Harri Heikkilä

Päätöksenteko SIL ry:n liittokokouksissa


97 viestiä aiheessa

SIL ry:ssä jäsenmaksut kerätään ilmailuaatteesta kiinnostuneilta yksityishenkilöiltä. SIL kertookin, että sillä on n. 10200 henkilöjäsentä. Sen lisäksi, että SIL ry on (tai ainakin kertoo olevansa) kotimaisten ilmailua harrastavien luonnollisten henkilöiden yhteenliittymä, sillä on myös varsin vahvoja liittorakenteita säännöissään: SIL:n kokouksissa saavat äänestää käytännössä vain jäsenyhteisöt. Näiden käytössä oleva äänimäärä määräytyy sen mukaan kuinka paljon kullakin jäsenyhdistyksellä on SIL:n jäsenmaksun maksaneita jäseniä edellisvuonna. Asiassa on hyvä ehkä huomata, että jäsenkerhot eivät maksa jäsenyydestään muita jäsenmaksuja tms.

 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että SIL:n liittokokouksessa äänestävät kerhojen edustajat tai joku muu taho, jolle ko. kerho on valtakirjansa luovuttanut. Jäsenkerhojen päätöksenteon käytännön haasteet (kokousten kutsuminen vie aikaa jne) huomioiden, yksittäisellä SIL:n jäsenmaksua maksavalla, jäsenyhdistyksen jäsenellä ei ole siis tosiasassa juurikaan mahdollisuuksia päästä ottamaan kantaa siihen, miten hän haluaa äänellään äänestettävän.

 

Yhdistyslakia uudistettiin taannoin siten, että etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin tuli mahdolliseksi ja teknisiä ratkaisujahan varmasti nykyään löytyisi useitakin. Ja koska flightforum on saavuttanut tukevan jalansijan ilmailevan kansanosan kohtaamispaikkana ja tieto täällä käytävästä keskustelusta välittyy aivan varmasti myös SIL:n nykyhallinnolle, niin tässäpä neuvoa antavaa pikagalluppia: Kuinka moni foorumin lukijoista on sitä mieltä, että nykyinen systeemi on hyvä tai kuinka moni katsoo, että olisi hyvä jos SIL:n sääntöjä muutettaisiin siten, että liittokokouksessa äänioikeutettuja olisivatkin jatkossa SIL:n jäseninä olevat yksityishenkilöt ja äänestäminen olisi mahdollista sähköisesti?

 

Koska epäilemättä SIL:n nykyiset säännöt, ainakin potentiaalisesti, aiheuttavat mahdollisesti ko. järjestön ulkopuolelle jättäytymisiä, niin ei mielestäni haittaa lainkaan vaikka äänestykseen osallistuisivat muutkin kuin SIL ry:n nykyiset jäsenet.

 

Vielä on reilu viikko aikaa tehdä liittokokoukselle esitys aiheesta.

 

Harri

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Vielä sellainen täsmennys, että yksittäisen ilmailijan maksamaa äänioikeutta käyttää se kerho, jossa hän on pääjäsenenä. Tämä kerho osoitetaan jäsenkortissa numerolla 1. Sivujäsenyys taas on merkitty numerolla 5.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Mun pääjäsenyyteni esim. on KuIK jossa oli viime vuonna 9 SIL-ihmistä. Muita kerhojani ovat HyIK ja MILK joissa on paljon enemmän. Ihan mielellään päätän kyllä itse, mitä tehdään liitossa.

 

 

t. Timo

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Niin, laskussa luki näin:

 

JÄSENMAKSU VUODELLE 2014  96,00 €   

 

                000 SUOMEN ILMAILULIITTO 1  HENKILÖJÄSEN                    76,00

                922 LENTOKERHO X  HENKILÖJÄSEN                                    20,00

 

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

... Asiassa on hyvä ehkä huomata, että jäsenkerhot eivät maksa jäsenyydestään muita jäsenmaksuja tms.

 

Eikös kerhot maksa SIL:lle saman jäsenmaksun kuin kerholaisetkin? Jäsenmaksuun kuuluva Ilmailu-lehti on ainakin meillä osoitettu menemään kirjastoon.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Mielenkiintoinen ehdotus, jota on hyvä pohtia. Omassa pohdinnassa päädyin seuraavaan:

 

1. Ehdotuksen eräs pääperustelu on että "Jäsenkerhojen päätöksenteon käytännön haasteet (kokousten kutsuminen vie aikaa jne)" estäisi jäseniä käyttämästä äänensä. On kuitenkin tosiasia, että mainitut uudistukset, kuten etäosallistuminen ja sähköinen äänestys, ovat aivan yhtä mahdollisia kerhoille kuin liitolle. Jopa Flightforum tarjoaa tälläkin hetkellä kerhoille omaa foorumitilaa, missä ao. kerhon jäsenet voivat sisäisesti keskustella liittokokouskannoistaan. On lukijan harhaanjohtamista väittää, kuten tekstissä epäsuorasti, ettei henkilöjäsenillä olisi omien kerhojen kautta vaikutusmahdollisuuksia.

 

Muistutan myös että jokaisella henkilöjäsenellä on oikeus itse valita kerho, missä hän haluaa olla pääjäsenenä ja täten käyttää äänivaltaansa liitossa. Jos pääjäsenyys sattuu olemaan merkitty "väärälle" kerholle, sen kun teet muutosilmoituksen liiton toimistoon.

 

2. Ehdotus merkitsisi sitä, että äänivaltaa voisivat käyttää jäsenet, jotka eivät ole hyväksyneet liiton tarkoituksen edistää harraste- ja/tai urheiluilmailua. Sääntöjen mukaanhan varsinaisiksi jäseniksi liitto voi hyväksyä yhdistyksiä, joiden päätoimintamuoto on urheilu- tai harrasteilmailu tai joiden toiminta liittyy läheisesti urheilu- ja/tai harrasteilmailuun.

 

Liittohan on valitettavasti tilanteessa jossa siihen kohdistuu toistuvasti harraste- ja urheiluilmailun edellytyksiä uhkaavia "edunvalvonnallisia hyökkäyksiä", eikä vain totutuilta viranomaistahoilta vaan myös, ja valitettavasti, omia kaupallisia etujaan ajavilta ilmailun tahoilta. Ehdotus mahdollistaisi, että nimellisesti ilmailukerhon jäsenenä esiintyvä henkilö voisi itse asiassa ajaa omia tai kaupallisen taustatahonsa etujaan liiton kokouksissa täydellä äänivallalla. Tällainen "soluttautuminen" olisi merkittävä uhka liiton tarkoituksen edistämisen kannalta.

 

En sano, etteikö tätä jossain määrin ehkä jo esiintyisikin. Totta on myös että harraste- ja urheiluilmailu on osin riippuvainen kaupallisista ilmailun toimijoista joiden merkitys voi olla hyvinkin positiivinen. Sama tosin pätee myös päinvastoin. Mutta se, että äänivaltaiset jäsenkerhot ovat valittu liiton jäseniksi em. sääntöjen perusteilla, on eräänlainen "laatutakuu" sille että niiden äänivaltaiset edustajat myös käyttävät äänensä liiton tarkoituksen edistämiseksi eikä sitä vastaan.

 

3. En löydä liiton säännöistä ehdotuksessa väitettyä lausumaa, jonka mukaan liitto olisi "kotimaisten ilmailua harrastavien luonnollisten henkilöiden yhteenliittymä". Päinvastoin, säännöt sanovat varsin selvästi että varsinaiset jäsenet ovat harraste- ja urheiluilmailun yhdistykset. Ehdotus on mielestäni varsin harhaanjohtava tältä osin. Asia on sikäli merkittävä, että ehdotus toteutuessaan johtaisi sääntömuutokseen. Silloin perustelut on johdettava nykyisistä säännöistä, eikä mistään tiedotus-, markkinointi- ym. materiaalista jota liitto on sattanut julkaista. 

 

4. Asetan jossain määrin kyseenalaiseksi Flightforumin ehdotuksessa väitettyä asemaa liiton jäsenistön näkemysten "totuuden torvena". Faktaa on, että useimmilla liiton harrastelajeilla on oma lajifooruminsa, jossa jäsenet käyvät omaa vilkasta keskusteluaan. Esimerkiksi lennokkiväen, purjelentäjien ja laskuvarjoharrastajien riviedustajien ääni ei mielestäni ole Flightforumilla esillä ko. lajin harrastajalukumäärää edellyttämällä tavalla. Eikä anonyymius edistä luottamusta tulokseen. Johtopäätösten tekeminen FF-otoksesta on siksi mielestäni aika hataralla pohjalla.

 

Siinäpä joitakin pohdintoja aiheesta, perusteluina mahdolliselle kannanotolle. Sinänsähän tämä keskustelu osoittaa jo pelkällä olemassaolollaan että liittotason asiat ovat lähellä usean harraste- ja urheiluilmailijan sydäntä, mikä on ihan hyvä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

..

2. Ehdotus merkitsisi sitä, että äänivaltaa voisivat käyttää jäsenet, jotka eivät ole hyväksyneet liiton tarkoituksen edistää harraste- ja/tai urheiluilmailua. Sääntöjen mukaanhan varsinaisiksi jäseniksi liitto voi hyväksyä yhdistyksiä, joiden päätoimintamuoto on urheilu- tai harrasteilmailu tai joiden toiminta liittyy läheisesti urheilu- ja/tai harrasteilmailuun.

 

Liittohan on valitettavasti tilanteessa jossa siihen kohdistuu toistuvasti harraste- ja urheiluilmailun edellytyksiä uhkaavia "edunvalvonnallisia hyökkäyksiä", eikä vain totutuilta viranomaistahoilta vaan myös, ja valitettavasti, omia kaupallisia etujaan ajavilta ilmailun tahoilta. Ehdotus mahdollistaisi, että nimellisesti ilmailukerhon jäsenenä esiintyvä henkilö voisi itse asiassa ajaa omia tai kaupallisen taustatahonsa etujaan liiton kokouksissa täydellä äänivallalla. Tällainen "soluttautuminen" olisi merkittävä uhka liiton tarkoituksen edistämisen kannalta.

 

...

 

Hyviä mielipiteitä. Kommentoisin yhtä juttua kirjoituksessa. Tuolloin sitä kaupallista mielipidettä edustaisi yksi henkilöjäsen aika monesta. Ja se ei vielä mahdollistaisi kovin isoja asioita. Itseasiassa nykyinen tilanne mahdollistaa sen, että samat kaupalliset toimijat toimien populistisesti ajavat itsensä jopa hallitukseen ajamaan brutaalisti jonkun yksittäisen harrastuslajin ja sen kaupallisen toteuttamisen asiaa. Historiasta opitaan, että populistisisesti toimiva yksilö voi helpoiten päästä läpi tilanteessa jossa yksilöllä ei ole suoraa vaikutusmahdollisuutta. Ja vasta historiaan katsottaessa huomaa, että näiden yksilöiden toiminta on johtanut toimivien, vuosien saatossa rakentuneiden toimintojen tuhoamiseen. Tämä kaikki on toki teoreettista pohdintaa, eihän meillä oikeasti näin kävisi.

 

Tuomas

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Mitenkäs edustus hoituu tällaisilta ilmailuliiton jäseniltä, jotka eivät kuulu mihinkään kerhoon?

Siis meiltä "villeiltä" lentäjiltä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Täällä on helppo puhua nettietäkokoustamisesta, mutta luulenpa, että aika iso osa liiton jäsenisöä olisi käytännössä ulkona päätöksenteosta (edes välillisestikään), jos "pääsyvaatimukseksi" laitettaisiin kyky pystyttää oma kisastudio.

 

Mutta kuuloostaahan se populistisen demokrattiselta :)

 

hannu

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Mitenkäs edustus hoituu tällaisilta ilmailuliiton jäseniltä, jotka eivät kuulu mihinkään kerhoon?

Siis meiltä "villeiltä" lentäjiltä.

Henkilöjäsenillä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, eli äänensä saa kyllä kuuluviin.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Täällä on helppo puhua nettietäkokoustamisesta, mutta luulenpa, että aika iso osa liiton jäsenisöä olisi käytännössä ulkona päätöksenteosta (edes välillisestikään), jos "pääsyvaatimukseksi" laitettaisiin kyky pystyttää oma kisastudio.

 

Mutta kuuloostaahan se populistisen demokrattiselta :)

 

Lieneeköhän sellainen vaihtoehto toteuttamiskelvoton, että päätettäväksi tulevat asiat haluttaisiin pöydälle esim. 2 kuukautta ennen varsinaista kokousta ja ne asiat mistä joudutaan äänestämään pläjäytetään etä-äänestykseen 2 viikkoa ennen. Toimisi varmaan ainakin esim. henkilövalintojen kohdalla ilman kovinkaan suurta ongelmaa. Ja ainahan toki olisi mahdollisuus käydä antamassa äänensä varsinaisessa kokoustilaisuudessa.

 

Kumpi tapa tosiasiassa rajoittaa enemmin kokoukseen päätöksentekoon osallistuvien määrää: Se, että pitää matkustaa pääkaupunkiseudulle maaliskuisena kokouslauantaina vaikkei saa edes äänestää - vaiko se, että vaikuttaminen edellyttäisi kotistudiota, joka koostuisi www-selaimesta ja internetyhteydestä?

 

2. Ehdotus merkitsisi sitä, että äänivaltaa voisivat käyttää jäsenet, jotka eivät ole hyväksyneet liiton tarkoituksen edistää harraste- ja/tai urheiluilmailua.

 

...

Liittohan on valitettavasti tilanteessa jossa siihen kohdistuu toistuvasti harraste- ja urheiluilmailun edellytyksiä uhkaavia "edunvalvonnallisia hyökkäyksiä", eikä vain totutuilta viranomaistahoilta vaan myös, ja valitettavasti, omia kaupallisia etujaan ajavilta ilmailun tahoilta. Ehdotus mahdollistaisi, että nimellisesti ilmailukerhon jäsenenä esiintyvä henkilö voisi itse asiassa ajaa omia tai kaupallisen taustatahonsa etujaan liiton kokouksissa täydellä äänivallalla. Tällainen "soluttautuminen" olisi merkittävä uhka liiton tarkoituksen edistämisen kannalta.

 

...

Mutta se, että äänivaltaiset jäsenkerhot ovat valittu liiton jäseniksi em. sääntöjen perusteilla, on eräänlainen "laatutakuu" sille että niiden äänivaltaiset edustajat myös käyttävät äänensä liiton tarkoituksen edistämiseksi eikä sitä vastaan.

 

Tämä Nilsin jäsenlaatukonsepti on huikea. Toivottavasti SIL ry:ssä saadaan pian aikaiseksi toimikunta pohtimaan jäsenlaatukriteereitä jotka sitten liiton www-sivuilla julkaistaan! :-)

 

Harri

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

2. Ehdotus merkitsisi sitä, että äänivaltaa voisivat käyttää jäsenet, jotka eivät ole hyväksyneet liiton tarkoituksen edistää harraste- ja/tai urheiluilmailua.

...

Liittohan on valitettavasti tilanteessa jossa siihen kohdistuu toistuvasti harraste- ja urheiluilmailun edellytyksiä uhkaavia "edunvalvonnallisia hyökkäyksiä", eikä vain totutuilta viranomaistahoilta vaan myös, ja valitettavasti, omia kaupallisia etujaan ajavilta ilmailun tahoilta. Ehdotus mahdollistaisi, että nimellisesti ilmailukerhon jäsenenä esiintyvä henkilö voisi itse asiassa ajaa omia tai kaupallisen taustatahonsa etujaan liiton kokouksissa täydellä äänivallalla. Tällainen "soluttautuminen" olisi merkittävä uhka liiton tarkoituksen edistämisen kannalta.

 

Kyllä, tässä traagisessa Nilsin hahmottelemassa uhkakuvassa saattaisi toteutua karmaisevia skenaarioita, mm. demokratia.

 

Retorisena kysymyksenä voisi kysyä, että kuinka paljon SIL:ssa on jäseniä, jotka eivät hyväksy liiton tarkoitusta?

 

Kyseessä on kuitenkin yleishyödyllinen yhdistys, johon kaikilla on vapaaehtoinen oikeus liittyä tai olla liittymättä tai erota mikäli on liittynyt edellisessä mielenhäiriössään.

 

Aika paksua.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kyllä, tässä traagisessa Nilsin hahmottelemassa uhkakuvassa saattaisi toteutua karmaisevia skenaarioita, mm. demokratia.

 

Retorisena kysymyksenä voisi kysyä, että kuinka paljon SIL:ssa on jäseniä, jotka eivät hyväksy liiton tarkoitusta?

 

Kyseessä on kuitenkin yleishyödyllinen yhdistys, johon kaikilla on vapaaehtoinen oikeus liittyä tai olla liittymättä tai erota mikäli on liittynyt edellisessä mielenhäiriössään.

 

Aika paksua.

 

Muuta kysymys kuuluukinonkdemokratia vaje vältämättäilmailuliitossa vai noissa jeseninä olevissailmailukerhoissa?

 

säänöistäkunsaa sellaisenkuvan ettäilaililiitto kuitenkintoimii jäsenyhdistystensä ns"keskusliitona"ja eunvalvojana niin hyvinkin voi kysyäonko  osatyytymätämyydestä myös tuonportaan aiheutmaa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Muuta kysymys kuuluukinonkdemokratia vaje vältämättäilmailuliitossa vai noissa jeseninä olevissailmailukerhoissa?

 

säänöistäkunsaa sellaisenkuvan ettäilaililiitto kuitenkintoimii jäsenyhdistystensä ns"keskusliitona"ja eunvalvojana niin hyvinkin voi kysyäonko  osatyytymätämyydestä myös tuonportaan aiheutmaa.

 

Mikäli koetaan, että liiton demokratiaa ei voida parantaa, koska jäsenkerhoissa on huono demokratia, niin kumpi vaihtoehto on parempi:

a) kohdistetaan liiton voima parantamaan kerhojen demokratiaa, vai

b) muutetaan toimintatapaa niin, että kerhojen huono demokratia ei vaikuta liiton toimintaan?

 

Kuitenkin liiton tarkoitus on sitten pohjimmiltaan "palvella" yksittäistä ilmailijaa niin olisiko kätevämpää karsia portaita?

 

Toki moniportaisen hallinnon tehokkuudesta on hyviä kokemuksia mm. julkiselta sektorilta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Muuta kysymys kuuluukinonkdemokratia vaje vältämättäilmailuliitossa vai noissa jeseninä olevissailmailukerhoissa?

 

säänöistäkunsaa sellaisenkuvan ettäilaililiitto kuitenkintoimii jäsenyhdistystensä ns"keskusliitona"ja eunvalvojana niin hyvinkin voi kysyäonko  osatyytymätämyydestä myös tuonportaan aiheutmaa.

 

Voisitko oikolukea viestisi ennenkuin painat enteriä? On meinaan sellaista puuroa tuo tekstisi että lukeminen on vähintäänkin haastavaa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Toivottavasti SIL ry:ssä saadaan pian aikaiseksi toimikunta pohtimaan jäsenlaatukriteereitä jotka sitten liiton www-sivuilla julkaistaan! :-)

 

Jäsenlaatukriteerit ovat kyllä jo kirjattu liiton sääntöihin, kuten yllä kerroin.

 

Kyllä, tässä traagisessa Nilsin hahmottelemassa uhkakuvassa saattaisi toteutua karmaisevia skenaarioita, mm. demokratia.

 

Se karmaiseva totuus saattaa olla jo tätä päivää. Ilmailuliitossa toimii edustuksellinen demokratia kerhojen kautta. Sekin on demokratiaa, ja Wikipedian mukaan jopa yleisempi demokratian toteutumisen muoto kuin suora demokratia.

 

Katselin mielenkiinnon vuoksi muutamia muita isoja harraste/urheiluliittoja ja niiden jäsenyys/äänivaltasääntöjä. Jääkiekkoliitossa, Veneilyliitossa ja hiihtoliitossa ei edes tunneta henkilöjäseniä. Sukellusliitossa on henkilöjäseniä, mutta liittokokouksissa äänivaltaa käyttävät kerhot. Samoin on myös Autoliitossa. Viimeksi mainittu tapaus on mielestäni merkittävä, koska käsitykseni mukaan Autoliitossa on henkilöjäsenten osuus kaikkien jäsenten lukumäärästä melko suuri.

Näiden liittojen piirissä on niin suuri ihmismäärä, että voisi jo perustellusti tehdä sen johtopäätöksen että tämänlainen järjestelmä toimii osapuolia tyydyttävällä tavalla tämäntyyppisissä harrastus/kilpailulajeissa.   

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

 

mutta kunse ei silti tuotakaisin tuota hajonutta välilyönti näppäintä.

 

Jos käytät wintoosaa, niin välilyönnin korvikkeen saa Alt (pidä pohjassa) ja numeronäppikseltä 32 :)

 

hannu

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Mikäli koetaan, että liiton demokratiaa ei voida parantaa, koska jäsenkerhoissa on huono demokratia, niin kumpi vaihtoehto on parempi:

a) kohdistetaan liiton voima parantamaan kerhojen demokratiaa, vai

b) muutetaan toimintatapaa niin, että kerhojen huono demokratia ei vaikuta liiton toimintaan?

 

Kuitenkin liiton tarkoitus on sitten pohjimmiltaan "palvella" yksittäistä ilmailijaa niin olisiko kätevämpää karsia portaita?

 

Toki moniportaisen hallinnon tehokkuudesta on hyviä kokemuksia mm. julkiselta sektorilta.

 

Siis onko ilmailuliiton tehtvä palvella yksitäistä ilmailijaa vai olla kaikkien harrasteilmailijoiden etuja ajava järjestö?

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jäsenlaatukriteerit ovat kyllä jo kirjattu liiton sääntöihin, kuten yllä kerroin.

 

Se karmaiseva totuus saattaa olla jo tätä päivää. Ilmailuliitossa toimii edustuksellinen demokratia kerhojen kautta. Sekin on demokratiaa, ja Wikipedian mukaan jopa yleisempi demokratian toteutumisen muoto kuin suora demokratia.

 

Suomen Ilmailuliitto ry:n on ainakin toistaiseksi selkeästi haluttu olevan muutakin kuin vain yhteisöjäsenten muodostama liitto. Tämä käy ilmi SIL ry:n säännöistä ja vielä selvemmin sen toiminnasta. Jäsenmaksua maksavien yksityishenkilöiden joukostahan se SIL ry lopulta kuitenkin muodostuu. Tulee myös huomata, että SIL ry ei edes edellytä sen jäsenyhteisöjen jäsenten SIL-jäsenyyttä, mikä on kai suhteellisen yleistä tiukemmin kontrolloiduissa liittoympäristöissä. Tässäkin mielessä SIL on selkeästi muutakin kuin yhteisötoimijoiden muodostama liitto.

 

Mutta tässä etäosallistumisasiassa on kysymys ennen kaikkea siitä miten jäsenistön kanta saataisiin tehokkaimmin selville SIL ry:n päätöksenteossa. Jos vielä esim. 20 vuotta sitten ei ollut lainsäädännön tai teknisten ratkaisujen puuttumisen takia mahdollista järjestää kymmentuhatpäiselle jäsenkunnalle mahdollisuutta äänestää suoraan SIL:n jäsenkokousasioista, ei se tarkoita sitä, että tuon ajan ratkaisut yhdistysdemokratian toteuttamiselle olisivat mitenkään optimaalisia.

 

Minusta tuntuu, että tällaisissa asioissa tehdyillä valinnoilla SIL ry lopulta ratkaisee sen säilyykö se elinvoimaisena, kaikkien ilmailun harrastajien yhteenliittymänä vai menettääkö se tämän asemansa osan harrastajista tuntiessa SIL ry:n toimintatavat liian vanhakantaisiksi ja vieraiksi. Ennustan, että nykyiset toimintamallit johtavat siihen että parin vuoden päästä kiinnostavaksi muuttuvatkin lähinnä esim. tilastot siitä, että kuinka moni laskuvarjohyppääjistä ei enää kuulu ilmailuliittoon. Nykyistä reippaammalla avoimuudella, läpinäkyvyydellä ja ajanmukaisuudella SIL ry:llä voi kuitenkin olla edessään loistava tulevaisuus.

 

Harri

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

1. Ehdotuksen eräs pääperustelu on että "Jäsenkerhojen päätöksenteon käytännön haasteet (kokousten kutsuminen vie aikaa jne)" estäisi jäseniä käyttämästä äänensä. On kuitenkin tosiasia, että mainitut uudistukset, kuten etäosallistuminen ja sähköinen äänestys, ovat aivan yhtä mahdollisia kerhoille kuin liitolle. Jopa Flightforum tarjoaa tälläkin hetkellä kerhoille omaa foorumitilaa, missä ao. kerhon jäsenet voivat sisäisesti keskustella liittokokouskannoistaan. On lukijan harhaanjohtamista väittää, kuten tekstissä epäsuorasti, ettei henkilöjäsenillä olisi omien kerhojen kautta vaikutusmahdollisuuksia.

 

Mistä ilmailukerhon Z jäsen X tietää, että kokoukseen valtuutettu Y äänesti liittokokouksessa siten, kun kerhon Z sisäisessä äänestyksessä oli toivottu? Lisäksi muistutan, että varsinkin viime aikoina erinäiset "klubijäsenyydet" ovat nostaneet kovasti päätään kerhoissa. Klubijäsenen SIL-jäsenyys tuo kerholle kyllä äänen, mutta ko. klubijäsen ei sen käytöstä pääse määräämään sen tarkemmin.

 

On kuitenkin niin, että tälläistä pelleilyä kerhojen välityksellä ei pitäisi kuitenkaan edes yrittää pyörittää. Minkä takia n+1:n kerhon sisällä pitäisi käydä jotain kummallista vääntöä siitä, mitä pitäisi äänestää? Miksi n+1 ilmailukerhon pitäisi järjestää oma sisäinen sähköinen äänestys asiasta, kun yksi yhdistys (Suomen Ilmailuliito ry) voisi sen tehdä yksinkin.

 

Olennaisin kysymys on tietysti se, mitä hyvää kukaan voi nähdä nykyisessä suhmurointijärjestelmässä (erinäisiä valtakirjafarsseja on tullut nähtyä), joka ei ole millään tavalla läpinäkyvä?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Käsitteellä keskusjärjestö tarkoitetaan yleensä järjestöä, jonka jäsenistö muodostuu yhteisöistä, yleensä aatteellisista yhdistyksistä. Usein tällainen valtakunnallinen "yhdistysten yhdistys" kutsuu itseään liitoksi. Toisinaan yhdistykset voivat olla myös sekamuotoisia niin, että yhdistyksen jäsenistö koostuu vaikkapa osuuskunnista, osakeyhtiöistä, luonnollisista henkilöistä, aatteellisista yhdistyksistä tai jopa julkisoikeudellisista yhteisöistä kuten kunnat.

 

Nykyisellään SIL on sekamuotoinen yhdistys, joka kerää jäsenmaksunsa pääosin henkilöjäseniltä, mutta ei anna heille äänivaltaa päätöksentekoon omassa liittoportaassaan. Minulle on hieman epäselvää miksi näin on haluttu toimia? Kaikista ikävintä tilanteessa on se, että SIL:n jäsenyhdistykset - kuten laskuvarjokerhot - koittavat pakottaa omia jäseniään liittymään henkilöjäseniksi ilmailuliittoon. Tämä on toteutettu vaatimuksella kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksesta. Kuitenkaan sillä, onko henkilöjäsen vakuuttanut oman korvausvelvollisuutensa, ei ole laskuvarjokerhojen riskienhallinnan kannalta mitään merkitystä. Laskuvarjokerhot ovat nimittäin vakuutettuja liiton yhdistysjäseniytensä nojalla. Näin ollen vaatimus tällaisesta kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksesta mitä ilmeisimmin johtuu pelkästään pyrkimyksestä rahoittaa liiton toimintaa. Toinen seikka mikä tässä rahoitusmallissa on pielessä, on esimerkiksi se, kuinka laskuvarjoyhdistykset käyttävät äänivaltaa liitossa jopa tandempotilaidenkin puolesta. Korjatkaa mikäli olen erehtynyt, mutta minun käsittääkseni tällaiset tandempotilaat eivät ole osaalistuneet ilmailuliiton rahoittamiseen. He ovat rahoittaneet ainoastaan sitä laskuvarjokerhoa, johon heidät on varsin kyseenalaisella tavalla liitetty jäseneksi. On varsin outoa, että laskuvarjokerho saa käyttää päätösvaltaa keskusjärjestössä myös heidänkin puolestaan, vaikka heidän euronsa eivät kulkeudu keskusjärjestöön asti.

 

Minä näkisin, että mikäli SIL olisi aidosti Suomalaisten urheilu- ja harrasteilmaluyhteisöjen keskusjärjestö, tulisi SIL:n jäsenistön muodostua pelkästään yhteisöjäsenistä. Nämä yhteisöjäsenet rahoittaisivat SIL:n toiminnan, sekä käyttäisivät äänivaltaa liiton kokouksissa. Tällä tavoin yhdistysten neliportainen järjestörakenne olisi suomalaisille ilmaluharrastajille - eli henkilöjäsenille - huomattavasti selkeämpää. Tällöin ilmailuharrastajat ymmärtäisivät, että heidän oman yhdistyksensä jäsenmaksusta menee osuus keskusjärjestölle, ja he kokisivat ilmailuliittoon kuulumisen vapaaehtoisena ja voisivat äänestää oman yhdistyksensä kautta päättää itsenäisesti siitä, haluvatko he ylipäätänsä edes kuulua tällaiseen keskusjärjestöön. Tällä hetkellä tilanne - ainakin laskuvarjoyhdistyksissä - on sellainen, että valtaosa kokee Ilmailuliiton jäsenyyden jotenkin pakollisena. Sitähän se lähestulkoon onkin em. vastuuvakuutukseen liittyvien naamiointimenettelyjen kautta.

 

Kaavio sekamuotoisesta yhdistyksestä:

12051546023_e67b3ebb8d_c.jpg

 

Kaavio SLU:sta ja sen jäsenliitoista ja niiden jäsenyhdistyksistä. (Näin järjestörakenteen kuuluisi minun mielestäni olla järjestetty)

12052023266_f5b9f058a4_c.jpg

 

 

(kaaviot: Halila Heikki, Yhdistysoikeus, Talentum 2011)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kaikista ikävintä tilanteessa on se, että SIL:n jäsenyhdistykset - kuten laskuvarjokerhot - koittavat pakottaa omia jäseniään liittymään henkilöjäseniksi ilmailuliittoon. Tämä on toteutettu vaatimuksella kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksesta. Kuitenkaan sillä, onko henkilöjäsen vakuuttanut oman korvausvelvollisuutensa, ei ole laskuvarjokerhojen riskienhallinnan kannalta mitään merkitystä. Laskuvarjokerhot ovat nimittäin vakuutettuja liiton yhdistysjäseniytensä nojalla. Näin ollen vaatimus tällaisesta kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksesta mitä ilmeisimmin johtuu pelkästään pyrkimyksestä rahoittaa liiton toimintaa.

 

Kieltämättä tämän suuntaisia viestejä on ollut havaittavissa. Itse asiasta minulle on tullut hieman sellainen käsitys, että kyse on saattanut olla lähinnä puutteista tiedoissa joita SIL:n lajispesifisiä asioita hoitaneilla on ollut. Ei niinkään esim. SIL:n hallituksen tietoisesti vetämästä suuresta salaliitosta.

 

Toinen seikka mikä tässä rahoitusmallissa on pielessä, on esimerkiksi se, kuinka laskuvarjoyhdistykset käyttävät äänivaltaa liitossa jopa tandempotilaidenkin puolesta. Korjatkaa mikäli olen erehtynyt, mutta minun käsittääkseni tällaiset tandempotilaat eivät ole osaalistuneet ilmailuliiton rahoittamiseen. He ovat rahoittaneet ainoastaan sitä laskuvarjokerhoa, johon heidät on varsin kyseenalaisella tavalla liitetty jäseneksi. On varsin outoa, että laskuvarjokerho saa käyttää päätösvaltaa keskusjärjestössä myös heidänkin puolestaan, vaikka heidän euronsa eivät kulkeudu keskusjärjestöön asti.

 

Minä olen siinä käsityksessä, että enemmistö laskuvarjokerhoista toimisi nykyään siten, että tandemhyppääjiä ei enää ns. "liitetä", eivätkä he myöskään liity, SIL ry:n jäseneksi. Taustalla on se, että vielä joitakin vuosia sitten SIL ry:n jäsenetuna ollut tapaturmavakuutus lakkasi olemasta. Seuranneessa tilanteessa erään lounaisrannikolla toimivan laskuvarjokerhon aktiivit ryhtyivät toimeen ja hankkivat kotimaisen ilmailuvakuutusmeklarin kautta istuinpaikkatyyppisen vakuutuksen tandemtoimintaa varten, jota ko. laskuvarjokerhon kautta välitettiin halukkaille hyppykerhoille. Tämä vakuutus taitaa olla edelleenkin käytössä useimpien laskuvarjokerhojen tandemtoiminnassa.

 

Käsitykseni mukaan siis se erikoisuus, että että SIL:n varsinaisina jäseninä olevat laskuvarjokerhot äänestäisivät myös tandemasiakkaiden äänillä, on poistunut ainakin suurimmassa osassa tapauksia. Taustalla on tietysti myös raha: SIL ry:n jäsenmaksu on ensimmäisenä jäsenyysvuotena 55-76 eur (liittymiskuukaudesta riippuen) kun taas erillisenä hankittu tapaturmavakuutus maksaa vain ehkä viidenneksen tästä. SIL ry:n jäsenmaksu söisi siis melkoisesti tandemeista saatavaa katetta.

 

Kaiken tämän jälkeen täytyy tosin vielä mainita, että syksyn 2013 laskuvarjokerhopomopalaverissa taisi käydä ilmi, että ainakin jokin yksittäinen kerho saattoi edelleenkin menetellä niin, että myös tandemhypyn hypänneiden henkilötiedot toimitettiin SIL:oon ja näistä maksettiin SIL:lle jäsenmaksu. En tosin oikein osaa arvioida millainen uhka demokratialle tämä on ollut...  8)

 

Aiheeseen liittyen voi huomata kuitenkin sen, että useimmat laskuvarjokerhot menettelevät niin, että ne edellyttävät peruskoulutukseen osallistuvilta oppilailta jäsenyyttä SIL ry:ssä. Tosiasiassa tässäkin kuitenkin taidetaan edellyttää lähinnä sitä 3. osapuolen vastuuvakuutusta, joka astuu voimaan kun ko. henkilöistä on maksettu jäsenmaksu SIL ry:lle. Jäsenyys yhdistyksessä ei tokikaan synny vielä pelkästään jäsenmaksun maksamisella.

 

Asiaan liittyen olisikin kiinnostavaa kuulla millaista menettelyä SIL ry noudattaa hyväksyessään uusia "henkilöjäseniä", sillä kun lukee SIL:n hallituksen kokouksista laadittuja tiedotteita, löytyy niistä toisinaan mainintoja uusien jäsenyhteisöjen hyväksymisestä jäseneksi, mutta yksityishenkilöitä koskevien tietojen julkaisemisessa on rajoituksia. Myös SIL ry:n jäsenrekisterin ylläpitoon liittyvät menettelyt nousevat tietysti mielenkiinnon kohteeksi kun aletaan pohtimaan miten äänioikeutettujen äänioikeudesta voidaan varmistua.

 

SIL ry:n kohdalla erilaisia jäsenyyksiin liittyviä vaihtoehtoja punnittaessa raha nousee myös hyvin keskeiseksi elementiksi. Ihan ulkomuistista heiteltynä SIL ry:n vuosibudjetti on noin miljoona euroa. Jäsenmaksujen osuus tästä on n. 650k EUR. Ja sama suomeksi: SIL ry:n ylivoimaisesti suurin "yksittäinen" rahapotti tulee nimenomaan henkilöjäsenten maksamista jäsenmaksuista. Ihan vertailun vuoksi OKM on tainnut SIL ry:lle antaa vuodessa n. 150k EUR toiminta-avustusta. Asioista paremmin perillä olevat korjannevat isoimmat virheet.

 

Toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että sellaiseen toimintamalliin siirtyminen missä jäsenmaksuja maksaisivat pelkästään jäsenyhteisöt ei siis ole mahdollinen ellei jäsenyhteisöjen jäsenmaksua nosteta tuntuvasti, toimintaa supisteta tuntuvasti tai löydetä jotakin täysin vaihtoehtoista rahoitusmallia. Vertailun vuoksi todettakoon, että SLU:n toimintaa jatkava Valo ry näyttää perivän jäsenyhteisöiltään 370 eur vuodessa jäsenmaksuna.

 

Harri

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

 

Minä olen siinä käsityksessä, että enemmistö laskuvarjokerhoista toimisi nykyään siten, että tandemhyppääjiä ei enää ns. "liitetä", eivätkä he myöskään liity, SIL ry:n jäseneksi.

 

Enhän minä väittänytkään, että tandempotilaita liitettäisiin SIL:n jäseniksi. Minä väitin, että laskuvarjokerhot liittävät tandempotilaat omiksi jäsenikseen ja siten käyttävät myös näiden tandempotilaiden ääntä SIL:n päätöksenteossa.

 

SIL:n varsinaisten jäsenten äänimäärähän riippuu yhdistyksen jäsenmäärästä. Jos laskuvarjokerho X:n jäsenistössä on 200 kelpparihyppääjää 200 tandemasiakasta - jotka kerho on siis liittänyt jäseneksi - saa kerho X 400 ääntä SIL:n kokouksessa. Kuitenkaan nämä tandemasiakkaat eivät ole maksaneet SIL:n jäsenmaksua, joten on hieman outoa, että kerho X saa äänivaltaa liitossa myös heidänkin osaltaan.

 

Sanottakoon tähän lopuksi, että en ole ollut enää muutamaan vuoteen tekemisissä laskuvarjokerhojen tai ilmailuliiton kanssa, joten korjatkaa mikäli tietoni ovat vanhentuneita.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään