newsBot

Finnair solmi sopimuksen norjalaisen OSM Aviationin kanssa matkustamopalvelun ostosta alihankintana

5 viestiä aiheessa

Finnair on solminut sopimuksen norjalaisen miehistöpalveluyrityksen OSM Aviationin kanssa matkustamopalvelun ostosta alihankintana. Osapuolet ovat sopineet ensivaiheessa palvelun tuottamisesta Finnairin Hongkongin ja Singaporen reiteille. Reiteillä työskentelevä henkilökunta palkataan OSM Aviationin Aasian toimipisteisiin. Suunnitelmissa on laajentaa yhteistyötä tulevaisuudessa niin kauko- kuin lähiliikenteessä.

 

Finnair on vuodesta 2011 lähtien pyrkinyt neuvottelemaan kustannussäästöistä matkustamohenkilöstönsä kanssa. Kun säästöneuvottelut kariutuivat lopullisesti keväällä 2014, kertoi Finnair kesäkuussa, että se etenee matkustamopalvelunsa ulkoistuksissa yhteistoimintamenettelyssä käsiteltyjen suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on tervehdyttää Finnair ja mahdollistaa kannattava kasvu, joka loisi uusia työpaikkoja.

 

- Olemme tehneet kaikkemme löytääksemme säästöratkaisut yhdessä matkustamohenkilöstömme kanssa, mutta pitkä neuvottelutie päättyi tuloksettomana. Matkustamohenkilöstömme työehdot ovat kustannuksiltaan huomattavasti korkeammat kuin SLSY:n yleissitovan työehtosopimuksen taso. Tappiollisena yhtiönä emme voi jatkaa Finnair-lisän maksamista, vaan meidän on kohtuullistettava kustannuksiamme kilpailukykyiselle tasolle. Neuvotteluteitse tämä ei valitettavasti onnistunut. Siksi joudumme nyt siirtymään tietyillä reiteillä palveluntuottajasta palvelunostajaksi, perustelee Finnairin operatiivinen johtaja Ville Iho.

 

- OSM Aviationilla on kokemusta lentoliiketoiminnasta ja kyky tarjota meille luotettavaa ja laadukasta palvelua kilpailukykyiseen hintaan, Ville Iho jatkaa.

 

- Keskusteluja jatketaan edelleen myös muiden kumppaniehdokkaiden kanssa. Pyrimme kumppanineuvotteluissa löytämään myös sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat työpaikkojen säilyttämisen Suomessa, Ville Iho kertoo.

 

Finnairin tavoitteena on aloittaa reittiulkoistukset vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä. Singaporen ja Hongkongin reittiulkoistusten henkilöstövaikutus Suomessa on yhteensä noin 100 henkilötyövuotta. Vähennykset toteutetaan tässä ensi vaiheessa lomauttamalla. Lisäksi reittien ulkoistaminen vaikuttaa noin 80 aasialaisen vuokratyöntekijän työhön, joka loppuu siinä vaiheessa, kun reitit ulkoistetaan.

 

Finnair on kertonut suunnittelevansa yhteensä noin 20 kauko- ja lähiliikennereitin matkustamopalvelun ostamista alihankintana tulevan kahden vuoden aikana. Toimet ovat osa Finnairin vuonna 2011 alkanutta 200 miljoonan euron säästöohjelmaa. Finnair tavoitteli 18 miljoonan euron pysyviä vuosittaisia matkustamopalvelusäästöjä ensisijaisesti säästöneuvotteluista matkustamohenkilökuntansa kanssa, mutta neuvottelut jäivät tuloksettomiksi.

 

http://www.finnairgroup.com

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair kertoi eilen ulkoistavansa norjalaiselle OMS Aviationille Singaporen ja Hongkongin reittiensä matkustamopalvelun. Tähän ratkaisuun jouduttiin turvautumaan, koska yhtiö ei pitkään jatkuneista neuvotteluista huolimatta valitettavasti kyennyt sopimaan matkustamohenkilöstöään edustavan SLSY:n kanssa yhtiön tulevaisuuden kannalta välttämättömistä kustannussäästöistä. Eilen julkistetut uutiset eivät koske Manner-Kiinan reittejä.

 

Manner-Kiinan henkilöstön palkkauksen ovat suomalaisviranomaiset todenneet asianmukaiseksi

 

Tässä yhteydessä esille on kuitenkin jälleen noussut Finnairin Manner-Kiinan-lennoillaan käyttämän vuokratyövoiman palkkaus- ja muut työehdot, joita yhtiö on aikaisemminkin useasti kommentoinut (muun muassa tiedotteella http://www.finnairgroup.com/media/media_7.html?Id=rss_717721.html) . Iltapäivälehdet ovat nostaneet esiin heille toimitetun Finnairin ja Kiinan valtiollisen henkilöstövuokrausyhtiön Fascon vanhentuneen sopimuksen vuodelta 2002.

 

Finnair käyttää kiinalaista vuokratyövoimaa lennoillaan, sillä kiinankielinen palvelu Kiinan-lennoilla on ehdottoman välttämätöntä. Ulkomainen lentoyhtiö ei kiinalaisten säädösten mukaan voi suoraan palkata paikallista matkustamohenkilökuntaa. Kiinassa Fasco on siis ainoa vaihtoehto henkilöstön vuokraukseen ja sopimusehdot määräytyvät paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Finnairilla on kuitenkin oikeus soveltaa sopimusta työntekijän kannalta inhimillisemmällä tavalla ja näin yhtiö on myös toiminut alusta alkaen.

 

Suomalaiset viranomaiset ovat useaan otteeseen tarkastelleet Finnairin kiinalaisen matkustamohenkilöstön palkkausta ja todenneet sen asianmukaiseksi, vaikka suomalainen SLSY on toisin väittänyt. Viimeksi palkkatasoa on kattavasti arvioinut TE-toimisto tänä keväänä tarkastaessaan kaikkien Finnairin ulkomaalaisten vuokratyöläisten palkat viimeisen vuoden ajalta. Kiinalaisen matkustamohenkilökunnan palkka oli vuonna 2013 noin 1 600 - 2 000 euroa kuussa, mikä on Kiinassa erittäin korkea palkkataso. Palkkausta on kuvattu tarkemmin aiemmin mainitussa tiedotteessa.

 

Finnairilla on selkeät eettiset ohjeet

 

Iltapäivälehtien esiin nostamat muut sopimusehdot on muutettu Kiinan työsopimuslain uudistuessa vuonna 2008, eikä niitä Finnairin tietojen mukaan niitä ei koskaan ole Finnairin kiinalaiseen vuokrahenkilöstöön tosiasiallisesti sovellettu. Kiinalainen työmarkkinakäytäntö on viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi muuttunut ja työntekijän oikeuksia on kehitetty. Nyt Finnair ei vuoden 2002 sopimuksen kaltaista sopimusta voisi edes hyväksyä, sillä se olisi Finnairin nykyisen eettisen ohjeiston vastainen. Finnair on viimeksi uudistanut kiinalaisen matkustamohenkilökunnan työehdot ja palkkarakenteen Fascon kanssa vuonna 2012.

 

Finnair korostaa, että

 

  • Finnairin aasialaisilla, samoin kuin muilla työntekijöillä on oikeus halutessaan osallistua työtaisteluun.
  • Perheenlisäys on iloinen ja tärkeä asia. Noudatamme alan säännöksiä, joiden mukaan lentotyössä 17. raskausviikon jälkeen ei voi terveyssyistä lentää pitkiä lentoja, joilla altistuu kosmiselle säteilylle.
  • Kiinalainen yhteistyökumppanimme noudattaa paikallisia perhevapaakäytäntöjä. Finnairin toiveesta käytäntönä on lisäksi, että työntekijä halutessaan voi palata töihin vasta, kun lapsi täyttää yhden vuoden. Käytännössä lähes kaikki kiinalaiset matkustamotyöntekijät ovat palanneet töihin perhevapaan jälkeen.
  • Työntekijän siviilisääty, puolison kansallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen ovat yksityisasioita eivätkä kuulu työnantajalle.
  • Kiinalainen henkilökuntamme on erittäin sitoutunutta työhönsä ja työsuhteet ovat olleet pitkäkestoisia.

 

Finnairin nykyinen sopimus vuokratyövoimaa Kiinassa tarjoavan Fascon kanssa noudattaa edellä mainittuja periaatteita.  Yhtäkään työsuhdetta ei ole päätetty vuoden 2002 sopimuksessa listattujen ehtojen perusteella.

 

Kuten Finnair on aiemminkin julkisuudessa kertonut, Vantaan käräjäoikeus sekä valtiosyyttäjä ovat viimeksi vuonna 2012 todenneet, ettei kiinalaiseen työntekijään kohdistettu työsyrjintää palkkauksen tai muidenkaan työehtojen osalta hänen työskennellessään Finnairin vuokratyöntekijänä 2002-2008.

 

- On ikävää, että julkisuudessa on syntynyt valitettava väärinkäsitys Finnairin kiinalaisen vuokratyövoiman  nykyisistä palkka- ja muista työsuhde-ehdoista. Menneitä sopimusehtoja tai Kiinan lainsäädäntöä emme voi muuttaa, mutta nykyinen sopimuksemme on yhtiömme vuonna 2011 käyttöön otettujen eettisten periaatteiden mukainen. Olennaista ihmisoikeuksien kannalta kuitenkin on, ettei ketään todellisuudessa ole kohdeltu syrjivästi tai epäasiallisesti aiemminkaan, korostaa Finnair konsernin työsuhdejohtaja Petteri Huovinen.

 

- On erittäin hyvä, että julkisuudessa keskustellaan vuokratyövoiman ja ulkomaisten työntekijöiden palkkauksesta ja oikeuksista. Finnairia kuitenkin pidetään erittäin haluttuna työnantajana myös kiinalaisten vuokratyöläisten keskuudessa, Huovinen sanoo.

 

- On kuitenkin valitettavaa, jos erittäin tärkeää perusoikeusnäkökulmaa käytetään viemään huomio pois niistä haasteista, joita joidenkin suomalaisten henkilöstöryhmien markkinatasoa korkeammat palkkamme aiheuttavat taloudellisessa ahdingossa painivalle Finnairille. Olisimme toivoneet, että olisimme saavuttaneet näiden ryhmien kanssa markkinatasoiset palkkaratkaisut ja siten välttäneet enemmät ulkoistukset. On surullista, että näin ei käynyt ja siksi joudumme turvautumaan ulkoistuksiin.

 

http://www.finnairgroup.com

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Euroopanlaajuinen liikennealan ammattijärjestö ilmoittaa, että se on valmis tukemaan Finnairin matkustamohenkilökuntaa työnantajan pyrkiessä polkemaan palkkoja ulkomaisella halpatyövoimalla. Liiton mukaan halpatyöläisten työehdot ovat ala-arvoiset.

 

European Transport Workers’ Federation (ETF) lähetti pääministeri Alexander Stubbille (kok.) keskiviikkona kirjeen, jossa liitto arvostelee kovin sanoin valtionyhtiön ulkoistuksia. Finnair kertoi maanantaina ostavansa kahden reittinsä matkustamotyöt norjalaiselta OSM-konsernilta. ”Olemme valmiita aloittamaan laajat toimet Finnairin johtoa ja sen antisosiaalisia käytäntöjä vastaan”, ETF:n pääsihteeri Eduardo Chagas lataa kirjeessä.

 

kansan uutiset

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kun Tekniikasta irtisanottiin monta sataa osaavaa  lupakirjan ja tyyppikelpuutuksen omaavaa henkilöä niin mikää ulkopuolinen toimija ei ottanut kantaa asiaan ,ei edes Suomen Valtio ,ja sitten Finnair joutui kouluttamaan uusia henkilöitä tyyppikursseilla jotka osa oli siirretty lopetetun Perushuolto korjaamon toiminnasta Linjahuoltoon .Kysyin asiasta Finnairin Pääjohtajalta  Vauramolta että mitä säästöjä muka saatiin aikaiseksi kun koulutettiin uusia henkilöitä irtisanottujen tilalle ,niin sulkivat meidät irtisanotut pois Intranetin järjestelmästä ja Vauramo ei edes viitsinyt vastata kysymykseen  vaikka meillä oli vielä oikeus kommentoida Finnairin asioita .Aika "Pikkumaista " toimintaa .Ja Finnairin on nyt sanonut että se ei maksa meille "NS" Vakautussopimuksen aikana pakolla teettämiä  töitä ja Lomarahoja .Ja IAU ei muka voi tehdä asialle mitään vaikka tekivät sopimuksen jäseniltä kysymättä kun peruivat jäsen äänestyksen muutamaa päivää ennen jäsenäänestystä .Melko solidaarista porukkaa on siellä  >:(

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kuljetusalan ammattiiitot alkavat pähkäillä mahdollisia vastatoimia Finnairia vastaan. Ans kattoo, ollaanko syksymmällä tilanteessa jossa Finnairin matkustamoporukka on lakossa, AKT on lakossa jne jne . En ihan kaikkea näissä tukilakkoiluissa ymmärrä vaikka paljon ymmärränkin.

 

No tässä on lopputulos, kun surkeaakin surkeammin oman henkilöstöpolitiikkansa hoitanut Finnair törmilee kuin norsu siellä posliinikaupassa. Opetelkaa saakelin tunarit neuvottelemaan eikä kinastelemaan kuin 5 vee lapset. Ja tämä koskee tasapuolisesti kaikkia osapuolia.

 

Ja itse asia löytyy YLE:n sivuilta: http://yle.fi/uutiset/kuljetusliitot_kokoontuvat_ensi_viikolla_pohtimaan_finnairin_aikeita/7455693

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään