Mikko Autio

Trafin uudistus 8.4.2013 (Soveltamisohje tarkastuslennoista)

21 viestiä aiheessa

Tarkoitus olisi lentää ultrakevyt opettajakurssin (UL-FI) tarkastuslento, mutta ymmärrystä kaivataan.

 

 

Tänään 8.4 astui voimaan Trafin soveltamisohje;

 

Tarkastuslentäjien nimeäminen ja tarkastuslennoista ilmoittaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle

(http://www.trafi.fi/filebank/a/1365164662/08c0a4ff4c02e1afd6f1d4a87b8071ca/11963-Tarkastuslentajien_nimeaminen_ja_ilmoittaminen.pdf)

 

 

Trafin sivuilta lainattuna;

 

Lentokoe on taidonnäyte, joka annetaan uuden lupakirjan tai kelpuutuksen myöntämistä varten. Tarkastuslento on taidonnäyte, joka annetaan kelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista varten. Hakija voi itse tilata tarkastuslennon ottamalla yhteyttä valtuutettuun tarkastuslentäjään. Pätevyyden arviointi puolestaan liittyy tarkastuslentäjän hyväksyntään tai lennonopettajan kelpuutukseen.

 

 

Lentokokeesta, tarkastuslennosta tai pätevyyden arvioinnista ilmoittaminen

Kaikista lentokokeista, pätevyyden arvioinneista sekä muiden kuin lentotoiminta- ja lentotyöluvan haltijoiden toimintaan liittyvistä tarkastuslennoista on ilmoitettava Trafille oheisella lomakkeella.

Ilmoitus tulee tehdä 7 päivää ennen lennon suorittamista. Trafi ei tässä yhteydessä tutki, täyttyvätkö edellytykset tarkastustapahtuman suorittamiseksi. Tarkastuslentotoiminnan valvonnan suorittamiseksi Trafi voi olla yhteydessä tarkastettavaan tai tarkastuslentäjään sopiakseen suorituksen tarkkailemisesta.

 

 

________________________________________________________

 

Eli;

 

Koskeeko tämä vaatimus kansallista, ultra puolta / harrasteilmailua myös ? (Harrasteleilmailullle kun on omat tarkastuslentäjät) Missään tästä ei erikseen puhuta, ja asiasta liikkuu ristiriitaista tietoa, koskeeko vai ei. Täytyykö nyt lähettää lomake, odottaa Trafin vaatima aika, jotta saa tarkastuslennon lennettyä ? Entä jos jo esitäytettyyn lomakkeeseen, joka Trafille lähetetään, tästä poiketaan - lentoa ei voida syystä tai toisesta lentää kyseisenä ajankohtana ? Alkaako koko prosessi alusta uusine odotusaikoineen ?

 

 

- Mikko

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Trafiin on oltu tästä yhteydessä ja tiedusteltu hieman taustoja soveltamisohjeelle ja sille, että minkä normin soveltamista tämä ohje oikeastaan ohjaa. Äkkiseltään näyttäisi nimittäin vain siltä, että soveltamisohjeen nimellä kulkeva määräys on annettu, koska virasto yrittää täyttää sille asetetut vaatimukset ara.fcl.205:n osalta (ohjeessa viittaus tähän) ja kovasti näyttää siltä, että tykillä on ammuttu kärpästä...

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kelpuutuksia ei kannata enää päästää vanhaksi, muuten joutuu käymään lentokoulussa;

 

ARVOISA TARKASTUSLENTÄJÄ,

 

Ohessa kooste EASA-aikaan siirtymisestä. Olimme turhan toiveikkaita vielä helmikuussa siitä, että saisimme kaiken valmiiksi 8.4.2013 mennessä. Tiedotamme asiasta lisää jatkossakin.

 

JAR-FCL LUPAKIRJAN KELPUUTUSTEN VOIMASSAOLON JATKOT JA UUDISTAMISET

8.4.2013 JÄLKEEN

 

PART-FCL astuu voimaan 8.4.2013. Sen jälkeen kaikki kelpuutusten, valtuutusten ym. jatkot JAR-lupakirjoissa sekä EASA-lupakirjoissa tehdään vain PART-FCL:n mukaan. Uudet PART-FCL:n mukaiset lomakkeet julkaistaan sivuillamme lähiaikoina. Huomionarvoista on, että FCL.740 b) sanoo, että luokka- tai tyyppikelpuutuksen vanhennuttua hakijan on saatava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos se on tarpeen kyseisen ilma-alusluokan tai tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhentuneen kelpuutuksen kyseessä ollessa on aina otettava yhteyttä hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon, joka arvio mahdollisen lisäkoulutustarpeen ennen tarkastuslennon suorittamista. Kirjauksen mielekkyydestä vain lyhyen aikaa vanhentuneena olleiden kelpuutusten osalta on käyty pitkä keskustelu 3.-4.4. järjestetyssä EASA jäsenmaiden FCL Implementation Forum kokouksessa Dublinissa. Lopputuloksena on, että AMC:n osalta voi poiketa AltMoCilla, mutta säädöstekstistä ei voi poiketa.

 

Seuraamalla EASA:n julkaisemia hyväksyttäviä vaatimusten täyttämisen menetelmiä (AMC) täyttyvät niihin liittyvät

täytäntöönpanosääntöjen (IR) vaatimukset. Lentotoiminnanharjoittaja, hyväksytty koulutusorganisaatio ja

ilmailulääketieteen keskus voi halutessaan esittää Trafille vaihtoehtoisen vaatimusten täyttämisen menetelmän (AltMoC).

Esitykseen on liitettävä riskiarviointi. Trafi voi myös käyttää itse luomaansa AltMoC:a. Asiasta ilmoitetaan EASA:lle, komissioille ja AltMoc annetaan Trafin valvonnassa olevien henkilöiden ja organisaatioiden saataville. EASA antaa suosituksensa siitä, täyttääkö esitetty AltMoC säädetyt edellytykset. Trafi ei ole vielä määritellyt politiikkaansa EASA:n mahdollisten kielteisten suositusten osalta. EASA voi tehdä sille ilmoitetusta AltMoC:sta hyväksytyn vaatimusten täyttämisen menetelmän (AMC). Liikenteen turvallisuusvirasto selvittää mahdollisuuksia tehdä AltMoCin vanhentuneiden kelpuutusten uudistamiseen liittyen lähiaikoina.

 

VANHENTUNEEN KELPUUTUKSEN UUSINTAA VARTEN suoritetun hyväksytyn tarkastuslennon perusteella tarkastuslentäjä uudistaa lupakirjaan tehtävällä merkinnällä lupakirjassa olleen kelpuutuksen voimassaolon sen täyden voimassaoloajan pituiseksi. Kelpuutus saa olla vanhentunut korkeintaan 3 vuotta aikaisemmin ja sen tulee olla merkittynä lupakirjaan. Jos kelpuutus on vanhentunut yli 3 vuotta sitten tai sitä ei lue lupakirjassa, tulee kelpuutuksen merkitsemistä hakea Liikenteen turvallisuusvirastolta. Molemmissa tapauksissa hyväksytyn koulutusorganisaation tulee arvioida kertauskoulutuksen tarve ennen tarkastuslennon lentämistä. Liikenteen turvallisuusvirastolle tulee toimittaa todistus AMC1 FCL.740(b)(1):n mukaisesta kertauskoulutuksesta tarkastuslentolausunnon liitteenä. Jos hyväksytty koulutusorganisaatio katsoo, että kertauskoulutusta ei tarvita, sen tulee käydä ilmi todistuksesta.

 

KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI suoritetun hyväksytyn tarkastuslennon perusteella tarkastuslentäjä JATKAA lupakirjaan tehtävällä merkinnällä lupakirjassa olleen kelpuutuksen voimassaoloa sen täyden voimassaoloajan pituiseksi huomioiden vaatimukset kohdissa FCL.1030 b) 2) ja ARA.FCL.215 b).   

 

Muun tyyppi- tai luokkakelpuutuksen myöntämiseksi tai jatkamiseksi suoritetun lentokokeen tai tarkastuslennon yhteydessä

tarkastuslentäjä jatkaa myös yksimoottorisen yhden ohjaajan mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutusta tai TMG-luokkakelpuutusta, jos tarkastettavan kokemusvaatimukset SEP-/TMG- luokilla täyttyvät FCL.740A b) 1) ii) ja b) 2)- kohtien mukaisesti. Lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin jälkeen tarkastuslentäjä antaa TARKASTETTAVALLE FCL.1030 b) kohdan mukaisen kokeen tuloksen ja allekirjoitetun lausunnon. Lausunto tehdään lomakkeille AMC1 FCL.1030 (b)(3), AMC1 to Appendix 7, AMC1 to Appendix 9 tai Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilla julkaistaville lomakkeille. Jäljennös lausuntolomakkeesta lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@trafi.fi [1] tai postitse osoitteeseen: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL320, FI-00101 Helsinki.

 

Tarkastuslentäjä tallentaa itselleen yksityiskohtaiset tiedot tarkastuksesta, tarkastuksen sisällöstä ja tuloksista. Tiedot on

säilytettävä tarkastuspäivästä lukien viiden vuoden ajan FCL.1030 b) - d) kohtien mukaisesti.

 

TARKASTUSLENTÄJIEN NIMEÄMINEN JA TARKASTUSLENNOISTA ILMOITTAMINEN LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTOLLE

 

Nykymuotoinen tarkastuslentojen tilausmenettely loppuu ja 8.4. alkaen otetaan käyttöön uusi toimintamalli. Tarkastuslentoja ei enää tilata Liikenteen turvallisuusvirastolta vaan tarkastettava ottaa yhteyden Liikenteen turvallisuusvirastoon tarkastuslentäjän nimeämistä varten, jos kyse on uudesta opettaja- tai kouluttajakelpuutuksesta tai tarkastuslentäjän hyväksyntätodistukseen liittyvästä tarkastuslennosta. Jos kyse on muista kuin edellä mainituista lentokokeista tai tarkastuslennoista, Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoitetaan tarkastustapahtumasta sivustolta http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat/lentajat/lentokokeet_ja_tarkastuslennot [2] löytyvällä lomakkeella. Sivulta löytyy myös tarkempi ohjeistus asiasta.

 

VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖOIKEUS

 

Pitkin viime vuotta sekä EASAn alueellisessa tiedotustilaisuudessa 27.2 käytiin keskustelua väliaikaisesta lupakirjasta/kelpuutuksesta, jonka tarkastuslentäjä voisi myöntää tarkastettavalle heti lentokokeen tai tarkastuslennon jälkeen. Liikenteen turvallisuusvirastossa oltiin käsityksessä, että tällainen menettely voisi koskea jopa lupakirjaa. Nyttemmin olemme saaneet EASAlta viestiä, jonka mukaan väliaikaisen lupakirjan myöntäminen ei ole mahdollista. Mahdollisuus käyttää oikeuksia heti tarkastuksen jälkeen 8 viikon ajan koskee siten vain kelpuutuksia. Tämä aiheuttaa tarvetta tarkennuksiin Trafin valmistelemassa ohjeistuksessa, joten valitettavasti menettely ja ohjeistus tarkastuslentäjille väliaikaisesta käyttöoikeudesta tulee hieman viivästymään eikä sitä saada käyttöön vielä 8.4.2013 lukien.

 

Ilmailun lupakirjojen käsittelyssä viivettä 8.4. alkaen Ilmailun uusi lupakirjajärjestelmä otetaan pian käyttöön.

It-uudistuksesta johtuen ilmailun lupakirjahakemusten käsittelyssä on viivettä 8.4. alkaen. Pikakäsittelyä ei tehdä 8.-16.4. välisenä aikana. Käsittelyaikojen odotetaan palautuvan normaaleiksi toukokuun alkuun mennessä. Asiasta on tiedotettu hyvissä ajoin www.trafi.fi [3] sivustolla.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kertaus on opintojen äiti - en muista kenellä kaverilla täällä foorumilla oli oikein aiheeseen sopiva allekirjoitus " lentäjänä ikuinen oppilas".  :)

 

Ostin pitkästä aikaa ihan käyttöautoksi amerikkalaisvalmisteisen henkilöajoneuvon. Edellisestä USA-tuotteen sompaamisesta onkin jo vierähtänyt pari vuotta, kun käytössä on ollut japanilaisia kehonsiirtovälineitä. Kelpuutus näihin on siis ikäänkuin mennyt vanhaksi. Soitan huomenna autokouluun, ja kysyn, josko saisin inssin tai jonkun muun opettajan tarkastelemaan taitojani juuri tämäntyyppisen ajoneuvon käytössä ja hallinnassa. Tässä nykyisessä on järjestelmiä, elektroniikkaa, nappuloita ja mittareitakin enemmän kuin ilma-aluksessani, joten se lienee jo liikenneturvallisuuden nimissäkin oltava hyvin tarpeellista. Tuossa edellisessä japsissa (Toyota Prius) oli meille ilmailijoillekin tuttu HUD ( head up display ) sekä pysäköintiavustin ynnä muita käyttöä helpottavia järjestelmiä. Ja luonnollisesti siinä oli lasiohjaamo. Ei yhtään perinteistä mittaria edes backuppina. Hyvin sillä kuitenkin onnistui autolanding tuohon kotipihaan, vaikka keli oli välillä vähän röykkyinen. Siinä ratkaisukorkeuden kohdalla monta kertaa mietti, että uskaltaako antaa automaatin hoitaa pysäköinti, mutta kyllä se aina onnistui. Siinä ajan kuluessa uskoisin taitojenikin jo hiukan ruostuneen - kun olen antanut automatiikan hoitaa landingit ja parkingit käsiohjauksen sijaan  :(

 

Nyt olen palannut juurilleni, ja menen uusimaan kelpuutukseni paikalliseen hyvän palvelun autokouluun. Saas nähdä selviänkö tuosta koitoksesta puhtain paperein, vai joudunko peräti takaisin koulunpenkille kertaamaan asioita enemmänkin. Ei oppi koskaan ojaan kaada.  :)

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Entä jos jo esitäytettyyn lomakkeeseen, joka Trafille lähetetään, tästä poiketaan - lentoa ei voida syystä tai toisesta lentää kyseisenä ajankohtana ? Alkaako koko prosessi alusta uusine odotusaikoineen ?

 

Ei näemmä ala. Sovellusohjehan ei asiasta mainitse kyllä yhtään mitään, mutta ilmoituslomakkeen yhteydessä on "ohje soveltamisohjeen soveltamiseen" ;)

 

"Lähtökohtana on, että ilmoitus tehdään soveltamisohjeessa ilmoitettujen määräaikojen puitteissa. Jos tarkastus siirtyy esim. sairastumisen tai sään vuoksi, se on ymmärrettävää. Tällöin tehdään uusi ilmoitus, mutta soveltamisohjeen määräajan noudattaminen ei ole välttämätöntä tarkastuksen siirron kyseessä ollessa, kunhan ensimmäinen ilmoitus on tehty määräajan puitteissa."

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

 

 

Lentokokeesta, tarkastuslennosta tai pätevyyden arvioinnista ilmoittaminen

Kaikista lentokokeista, pätevyyden arvioinneista sekä muiden kuin lentotoiminta- ja lentotyöluvan haltijoiden toimintaan liittyvistä tarkastuslennoista on ilmoitettava Trafille oheisella lomakkeella.

Ilmoitus tulee tehdä 7 päivää ennen lennon suorittamista. Trafi ei tässä yhteydessä tutki, täyttyvätkö edellytykset tarkastustapahtuman suorittamiseksi. Tarkastuslentotoiminnan valvonnan suorittamiseksi Trafi voi olla yhteydessä tarkastettavaan tai tarkastuslentäjään sopiakseen suorituksen tarkkailemisesta.

 

Tämän taustalla täytyy olla syvä epäluottamus tarkastuslentotoimintaa kohtaan,kun valvoja tulee  paikalle ei enää kynällä lentäminen onnistu.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Meneepä taas helpoksi sovittaa tarkastajan, tarkastettavan, konevarauksen ja säätilan sovittaminen yhteen viikkoa ennen päivämäärää tehtävää byrokratian kukkasta varten. Voi elämä. :thmbdn:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kiitoksia vastauksistanne !  :thmbup:

 

Tämän tultua julki, lähetin heti tämän lomakkeen Trafille, vime tiistaina 9.4.

Ajankohtana 23.4, jolloin lennättäisiin UL-opetarkkari.

Saas nähdä kuinka käy.

 

Toivottavasti pääsisin vielä tämän kesän aikana opettamaankin. Ensin odotellaan, että kaikki muuttujat ovat kohdallaan ja lennetään tarkkari.

Sen jälkeen odotellaankin viikko/kuukausi kerrallaan, jotta lupakirja kolahtaa postilaatikkoon..

 

ps. Vieläkään ei Trafilta ole tullut lupaa tähän lentoon....

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

ps. Vieläkään ei Trafilta ole tullut lupaa tähän lentoon....

 

Mitä olen noita tRAfIn tekstejä tavaillut, niin lupaa ei todennäköisesti tule. Tämähän on vain ilmoitus jonka perusteella tRAfI päättää esim. lähettääkö paikalle oman valvojan tms.?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Mitä olen noita tRAfIn tekstejä tavaillut, niin lupaa ei todennäköisesti tule. Tämähän on vain ilmoitus jonka perusteella tRAfI päättää esim. lähettääkö paikalle oman valvojan tms.?

 

Opetarkkareissa vaaditaan Trafin vastaus pyyntöön lennon suorittamisesta (ohjeen kohta 2.). Siitä ei puhuta millainen vastaus pitää saada.

-M-

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Koskeeko tämä vaatimus kansallista, ultra puolta

 

Tähän vielä vastaus: vaatimus koskee myös kansallisia lupakirjoja (eli kaiketi lähinnä UPL ja AGL).

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Opetarkkareissa vaaditaan Trafin vastaus pyyntöön lennon suorittamisesta (ohjeen kohta 2.). Siitä ei puhuta millainen vastaus pitää saada.

-M-

 

Seison korjattuna, en huomannut, että kyse oli opetarkkarista... :-[

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

 

Tämän tultua julki, lähetin heti tämän lomakkeen Trafille, vime tiistaina 9.4.

Ajankohtana 23.4, jolloin lennättäisiin UL-opetarkkari.

Saas nähdä kuinka käy.

 

Toivottavasti pääsisin vielä tämän kesän aikana opettamaankin.

Ihan mielenkiinnosta kysyn mistä olet hankkinut opekoulutuksen kun SUIO ei tänä vuonna saanut koulutusta pidettyä vähäisen osallistujamäärän takia?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jos tuossa on kyse siitä, että tarkastuslentäjään ei luoteta ja siten voidaan järjestää "kyttä" paikalle, on sama lopettaa myös koko viranomaistoiminta, koska ihmisiltä tällä tavoin karisee luotto viranomaisiin.

Ja jos kyse ei ole luottamuspulasta, voitaisi tarkastuslentäjän valvonta suorittaa ilmoittaen tarkastuslentäjälle viranomaisen haluavan tulla paikalle, tällöin tarkastuslentäjä kutsuu itse viranomaisen paikalle valvomaan itseään kun määrätyn mukainen tapahtuma on toteutumassa.

 

Eli lopputuloksena tuo uusi vaatimus on vastoin järkevää toiminta-tapaa ja se pitää muuttaa tai sitten lopetetaan viranomaistoiminta kokonaan.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ihan mielenkiinnosta kysyn mistä olet hankkinut opekoulutuksen kun SUIO ei tänä vuonna saanut koulutusta pidettyä vähäisen osallistujamäärän takia?

 

Kappas, Trafin luettelossa koulutusluvan haltijoista ei enää 26.11.2012 ollut mainintaa luvan haltijan oikeuksista kunkin koulutusmoudon kohdalla.

No, joka tapauksessa tietoni mukaan on myös kaksi muuta organisaatiota  (SUIO:n lisäksi) joilla on ainakin ollut lupa opekoulutukseen ultrien osalta.

 

-M-

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jos tuossa on kyse siitä, että tarkastuslentäjään ei luoteta ja siten voidaan järjestää "kyttä" paikalle, on sama lopettaa myös koko viranomaistoiminta, koska ihmisiltä tällä tavoin karisee luotto viranomaisiin.

Ja jos kyse ei ole luottamuspulasta, voitaisi tarkastuslentäjän valvonta suorittaa ilmoittaen tarkastuslentäjälle viranomaisen haluavan tulla paikalle, tällöin tarkastuslentäjä kutsuu itse viranomaisen paikalle valvomaan itseään kun määrätyn mukainen tapahtuma on toteutumassa.

 

Eli lopputuloksena tuo uusi vaatimus on vastoin järkevää toiminta-tapaa ja se pitää muuttaa tai sitten lopetetaan viranomaistoiminta kokonaan.

 

Erkki  :thmbup: Tähän ei voi muuta sanoa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Erkki  :thmbup: Tähän ei voi muuta sanoa.

 

Samaa mieltä täältäkin !  :thmbup:

 

Odotellaan vastausta, millainen se sitten onkaan - se jää nähtäväksi.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Trafi luopuu ilmoittamisnenettylstä. Sain eilen sähköpostia adiasta. Trafi julkaisee tiedotteen sivuillaan viimeistään maanantaina. Tässä pari lainausta:

Liikenteen turvallisuusvirasto luopuu tarkastuslentojen ilmoittamismenettelystä

Liikenteen turvallisuusvirasto on runsaan asiakaspalautteen vuoksi päättänyt toistaiseksi luopua menettelystä tarkastuslentojen ilmoittamiseksi Trafille. Kehitämme toimintamallia tarkastuslentäjien toiminnan ja suoritusten valvomiseksi.

 

Trafi on tänään muuttanut soveltamisohjetta TRAFI/2430/03.04.00.01/2013 Tarkastuslentäjien nimeäminen ja tarkastuslennoista ilmoittaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle siten, että tarkastuslentojen ilmoittamismenettelystä on kokonaan luovuttu. Soveltamisohje koskee jatkossa ainoastaan tarkastuslentäjän nimeämistä kaikkiin uusia opettaja- ja kouluttajakelpuutuksia koskeviin lentokokeisiin ja pätevyyden arviointeihin sekä kaikkiin tarkastuslentäjän pätevyyden arviointeihin. Näiden osalta tarkastettavan tulee esittää Liikenteen turvallisuusvirastolle soveltuvaa tarkastuslentäjää riittävän ajoissa, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tarkastuslennon suunniteltua ajankohtaa. Tarkastuslentoa ei tule suorittaa ennen kuin Liikenteen turvallisuusvirasto on vastannut pyyntöön. Mikäli tarkastettava ei esitä tiettyä tarkastuslentäjää tai Liikenteen turvallisuusvirasto ei hyväksy esitystä, nimeää Liikenteen turvallisuusvirasto 1-4 soveltuvaa tarkastuslentäjää lentoa varten ja ilmoittaa tästä tarkastettavalle.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Trafi luopuu ilmoittamisnenettylstä. Sain eilen sähköpostia adiasta. Trafi julkaisee tiedotteen sivuillaan viimeistään maanantaina. Tässä pari lainausta:

Liikenteen turvallisuusvirasto luopuu tarkastuslentojen ilmoittamismenettelystä

Liikenteen turvallisuusvirasto on runsaan asiakaspalautteen vuoksi päättänyt toistaiseksi luopua menettelystä tarkastuslentojen ilmoittamiseksi Trafille. Kehitämme toimintamallia tarkastuslentäjien toiminnan ja suoritusten valvomiseksi.

 

Trafi on tänään muuttanut soveltamisohjetta TRAFI/2430/03.04.00.01/2013 Tarkastuslentäjien nimeäminen ja tarkastuslennoista ilmoittaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle siten, että tarkastuslentojen ilmoittamismenettelystä on kokonaan luovuttu. Soveltamisohje koskee jatkossa ainoastaan tarkastuslentäjän nimeämistä kaikkiin uusia opettaja- ja kouluttajakelpuutuksia koskeviin lentokokeisiin ja pätevyyden arviointeihin sekä kaikkiin tarkastuslentäjän pätevyyden arviointeihin. Näiden osalta tarkastettavan tulee esittää Liikenteen turvallisuusvirastolle soveltuvaa tarkastuslentäjää riittävän ajoissa, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tarkastuslennon suunniteltua ajankohtaa. Tarkastuslentoa ei tule suorittaa ennen kuin Liikenteen turvallisuusvirasto on vastannut pyyntöön. Mikäli tarkastettava ei esitä tiettyä tarkastuslentäjää tai Liikenteen turvallisuusvirasto ei hyväksy esitystä, nimeää Liikenteen turvallisuusvirasto 1-4 soveltuvaa tarkastuslentäjää lentoa varten ja ilmoittaa tästä tarkastettavalle.

 

 

Fiksuna miehenä H.Mikkola laittoi heti tuulemaan ja silloin homma onnistuu  :thmbup:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Fiksuna miehenä H.Mikkola laittoi heti tuulemaan ja silloin homma onnistuu  :thmbup:

Olen samaa mieltä. Mikkola on tuonut nuorekkaan ja nopeasti regoivan linjan Trafiin. Näin se homma pitää hoitaa :thmbup:

 

Ville

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään