaan ilmailuliitosta. Toiseksi, kehotus koski sääntöjen ulkopuolisia yleisilmailijoita, käytännössä siis moottorilentäjiä jotka eivät harjoita myöskään urheiluilmailua, ei suinkaan kaikkia yleisilmailijoita, kuten tekstissäsi vääristelit.

Tarkoitukseni ei ollut - eikä ole - aloittaa kanssasi kiistelyä eikä loputonta mutapainia. 

Jätän foorumin lukijoiden tehtävksi itse arvioida, millaista vääristelyä asiassa on ilmennyt.  Kuten ylinnä olevasta kuvasta ilmenee, sinä nimenomaan kehotit kaikkia yleisilmailijoita eroamaan Suomen Ilmailuliitosta. 

Kuvakaappaus on otettu 38 minuuttia kirjoituksesi julkaisemisen jälkeen.
 

Epäselväksi minulle jäi ainoastaan, mitä ihmisryhmää tarkoitit käsitteellä "meitä"?  Liitosta eronneita katkeroituneita ilmailijoita, jotka eivät kuitenkaan malta olla katsomosta käsin sekaantumatta Liiton asioihin? 

Noh, epäselvää on myös se, kuka välitti sinulle kokouslinkin sellaisen yhdistyksen kokoukseen, josta olet itse eronnut? Oliko se mahdollisesti puheenjohtaja itse?  Jos olisit pyytänyt linkkiä SIL toimistosta asiaankuuluvassa järjestyksessä, sitä ei olisi sinulle annettu.

Pidän sinua älykkäänä ilmailijana, (... jos älykkyydellä tarkoitetaan pienten yksityiskohtien osaamista.  Viisautta olisi olla niihin takertumatta ja sivistystä osoittaisi eri mieltä olevien keskustelukumppanien kunnioittaminen) .  Nippeleiden tuntemisellekin olisi käyttöä yhteisten asioiden hoitamisessa ja yhteiseen maaliin pelaamisessa. Vielä suurempaa lisäarvoa toisi kyky erotaa oleelliset asiat epäoleellisista ja niihin keskittyminen.

Niin tai näin, yllä näemme, mitä sinä todellisuudessa sanoit, kun oletettavasti tunnekuohun vallassa kiirehdit antamaan lausuntoa ja neuvomaan liittoon vielä jääneitä jäseniä, kesken SIL liittokokouksen.


(Joillakin on viimeisen sanan sanomisen vimma, mutta tässä näkyy myös ensimmäisen sanan sanomisen vankka tarve.)

Positiivista on se, että myöhemmin olet saattanut tulla järkiisi  ja siksi lienet muuttanut lausuntoasi.  Negatiivista sen sijaan on tästäkin casesta ilmenevä  impulssikontrollin puute.  Hetken harkinta ennen kiivaan ja kiukkuisen tekstin oksentamista julki johtaa parempaan uskottavuuteen.

Ja tässä Tatu Koirasen kirjoitus FB ILMAILU-foorumilla la 22.3.2021

ystävällisin ilmailuterveisin

Peter Lord

yleisilmailija

 

 

Muokattu: , käyttäjä: Peter Tähtinen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tatu Koiranen tiedusteli, millä tavoin SIL EAGLES -hanketta on promottu kerhoihin päin.

Ajatus on oiva. Kerhot lennättävät lapsia ja nuoria ilmaiseksi ja lennätettävät saavat muistoksi erilaista rekvisiittaa ja toivon mukaan jäävät koukkuun ilmailuun.

Osallistuin (mm.) Keski-Suomen Ilmailijat ry:n puheenjohtajan ominaisuudessa SIL avainhenkilöpäiville vuoden 2020 syksyllä. Siellä tämä konsepti esiteltiin liiton avainhenkilöille.  Konseptiin sisältyi joukko lomakkeita, joista osa oli tarkoitus allekirjoittaa ennen lentoa.  Keskeinen dokumentti oli lomake, jossa oli ylimpänä SIL logo, sitten kerhon tiedot ja lennätykseen käytettävän ilma-aluksen tiedot. Sekä erittely koneelle voimassa olevista vakuutuksista.

Lomakkeessa oli sija lennätettävän lapsen/nuoren huoltajan allekirjoitukselle.  Allekirjoituksellaan huoltaja antoi lapselle luvan osallistua lennätykseen ja sitoutui onnetomuustapauksessa olemaan vaatimatta suurempaa korvausta kuin mitä onnettomuudesta koneen vakuutus korvaisi.

"Olen saanut selvityksen voimassa olevista vakuutuksista yllä mainittuine korvaussummineen ja vakuutun, että en mahdollisissa vahinkotapauksissa esitä organisaatiolle tai siihen kuuluville henkilöille edellä esitetyn vakuutusturvan yli meneviä korvaussummia. Myönnän huollettavalleni luvan osallistua lennolle."

Linkki lomakkeeseen:
http://lentoon.ilmailu.com/wp-content/uploads/eagles_huoltaja.pdf

Tässä vaiheessa hälytyskelloni alkoivat soida.  Tiedustelin paikalla olleelta SIL tmj Latikalta, missä nämä lomakkeet oli suunniteltu.  Latikka, juristi, ilmoitti että hän ei ole hankkeeseen osallistunut eikä tiedä, kenen käsialaa ne ovat.  Joka tapauksessa ne näyttivät kovin virallisilta SIL lomakkeilta.

Keskeistä oli se, että tällä pj Hyvösen ideoimalla SIL lomakkeella lapsen huoltaja sitoutuu lapsen puolesta rajoittamaan lapselle kuuluvaa oikeutta vahingonkorvaukseen onnettomuustapauksessa.  Tällaista oikeutta ei huoltajalla ensinkään ole. Lisäksi lapsella saattaa olla jopa 3 huoltajaa samaan aikaan (eronneet isä ja äiti sekä vielä viranomainenkin) ja kaikkien näiden suostumus tarvitaan (vrt. huoltajan suostumus, joka tarvitaan, jos alaikäinen osallistuisi lentolupakirjakurssille).

Tarkoitus oli, että kotiin palattuani minun olisi pitänyt suositella kerhoni hallitukselle, että aloitamme tällaisen lennätystoiminnan.  Konsultoin useampaakin asianajajaa.  He esittivät minulle konkreettisen skenaarion, mitä tässä hankkeessa saattaisi pahimmillaan tapahtua,

Ensinnäkin, lennätys ei ole koululento: Ei tarvita lennonopettajaa. Se ei ole kaupallinen lentokuljetus: Ei tarvita AOCta eikä ansiolentäjää.  Se on tavallinen yksityislento jolla on mukana matkustaja. Kuka tahansa yksityislentäjä kelpaa lennätyksen päälliköksi.  Selvää on, että jos päällikkönä on yksityislentäjä, ei lennätettävä missään tapauksessa saa osallistua koneen ohjaamiseen.

Kuvitelkaamme että Helsingissä asuva Ville, 14 v, kuulee SIL EAGLES -lennätyksestä ja hakee isältä suostumuksen.  Isä ei kerro Rovaniemellä asuvalle Villen äidille, exälleen asiasta vaan kuittaa allekirjoituksellaan yksin luvan ja vastuunrajoituksen.  Ville saapuu lentokerholle.  Siellä on Pekka Poutahaukka, PPL joka saa tehtäväkseen käyttää Villeä, uutta SIL kotkaa, taivaalla kerhon koneella.  Näin lento alkaa.  Lennolla Ville kertoo lentäneensä MS Flight Simulaattorilla satoja tunteja ja kysyy että eikös hän saisi nyt itsekin vähän niinkuin ohjata.  Pekka, kuten aina ennenkin, luovuttaa ohjaimet matkustajalle.  Ville kiepauttaa koneen katolleen, tekee tiukan alakautta vedon ja kone päätyy metsään.  Ville neliraajahalvaantuu - mutta onneksi Pekka selviää takaisin työkuntoiseksi. 

Villen äiti saa jälkikäteen tiedon onnettomuudesta ja tiedon, että ex-puoliso on antanut suostumuksen tälle onnettomuuslennolle ja vieläpä lapsen puolesta luvannut, että lapsi ei saa täyttä korvausta vaikka vammautuisi eliniäkseen.....

Vakuutus maksaa maksimikorvauksen Villelle.  Se riittää osaan Villen ensimmäisen vuoden kuntoutuskuluista.  Pekka on tyytyväinen, että oli tuo vastuunrajoitus sentään.  Mutta.  Vakuutusyhtiö katsookin, että kyseessä on rikoksella aiheutettu törkeä ruumiinvamman tuottamus ja perii regressiivisesti Pekalta takaisin Villelle maksamansa korvauksen.  Lisäksi Villen juristi vaatii Pekalta Villeltä saamatta jääneet koko työiän ansiot ja kaikki hoitokulut.  Yksityislennolla kun korvausvastuulla ei  ole ylärajaa.  Pekka vetoaa Hyvösen keksimään vastuunrajoitukseen joka oli selvästi ihan jopa SIL:n lomakkeella.  Hän ja koneen omistava lentokerho saavat kuulla, että sellaisella vastuunrajoituksella ei ole mitään arvoa, se on täydellisen pätemätön.  Kerho ajautuu konkurssiin.  Pekka katsoo, että SIL on pettänyt häntä uskottelemalla itse keksityllä lomakkeellaan, että häneltä ei voida onnettomuustapauksessa vaatia henkilökohtaisesti korvauksia.  Pekka vetoaa, että hän ei olisi lähtenyt päälliköksi lennätykselle jos olisi tiennyt, että vastuunrajoitus oli  pj Hyvösen itse keksimä, vailla juridista pätevyyttä oleva kuollut kirjain.  Niinpä Pekka haastaa SIL:n oikeuteen ja SIL tuomitaan maksamaan ne muutamat miljoonat Villelle.

Sen pituinen se.

Näin saattaa käydä, kun maallikot luulevat olevansa lakimiehiä. 

Sain K-SI:n hallitukselta tehtäväksi tiedustella Trafin kantaa asiaan. Trafi totesi, että se ei ota kantaa vahingonkorvauslain säännöksiin - joita tällaiseen vahinkoon sovellettaisiin. 

Ilmailulaissa on toki ns. ankaran vastuun periaate, joka koskee lentokoneella kolmansille (koneen ulkopuolisille) aiheutettuja vahinkoja.  Tuottamuksestaan riippumatta omistaja/haltija/käyttäjä on rajoituksettomassa korvausvastuussa niistä.  Tässä skenaariossa ei kuitenkaan ole kyse tällaisesta vahingosta.

Kun pj Hyvönen sai kuulla tiedustelustani, alkoi jo tutuksi käyneeseen tapaan maalittaminen. Kuulemma "Keskisuomalainen ilmailija oli tehnyt Trafille valituksen SIL EAGLES-toiminnasta."

Ei ollut.  Sen sijaan keskisuuri keskisuomalainen ilmailuyhdistys tiedusteli viranomaiselta, kuinka suhtautua Suomen Ilmailuliiton kehotukseen aloittaa harrastajavoimin lasten lennätystoiminta - joka perustuisi liiton puheenjohtajan itse keksimään sopimuslomakkeeseen.

Sittemmin SIL on poistanut vastuunrajoituksen tältä lomakkeelta.  Lomaketta ja konseptia ei tietääkseni ole missään vaiheessa valmisteltu SIL hallituksessa.

Edelleen pidän hanketta kannatettavana. On hienoa innostaa lapsia ja nuoria ilmailuun.  Asioiden valmistelu kannattaa keskittää asiantuntijoille.  Kuluneen vuoden aikana SIL hallitukseenkin tuotuja asioita on usein valmisteltu hallituksen ulkopuolella. 

Tämä on Suomen Ilmailuliiton uutta toimintakultturia. Siitä ei ole impulsiivisuutta puuttunut.

Muokattu: , käyttäjä: Peter Tähtinen
URL lomakkeeseen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Näitä vastuusta vapauttamis -sitoumuksia näkee muuallakin kuin ilmailussa. Täysi-ikäisiltäkin pyydetään allekirjoitusta sellaisiin. Unohdetaan, että ne eivät sido omaisia millään tavoin.

1 henkilö tykkää tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Peter puhuu tarpeellisesta aiheesta. Aihepiiristä, jossa käyntiinpanevana voimana on puhdas hyväntahtoinen innostus tarjota nuorisolle virikkeitä. Kun tähän sekoitetaan kuvitteellinen terve maalaisjärki ja kolmantena vastuu- ja vahingonkorvausperusteinen juridiikka, ollaan polvia myöten suossa. Laki, joka säätelee ilmailua ei aina ole synonyymi terveen maalaisjärjen käytölle. Muistissa on vielä tapaus, kun Beechcraft Bonanzan omistava taho vuokrasi lentokoneen jollekin vieraalle, joka lensi sillä omalla lupakirjallaan ja omalla vastuullaan. Eli tässä lentämisessä ei ollut kyse lentokoneen omistajan ansiolentoluvilla tapahtuvasta lentämisestä. Onnettomuuden kohdatessa kuitenkin koneen omistajasta tuli maksumies, vaikka hänellä ei ollut osaa eikä arpaa kyseiseen onnettomuuteen. Ja vain siksi, että omisti koneen. 

Seppo  

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ohhoijaa. Olisit ennemmin huolissasi vaikka alaikäisistä laskuvarjohyppääjistä, tai vaikka siitä, että lapsi voidaan ilman kolmen huoltajan suositusta tai suostumusta laittaa esimerkiksi naapurin henkilöauton, taksin tai linja-auton kyytiin.

1 henkilö tykkää tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kaikilla em. ajoneuvoilla on lakisääteinen liikennevakuutus, joka korvaa syyttömien osapuolien vahingot ilman ylärajaa.

Onko ilmailupuolella vastaava vakuutus jokaisessa koneessa? Esim. minun veneen vastuuvakuutuksessa on yläraja, jonka jälkeen mennään veneen päällikön lompakolle.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
1 tunti sitten, Seppo Kolehmainen kirjoitti:

Muistissa on vielä tapaus, kun Beechcraft Bonanzan omistava taho vuokrasi lentokoneen jollekin vieraalle, joka lensi sillä omalla lupakirjallaan ja omalla vastuullaan. Eli tässä lentämisessä ei ollut kyse lentokoneen omistajan ansiolentoluvilla tapahtuvasta lentämisestä. Onnettomuuden kohdatessa kuitenkin koneen omistajasta tuli maksumies, vaikka hänellä ei ollut osaa eikä arpaa kyseiseen onnettomuuteen. Ja vain siksi, että omisti koneen. 

Seppo  

Jos tarkoitat sitä Saamelaisvaltuuskunnan katoamista Norjassa joskus 70 -luvulla, niin siinä oli vielä sellainen juttu, että sen piti olla ansiolento, josta piti olla kirjoitettuna liput joka matkustajalle. Niitä ei koskaan kuitenkaan löydetty joten se jäi toteennäyttämättä. Tästä seurasi se rajoittamaton vastuu.

Muokattu: , käyttäjä: Markku Koivurova
Korjasin vuosikymmenen
1 henkilö tykkää tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
23 minuuttia sitten, Seppo Kohonen kirjoitti:

Kaikilla em. ajoneuvoilla on lakisääteinen liikennevakuutus, joka korvaa syyttömien osapuolien vahingot ilman ylärajaa.

Onko ilmailupuolella vastaava vakuutus jokaisessa koneessa? Esim. minun veneen vastuuvakuutuksessa on yläraja, jonka jälkeen mennään veneen päällikön lompakolle.

Pääperiaatteet ovat täällä Traficomin sivulla, summista en osaa sanoa mutta ns.ankaran vastuun periaatteesta puhutaan, ts. vastuulla ei ole ylärajaa vaikka vakuutuksella osa voidaankin kattaa:

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilma-alusten-vakuutukset

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Vuonna 1974 suomalainen taksilentokone katosi jäljettömiin Bodössa, Norjassa.Kyseessä oli suomalaisen omistajan  kone, jolla lennettiin omistajan ansiolentotoimiluvan alaisuudessa  IFR-ansiolentoa -  jonka operoi koneen omistajasta erillinen taho jonka palveluksessa lentäjänuorukainen oli

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000729251.html

Onnettomuuteen sovellettiin aluksi kansainvälisten sopimusten rajoittamia kaupallisen lentokuljetuksen enimmäiskorvausmääriä, jotka vakuutusyhtiö maksoi.  Matkustajilla oli erään pohjois-Suomessa yleisen luterilaisen herätysliikkeen erityiseen elämänkastomukseen perustuva huomattavan suuri lapsiluku. Orpoja oli huomattavan runsaasti ja kunkin perheen elatuksesta yksin vastanneen onnettomuudessa menehtyneen perheenpään kuoleman katsottiin aiheuttaneen heille merkittävän vahingon.

Uhrien asianajaja vaati että koneen omistajalla on näyttötaakka siitä, että kyseessä oli kaupallinen lentokuljetus - muutoin kyseessä olisi yksityislento jossa ei sovelleta mitään vahingonkorvauksen ylärajaa.  Koneen omistaja ei kyennyt esittämään kantoja matkustajille annetuista lentolipuista, koska ne olivat kadonnet koneen mukana mereen.  Siksi koneen omistaja vielä muutama vuosi sitten maksoi eläkkeestään näitä vahingonkorvauksia ulosottoon.

Toivon että Suomen ilmailuliitossa olisi riittävä asiantuntemus myös ilmailun vastuukysymyksistä, jotta se ei johtaisi tietämättömiä ja/tai kokemattomia koneen omistajia, käyttäjiä ja ohjaajia väärään turvallisuuden tunteeseen.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
18 minuuttia sitten, Ilkka Mäkelä kirjoitti:

Pääperiaatteet ovat täällä Traficomin sivulla, summista en osaa sanoa mutta ns.ankaran vastuun periaatteesta puhutaan, ts. vastuulla ei ole ylärajaa vaikka vakuutuksella osa voidaankin kattaa:

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilma-alusten-vakuutukset

Ankaran vastuun periaatetta sovelletaan lentokoneella ulkopuolisille (ei matkustajille eikä matkatavaroille) aiheutettuun vahinkoon.  Koneessa olijoille aiheutettuun vahinkoon sovelletaan vahingonkorvauslakia.

Jos kyseessä on kaupallinen lentokuljetus, josta on annettu matkustusasiakirja, on liikennöitsijän vastuulle erityisillä sopimuksilla ja asetuksella määritelty yläräja ja lentokoneessa on sen maksimimääräiset vakuutukset matkustajille ja matkatavaralle.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Muistui mieleeni, että lennätit, Peter, ainakin vielä v. 2017 omilla koneillasi matkustajia ilmaiseksi työnimellä "Starvation Airlines". Ilmaiseksi lennättäminen on sinänsä kannatettavaa toimintaa, mutta kuinka olisivat vastuut menneet, jos jotakin olisi sattunut?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ketjun avaajan tärkein agenda näyttää olevan Hyvösen, Pitkäsen ja Koirasen halventaminen. Mistä tälläinen katkeruus kumpuaa? Sairasta, hyvin sairasta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
2 tuntia sitten, Ilkka Mäkelä kirjoitti:

Muistui mieleeni, että lennätit, Peter, ainakin vielä v. 2017 omilla koneillasi matkustajia ilmaiseksi työnimellä "Starvation Airlines". Ilmaiseksi lennättäminen on sinänsä kannatettavaa toimintaa, mutta kuinka olisivat vastuut menneet, jos jotakin olisi sattunut?

Muistat oikein.

Olen myös kuljettanut paljon ihmisiä lennoilla, jotka olen ilmoittanut FB kimppakyyti-palstoilla.
Vastuu olisi ollut juuri sama kuin muillakin. Ei minulla olisi ollut mitään erivapauksia. 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
15 minuuttia sitten, Ari Simonen kirjoitti:

Ketjun avaajan tärkein agenda näyttää olevan Hyvösen, Pitkäsen ja Koirasen halventaminen. Mistä tälläinen katkeruus kumpuaa? Sairasta, hyvin sairasta.

Kas, vanha ystäväni Arihan se siellä. Siitä onkin aikaa kun olet viimeksi minua jostakin moittinut. 
Ihmiset tekevät asioita. Asioita voi tehdä oikein tai väärin. Voi tehdä myös oikeita asioita tai vääriä asioita.
Mitä näkyvämpi tehtävä, sitä suurempi vastuu. 

Ei liene katkeruutta, jos varoittaa.


 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
7 tuntia sitten, Seppo Kohonen kirjoitti:

Kaikilla em. ajoneuvoilla on lakisääteinen liikennevakuutus, joka korvaa syyttömien osapuolien vahingot ilman ylärajaa.

Se on juuri näin. Ja yhdenkään niistä vakuutus ei herätä kuolleista, eikä korvaus (tai kuskin hölmöillessä vahingonkorvausvelvollisuus) ole käsittääkseni voimakkaasti riippuvainen siitä, oliko joku tai kaikki huoltajista antanut tai ei ollut antanut lupaa. Ylipäätään huoltajan lupa tai suostumus ei ole Suomessa mikään selkeä vaatimus, eikä siitä esim. tuoteturvallisuusviranomainen myytävienkään palveluiden kohdalla edellytä, vaikkakin suosittelee. Toki täysin amatöörimäisesti puhuu vanhemmista eikä huoltajista, eikä edes mainitse, että olisi syytä saada kaikilta huoltajilta nimet.

"Tukes suosittelee, ettei suuririskisiä ohjelmapalveluja (kuten esim. kiipeilypalveluja) tarjota alaikäisille ilman huoltajan suostumusta. Suostumus on hyvä varmistaa etukäteen esimerkiksi pyytämällä tätä kirjallisena. Alaikäisen vanhemmalle pitää tarjota riittävästi tietoa, jotta vanhempi voi arvioida, voiko alaikäinen palveluun osallistua esim. taitojensa tai terveydentilansa puolesta."

Jos on kyse toiminnasta, joka ei lainsäädännön puolesta edellytä kaikkien huoltajien nimeä, niin aika heikoilla ollaan sen varmistamisen suhteenkaan, että onhan nyt varmasti jokainen huoltaja vetänyt nimen paperiin. DVV:ltäkö pitäisi esittää joku ote asiasta, vai millä tuollaisesta varmistutaan, kuka alaikäisen huoltaja ylipäätään on? Pitäiskö alaikäisellä olla myös passi tai henkilökortti mukana, jotta voidaan varmistua siitä, onko kyseessä sama henkilö, jonka huoltajien tietoja DVV:n tiedoista katsellaan?

Se on toki totta, että ilma-aluksen käyttäjän pitää tuntea vastuunsa, mutta eikai lähtökohta voi ainakaan olla se, että ilmailuliitto opettaa, miten laki menee (jos ei opeta, niin kukaan ei tiedä)? Vakuutus- ja vastuuasiat on ainakin minun näkemilläni ja kokemillani lupakirjakursseilla käsitelty läpi sen ohella, että lait ja asetukset on julkaistu virallisissa lehdissä. Jos miettisin itseäni kerhon hallituksen jäsenenä, olisin ehkä kuitenkin enemmän huolissani ihan niistä kaikista täysin satunnaisista lennätyksistä, joilla ei ole mitään sen ihmeempää raamia, kuin siitä, että kone olisi käytössä sil eagles -toimintaan. Ehkä osin siitä syystä en myöskään ole minkään konetta operoivan oikeushenkilön hallituksessa :)

Muokattu: , käyttäjä: Tatu Koiranen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
8 tuntia sitten, Seppo Kolehmainen kirjoitti:

Peter puhuu tarpeellisesta aiheesta. Aihepiiristä, jossa käyntiinpanevana voimana on puhdas hyväntahtoinen innostus tarjota nuorisolle virikkeitä. Kun tähän sekoitetaan kuvitteellinen terve maalaisjärki ja kolmantena vastuu- ja vahingonkorvausperusteinen juridiikka, ollaan polvia myöten suossa. Laki, joka säätelee ilmailua ei aina ole synonyymi terveen maalaisjärjen käytölle. Muistissa on vielä tapaus, kun Beechcraft Bonanzan omistava taho vuokrasi lentokoneen jollekin vieraalle, joka lensi sillä omalla lupakirjallaan ja omalla vastuullaan. Eli tässä lentämisessä ei ollut kyse lentokoneen omistajan ansiolentoluvilla tapahtuvasta lentämisestä. Onnettomuuden kohdatessa kuitenkin koneen omistajasta tuli maksumies, vaikka hänellä ei ollut osaa eikä arpaa kyseiseen onnettomuuteen. Ja vain siksi, että omisti koneen. 

Seppo  

Vahinonkorvauslakia kai sovellettiin?

Lainaa

2 luku

Vahingon aiheuttajan korvausvastuu

Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.
 

Mikähän tässä sitten oli se koneen omistajan tahallinen tai tuottamuksellinen teko, jonka katsottiin vahingon aiheuttaneen? Ei se voi pelkkä koneen omistaminen olla.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kyllä siinä omistajan vastuu konkretisoitui. Se on ANKARA vastuu. Tuottamuksesta riippumatta. Se on lentokoneen omistajan/haltijan/käyttäjän osa. 
 

Lainaus Traficomin sivulta:

Ilmailussa noudatetaan ns. ankaran vastuun periaatetta, jonka mukaan ilma-aluksen omistajalla tai käyttäjällä, sekä ohjaajalla on rajaton vahingonkorvausvastuu ilma-aluksella aiheutetuista vahingoista tuottamuksellisuudesta riippumatta. Korvausten vähimmäistason varmistamiseksi vaaditaan vakuutuksia.”

Muokattu: , käyttäjä: Peter Tähtinen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Selvennetään vielä sen verran, jos joku tätä miettii eikä tiedä, että omistaja vapautuu vastuusta silloin, jos koneelle on ilmoitettu ilma-alusrekisteriin käyttäjä (joka ei toki ole sama kuin omistaja). Eli esimerkiksi leasingyhtiö ei vastaa siitä, että joku käyttäjä tötöilee leasingkoneella.

Otin tämän esiin sen takia, että esimerkiksi laskuvarjohyppypiireissä on koneita vuokrailtu välillä aika huolettomasti (pitkäaikaisesti) ja käyttäjää ei ole merkitty rekisteriin, koska se maksaa. Noh, onnettomuus voi myös maksaa, siinä Lord on oikeassa.

Muokattu: , käyttäjä: Tatu Koiranen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
1 tunti sitten, Peter Tähtinen kirjoitti:

Kyllä siinä omistajan vastuu konkretisoitui. Se on ANKARA vastuu. Tuottamuksesta riippumatta. Se on lentokoneen omistajan/haltijan/käyttäjän osa. 
 

Lainaus Traficomin sivulta:

Ilmailussa noudatetaan ns. ankaran vastuun periaatetta, jonka mukaan ilma-aluksen omistajalla tai käyttäjällä, sekä ohjaajalla on rajaton vahingonkorvausvastuu ilma-aluksella aiheutetuista vahingoista tuottamuksellisuudesta riippumatta. Korvausten vähimmäistason varmistamiseksi vaaditaan vakuutuksia.”

Jahas, taidanpa nyt lopettaa tämän ilmailun riemun tarjoamisen moottorilentokoneen kyydissä sillon tällöin ilmaiseksi halukkaille tästä eteenpäin itse ilma-aluksen käyttäjänä ja ohjaajana (PiC) ihan varmuuden vuoksi.  

Esimerkiksi: Jos koneen moottori sammuu (vaikka virheellisen huollon vuoksi) ja joutuu tekemään pakkolaskun. Kyytiläinen vammautuu tai jopa kuolee. Korvausvastuu on rajaton siis PiC:n kyytiläisen perillisille ja itse kyytiläiselle eli olet korvausvastuussa jopa miljoonista euroista vaikka kaikki edellytetyt vakuutukset ovat voimassa.

Ilma-alusten vakuutukset | Traficom
 

Muokattu: , käyttäjä: Mika Jääskeläinen

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

SIL 2020 -strategian viestinnän ensimmäisenä mainittu päätavoite on, että SIL tunnustettaisiin harraste- ja yleisilmailun kansallisesti tärkeimmäksi keskusjärjestöksi.

Jätitkö Peter esimerkiksi eriävän mielipiteen strategiasta tältä osin, käsittääkseni olit varapuheenjohtaja siinä hallituksessa, joka muistaakseni (voin muistaa väärinkin) esitteli tämän kyseisen STRATEGIA SIL 2020:n yhdistyksen kokoukselle? Hallitus ei toki sitä ole hallituksena kirjoittanut, vaan hallituksen perustama työryhmä, eli hallituksen mandaatilla sitä käsittääkseni esiteltiin 11/2015 kokoukselle, joka sen hyväksyi.

Vai onko esimerkiksi niin, että liitto tulisi tunnustaa tärkeimmäksi yleisilmailun keskusjärjestöksi, vaikka se sääntöjen mukaisesti on nyt kaksi kertaa päättänyt, että sen tarkoituksena ei ole edustaa yleisilmailua tai toimia yleisilmailun keskusjärjestönä?

Ja eikös tuohon aikaan hallituksen puheenjohtaja ollut kunniapuheenjohtaja Tarma, joka myös vastusti tätä sääntömuutosta, vaikka johti sitä hallintoa, joka esitteli kokoukselle tuon strategian, jota liiton hallinto on nyt yrittänyt teidän kautenne jälkeen toteuttaa. Onnistuttu ei olla kuitenkaan, koska muutama prosentti liiton äänivallasta on kaatanut hankkeen.

edit: ainiin, myös Tervonen oli tuossa hallituksessa mukana.

 

Ohessa kuvakaappaus strategian kannesta ja viestintäosuuden alusta. Strategiaa on päivitetty, kuten kannesta näkyy, 10.1.2016, mutta eipä tainnut tuolta osin muuttua - tai vaikka olisikin muuttunut, tarvitseeko edes erikseen kertoa, ketkä olivat hallituksessa myös tuolloin?

 

sil_strategia.png

 

Muokattu: , käyttäjä: Tatu Koiranen
1 henkilö tykkää tästä

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Arvoisa herra Koiranen

Panen ilahtuneena merkille, kuinka te ovet paukkuen SIL:n jättäneenä edelleenkin koette tarpeelliseksi seurata intensiivisesti Ilmailuliiton tomintaa, niin mennyttä, nykyistä kuin tulevaa.

 

En voi välttyä klassiselta mielikuvalta pojasta, joka karkasi kotoa, joka huusi kotiportilla että "ikinä en takaisin tule" mutta pitää edelleen äidin valokuvaa taskussaan.

Esitit edellä tyylillesi uskollisena ("niinmuttakun" ) joukon kysymyksiä, joiden oletettavasti toivoisit nolaavan minua ja muita SIL srategiahankkeen päätöksenteossa mukana olleita. 

En nyt jaksa nolostua.

Olen ollut aikanaan SIL hallituksessa ja Liiton varapuheenjohtajana; sinä aikana, kun SIL 2020 strategiaa vahvistettiin. Muistan erittäin selkeästi, kuinka jo hallitukseen liityttyäni v 2012 ajattelin, että Liiton tulisi enemmän osallistua moottorilennon edunvalvontaan.  Oliko se sitten "yleisilmailua" vai "harrasteilmailua", vaikea sanoa.

Strategiatyön aikana vallitseva käsitys oli se, että "yleisilmailu" tulisi semanttisesti sisällyttää liiton sääntöihin.  Koska takavuosina moottorilento näytti jäävän purjelennon ja laskuvarjohyppäämisen, ehkä jopa lennokkitoiminnankin jalkoihin silloisessa liitossa.

Vielä v 2019 puheenjohtajavaalin aikaan itsekin puhuin "yleisilmailun" puolesta.

Mutta sen jälkeen kun Suomen Ilmailuliitto laati asiassa selvityksen, tulkitsin tilanteen toisin. Suomen Ilmailuliiton nykyiset säännöt mahdollistavat myös moottorilentokoneilla suoritettavan lentotominnan (joka ei ole vain ns. hurua ja elämysten hankkimista) edunvalvonnan.  Sääntömuutos esitetyssä muodossaan ei olisi tuonut asiaan käsitykseni mukaan merkittävää lisäarvoa. Kukaan ei ole osoittanut ensimmäistäkään uutta "hillotolppaa" jonka juurelle SIL olisi päässyt rahaa vuolemaan tuollaisella sääntömuutoksella.  Se puoli sääntömuutoksen lobbaamisesta on ollut silkkaa höttöä vailla todellisuuspohjaa.

Yleensäkin pidän arveluttavana ajaa huonosti valmisteltuja sääntömuutoshankkeita, ja erityisesti jos niitä ajettaessa demokratia poljetaan suohon.  Ja vaikka koetatkin luoda mielikuvaa että sääntömuutosta vastustettiin siksi, että se oli pj Hyvösen vaalilupaus niin voin kertoa että vaikka isä J... olisi samoin argumentein ja yhtä huonolla valmistelulla, hallitukselle totuutta muuntaen runninut asiaa läpi, olisin ollut silti sitä vastaan.

Siis mitä vastaan?  Ehdotettua sääntömuutosta.  En sitä vastaan, että SIL tehostaisi moottorilennon edunvalvontaa, minkä se voi hyvin tehdä nykyisten sääntöjensä puitteissa.

Toivon että sinäkään et lietsoisi asiasta aiheetonta draamaa. 

Jokuhan saattaisi vielä luulla, että näkemyksesi olisi oikea.

 

 

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Meillä on työpaikalla näitä jotka jaksavat koko ajan marmattaa yhdestä jos toisesta ammattiosaston toimikunnan tekemästä päätöksestä, päätöksen tekemättä jättämisistä tai toimintatavoista ja edunvalvonnasta yleensäkin. Kun on se aika vuodesta että halukkaat voivat ilmottautua toimikunnan jäsenvaaliin, niin suurinta meteliä toimikunnan asioista pitävät toimikuntaan kuulumattomat ihmiset loistavat poissaolollaan. Sama mesoaminen kuitenkin jatkuu heti vaalikokouksen jälkeen, vaikka eivät itse ole asettuneet ehdolle tai eivät ole olleet äänestämässä toimikunnan jäsenistöstä. Toisin sanoen ovat sivusta huutelijoita, mutta puuttuu rohkeus ja halu olla vaikuttamassa itse niihin asioihin mistä pitää ääntä.

En nyt mainitse nimiä, mutta tuntuu että tässä on vähän samantyylinen meno päällä. Jos ei halua tai uskalla itse olla toiminnassa mukana, niin kyse on mielestäni lähinnä tyhjänpäiväisestä huutelusta. Kritiikkiä voi, saa ja pitääkin tuoda esille, mutta jos on itse vapaaehtoisesti poistunut toiminnasta tai ei halua osallistua siihen, niin homma menee äkkiä huuteluksi huutelun ilosta. Toimii myös vaikkapa valtion mittakaavassa, kun vaalivoittaja ei lähde hallitukseen vaan meuhkaa oppositiossa niitä näitä.

Muokattu: , käyttäjä: Timo Lampi

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään