Guest PAU

lääkärihelikopterit

252 viestiä aiheessa

FINNHEMS

 

Suomen lääkärihelikopteri toimintaa hallinnoimaan perustettu HEMS hallinnointi oy:

 

http://www.finnhems.fi

 

 

Yksikkö tehnyt tutkimusta Suomessa tarvittavista HEMS yksiköistä:

HEMS yksiköiden sijoittaminen:

http://www.ppshp.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/npp/embeds/20119_hallitus_24052010_liite_asia_6_-_liite_2_-_hems-yksikoiden_sijoittaminen.pdf

 

Loppuraportti: Lääkärihelikopterikaluston mallintaminen

http://www.sal.tkk.fi/vanhat_sivut/Opinnot/Mat-2.4177/projektit2010/HeKo_FINAL.pdf

 

PERUSTIETOA YHTIÖSTÄ:

 

HEMS Hallinnointi Oy on suomalainen, vuoden 2010 kesäkuussa perustettu, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Sen omistavat yhtä suurin osuuksin viiden sairaanhoitopiirin kuntayhtymät.

 

    * Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

    * Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

    * Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

    * Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

    * Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

 

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan aputoiminimeä FinnHEMS, joka viittaa suomalaiseen HEMS-toimintaa. HEMS on kansainvälisesti tunnettu lyhenne englanninkielisistä sanoista ”Helicopter Emergency Medical Services”.

 

Yhtiön rahoitus katetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämällä valtionavulla. STM:n vuoden 2011 alustavassa talousarvioissa toiminnalle on määritelty 11,8 miljoonaa euroa. FinnHEMS aloittaa operatiivisen toiminnan vuoden 2011 alussa ja integroituu osaksi suomalaista ensihoitojärjestelmää.

 

Yhtiön hallituksen linjauksen mukaan toiminnan keskeisimmät tavoitteet ovat:

 

    * Harmonisoida helikopterialustainen ensihoitopalvelu

    * Hallinnoida helikopterilentotoimintaa strategisena kumppanina ensihoitopalvelun tarpeisiin

          o kilpailuttamalla toiminnan

          o laatimalla sopimukset

          o valvomalla toiminnan toteuttamista suhteessa omiin laadullisiin, hankinta-sopimuksen mukaisiin vaatimuksiin

    * Toimia suomalaisen HEMS-toiminnan osaamiskeskuksena

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Pelastushelikopteri

 

Kotimaisessa dokumentaarisessa sarjassa, Pelastushelikopteri, seurataan pelastushelikoptereiden sekä lääkärihelikoptereiden työtä. Helikoptereiden miehistön työ on täynnä nopeita lähtöjä ja vaikeita ratkaisuja, menestyksen ja menetyksen hetkiä. Sarjassa seurataan pelastushelikoptereiden työtä rajavartiolaitoksen Turun ja Helsingin vartiolentueissa. Lääkärihelikoptereita seurataan Medi-Helin Vantaan yksikössä, Sepe-helikopteria Oulussa ja Ilmari-helikopteria Joroisilla.

 

JIM maanantaista torstaihin 4.10.2010 alkaen klo 20:30.

 

 

 

 

 

HEMS-toiminta (Helicopter Emergency Medical Service) Suomessa:

 

 

Suomessa hätäkeskuksen riskinarvioon perustuvat helikopteriyksiköille välitettävät kiireelliset ensihoito- ja sairaankuljetustehtävät katsotaan HEMS-toiminnaksi.

 

HEMS tehtävä on kiireellinen lääkintähelikopterilento (sairaankuljetus-  tai  ensihoitotehtävä) ,

jonka kiireellisyysluokan on hätäkeskus arvioinut. Tehtävän tarkoituksena on järjestää lääkinnällistä

apua hätätilanteessa silloin, kun on tarve kuljettaa välittömästi ja nopeasti:

1) lääkintähenkilöstöä; tai

2) lääkintätarvikkeita (laitteita, verta, elimiä, lääkkeitä); tai

3) sairaita, tai vammautuneita ja muita tapahtumaan suoraan liittyviä henkilöitä.

 

HEMS tehtäviä Suomessa lentävät lääkärihelikopterit ja ensihoitohelikopterit.

 

Lääkärihelikopterilla tarkoitetaan yksikköä jossa on ensihoitojärjestelmän vaatimusten mukainen

ensihoitolääkäri ja jonka käytössä oleva helikopteri miehistöineen täyttää HEMS toiminnalle ilmailumääräyksissä  asetetut vaatimukset. Lääkärihelikopterin lähtövalmiusaika on 5 minuuttia (h24/365) ja yksikön tulee olla kohteessa  viimeistään 45 minuutin kuluttua hälytyksestä . (Helikopterityöryhmän mietintö 4.2.1999).

 

Suomessa toimii tällä hetkellä (08/2010) neljä lääkärihelikopteria:

 

1. MEDIHELI 01 Helsinki         (h24/365 toiminta aloitettu 1992)

 

2. MEDIHELI 02 Turku          (h24/365 toiminta aloitettu 1998)

 

3. ILMARI            Joroinen (h24/365 toiminta aloitettu 1997, lääkäri päivystys 2002)

 

4. SEPE             Oulu                  (h24/365 toiminta aloitettu 1995)

 

Terveydenhuoltolakiesityksen (HE 90/2010) mukaan lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa on tulossa lakisääteistä. Terveydenhuoltolaissa on määrätty ensihoitokeskusten tehtäväksi suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan. Lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirretään uudelle valtakunnalliselle hallinnointiyksikölle (HEMS hallinnointi oy), jonka yliopistolliset sairaalat ovat yhdessä perustaneet. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että lääkärihelikopteritoiminnan uuteen organisointimalliin siirryttäessä perustettavalle hallinnointiyksikölle myönnettäisiin rahoitus yksikön hallinnoinnin ja lentotoiminnan kustannusten kattamiseksi vuodesta 2011 alkaen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan erilliseltä momentilta.

 

Ensihoitohelikopterilla tarkoitetaan yksikköä, jossa on ensihoitojärjestelmän vaatimusten mukainen

ensihoitaja ja  helikopteri  miehistöineen  täyttää  HEMS toiminnalle ilmailumääräyksissä (JAR-OPS 3) asetetut vaatimukset.  Ensihoitohelikopterit Suomessa toimivat monitoimihelikopterin periaatteella suorittaen ensihoitotehtävien lisäksi pelastus- ja etsintälentoja sekä tarvittaessa palosammutuslentoja. Ensihoitotehtävissä lähtövalmiuden tulee olla lääkärihelikopterien valmiuden kaltainen ja monitoimihelikopterin tulee olla kohteessa viimeistään kahden tunnin kuluttua hälytyksestä. (Helikopterityöryhmän mietintö 4.2.1999)

 

Ensihoitohelikopterin vaatimuskriteerit täyttäviä yksiköitä Suomessa on tällä hetkellä (06/2010):

 

1. ASLAK Sodankylä (h24/365 toiminta aloitettu 1998, hoitotaso 2003 alkaen)

 

 

 

Vielä muutamia vanhempia HEMS linkkejä, jotka kertovat lääkärihelikopteritoiminnan  kehityksestä Suomessa:

 

Helikopterityöryhmän mietintö 1999:

http://www.pelastustoimi.fi/media/raportit/heko/hekoraport.html

 

Lääkärihelikopterin vaikuttavuuden arviointi 2000:

http://finohta.stakes.fi/FI/julkaisut/raportit/raportti12.htm

 

15 years of HEMS in Finnland:

http://www.scandinavian-update.org/Lectures07/4A_1_2_silfvast.pdf

 

Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan rahoitus ja hallinnointi 2007:

http://www.intermin.fi/julkaisu/102007

 

Ehdotus lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan järjestämiseksi 2007:

http://www.intermin.fi/julkaisu/heko2007

 

Ensihoidon vaikuttavuus 2008:

http://finohta.stakes.fi/NR/rdonlyres/970F9534-3705-49C5-A2BE-DAB3790CB5B0/0/r032f.pdf

 

Aiesopimus lääkärihelikopteritoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä 2010:

http://hus01.tjhosting.com/kokous/2010989-9-53532.PDF

 

 

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Taitaa FinnHEMSin toiminta rajoittua vain manner-Suomeen, kun Maarianhaminassa toimiva HEMS helikopteriyksikkö ei ole päässyt heidän listoille.

 

Kyllä Ahvenanmaa on vielä Suomea.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Taitaa FinnHEMSin toiminta rajoittua vain manner-Suomeen, kun Maarianhaminassa toimiva HEMS helikopteriyksikkö ei ole päässyt heidän listoille.

 

Kyllä Ahvenanmaa on vielä Suomea.

 

Olisiko eri maksaja ( maakuntahallinto ), jotenka ei taida tulla samalle potille jakamaan vähiä euroja.

 

Sippo

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tässä taas menee veronmaksajien rahat osin kaivoon ja ihmisiä kuolee turhaan. Parasta olisi käyttää vähäiset resurrsit siihen joka on tehokkainta ja jättää nää tutkitusti ei niin tehokkkaat kopterijutut veke.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tällä hetkellä Suomessa on käynnissä kaksi erillistä EU-kilpailutusta:

 

1. Ahvenanmaan maakuntahallituksen ambulanssihelikopteri kilpailutus, joka on ns. avoin menettely, jossa taloudellisesti edullisin tarjous voittaa, tarjousten jättöaika päättyy 15.9.2010:

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2010-019100/

 

2. FINNHEMS kilpailutus, joka käydään ns. neuvottelumenettelynä, jossa taloudellisesti edullisin tarjous voittaa, ilmoittautumisaika kilpailijaksi päättyy 3.9.2010:

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2010-019313/

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Yhtiön rahoitus katetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämällä valtionavulla.

 

Tähän on pakko kommentoida..

 

Onneksi rahoituspuoli on tälläkertaa jotain muuta, kuin näillä Pete/Sepe mitäolivatkaan. Kerran erehdyin Peten tukiyhdistykseltä jonkin pienen jutun "ostamaan" eli tuin toimintaa jollain nimellisellä summalla. Siitä seurasi eräälle oululaiselle puhelinmarkkinointiyritykselle ulkoistettu suoramarkkinointivainohel*etti. Säännöllisen epäsäännöllisesti sieltä soitti joku "lupsakka savolainen" joka ei uskonut kieltävää vastausta sitten millään. Pisin puhelu kesti yli puoli tuntia, kun en suostunut sillä kertaa ostamaan jotain 40 euron arvoista pinssiä tjsp.  >:(:thmbdn:

 

 

--

Ari

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kyllä valtiovalta näyttäisi sitoutuvan vahvasti lääkärihelikopteritoiminnan ylläpitämiseen, koska peruspalveluministeri Risikko kertoo sosiaalipoliitisen ministerityöryhmän asettaneen tavoitteeksi jatkaa helikopterioperointia vuoden 2009 tasolla (6 lääkäri ja/tai pelastushelikopteria)  ja valtion budjettiin on tehty rahoituksen hoitamista varten uusi momentti: valtion rahoitus lääkärihelikopteritoiminnan menoihin.

 

Rahoituskykyä epäilevälle kansanedustajalle ministeri Risikko vastaa, että kustannukset selviävät vasta kilpailutuksen avulla ja vasta kilpailutuksen esille tuomien kustannusten jälkeen voidaan ottaa kantaa lääkärihelikopterien rahoitukseen.

 

Tässä eduskunnan asiakirja kk 519/2010: ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen:

 

"Eduskunnan puhemiehelle

 

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Thomas Blomqvistin /r näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 509/2010 vp:

 

Miten hallitus aikoo turvata lääkärihelikopteritoiminnan ja tuleeko hallitus tarkistamaan suunniteltua rahoitusmallia siten, että koko toiminta voidaan rahoittaa valtion talousarviosta?

 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

 

Lääkärihelikopteritoimintaa on Suomessa kehitetty alueellisten tukiyhdistysten avulla. Ne ovat yhtenäistäneet toimintaa, vastanneet helikopteripalvelujen hankinnasta ja tehneet sopimuksia lääkinnällisestä toiminnasta sairaanhoitopiirien kanssa. Toiminta kokonaisuutena on rahoitettu useista lähteistä, Raha-automaattiyhdistys on maksanut hakemusten perusteella avustuksia alueellisille tukiyhdistyksille lentotoiminnan kustannuksiin ja sairaanhoitopiirit ovat vuodesta 2006 lähtien vastanneet lääkinnällisistä kustannuksista. Sen lisäksi yhdistykset ovat harjoittaneet mittavaa keräystoimintaa, josta saatuja varoja on käytetty esimerkiksi helikopteritukikohtien ylläpitoon ja yhdistysten hallinnon rahoitukseen.

 

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminta turvataan. Lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan rahoitusta ja hallintoa selvittänyt työryhmä ehdotti vuonna 2007, että alueellisten tukiyhdistysten hoitama toiminta tulisi siirtää hallinnointiyksikölle, jonka yliopistolliset sairaanhoitopiirit yhdessä perustavat. Hallinnointiyksikön tehtävänä olisi keskitetysti hankkia tarpeelliset terveydenhuollon lääkärihelikopteritoiminnan helikopteripalvelut ja vastata siitä, että toiminta täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja toiminnan edellyttämästä infrastruktuurista. Sairaanhoitopiirit vastaisivat jatkossakin lääkinnällisen toiminnan kustannuksista. Valtio rahoittaisi hallinnointiyksikön toiminnan ja lentotoiminnan kustannukset.

 

Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä päätti syyskuussa 2009, että tavoitteena on jatkaa lääkärihelikopteritoimintaa nykyisessä laajuudessaan ja että valtion rahoitusosuus määritellään tasolle, joka vastaa Raha-automaattiyhdistyksen vuosittain tukiyhdistyksille lentotoiminnan tukena maksamaa määrää. Tarkoitukseen osoitettava noin 11,8 miljoonan euron määräraha rahoitettaisiin korottamalla arpajaisveroa ja määräraha kohdistettaisiin valtion talousarviossa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan erilliselle lääkärihelikopteritoiminnan kustannuksiin tarkoitetulle momentille. Valtioneuvosto on 30 päivänä maaliskuuta 2010 tehnyt päätöksen vuosien 2011-2014 valtiontalouden kehyksistä siten, että siihen sisältyy uudelle momentille 33.01.26 (valtion rahoitus lääkärihelikopteritoiminnan menoihin) 11,8 miljoonaa euroa vuodessa. Uudelle lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikölle on tarkoitus myöntää varat yksikön hallinnointiin ja lentotoiminnan kustannuksiin valtion talousarvion erilliseltä momentilta vuodesta 2011 alkaen.

 

Yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat parhaillaan perustamassa keskitettyä hallinnointiyksikköä ja aloittamassa hankintamenettelyä. Kun tarjoukset ovat saapuneet, saadaan tietoon toiminnan hintataso ja kokonaiskuva asiasta. Lähtökohtana on, että keskitetty hankinta tuo tuntuvia säästöjä muun muassa konekannan yhtenäistymisen kautta. Lisäksi säästöjä syntyy siitä, että viiden alueellisen tukiyhdistyksen hallinnointikulut lakkaavat.

 

Lääkärihelikopteritoiminnan kustannukset ovat selvillä vasta kilpailutuskierroksen jälkeen. Tämän jälkeen voidaan ottaa kantaa yksityiskohtaisemmin lentotoiminnasta aiheutuvien kustannusten rahoitukseen.

 

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010

Peruspalveluministeri Paula Risikko

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Uutisointia lääkärihelikopterien tulevista sijoituspaikkakunnista:

 

13. 8.2010 Ilmari Kuopioon ?:

http://www.savonsanomat.fi/mielipide/artikkelit/ilmari-kuopioon/589062

 

10.8.2010: TYKSin helikopterilennot uuden sairaalan katolle:

http://www.ts.fi/online/lahialue/152174.html

 

7.8.2010: Aslak lähtee Sodankylästä ?:

http://yle.fi/alueet/lappi/2010/09/aslak_lahtee_sodankylasta_1958825.html

 

30.7.2010: Lääkärihelikopterin tulo Tampereelle voi varmistua jo syyskuussa:

http://www.aamulehti.fi/uutiset/pirkanmaa/laakarikopterin-tulo-tampereelle-voi-varmistua-jo-syyskuussa/185983

 

30.7.2010: Ylilääkäri ehdottaa Medihelin siirtämistä Keski-Uudellemaalle:               

http://www.keski-uusimaa.fi/Uutiset/Kaikki-uutiset/Ylilaakari-ehdottaa-Medi-Helin-siirtamista-Keski-Uudellemaalle

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42736&name=DLFE-12608.pdf

 

Luonnos 28.9.2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta

 

"Päivystävän ensihoitolääkärin toinen keskeinen tehtävä on osallistua ensihoitopalvelun kolmantena hoitoportaana ennalta laadittujen hälytyskriteerien mukaisten ensihoitotehtävien hoitamiseen muiden ensihoidon yksiköiden tukena. Niissä tapauksissa lääkäri voi hoitaa tehtäviään joko maitse liikkuvalla yksiköllä tai helikopterilla. Yliopistollisten sairaanhoitopiirien perustaman lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaa hallinnoivan FinnHEMS-yhtiön tehtävänä on huolehtia ensihoitopalvelun tarvitseman helikopteritoiminnan kilpailutuksesta, lentotoiminnan ohjauksesta sekä toiminnan tarvitsemasta tukikohtaverkostosta koko maan tarpeita varten."

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tässä taas menee veronmaksajien rahat osin kaivoon ja ihmisiä kuolee turhaan. Parasta olisi käyttää vähäiset resurrsit siihen joka on tehokkainta ja jättää nää tutkitusti ei niin tehokkkaat kopterijutut veke.

 

 

Mitäs perusteita sinulla on tuolle väitteelle?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

 

Nyt löytyy faktatietoja HEMS toiminnan suunnitelusta Lapin sairaanhoitopiirin sivuilta:

 

http://lapinshp.ktweb.fi/

 

Täältä pitää etsiä:yhtymähallituksen kokous 20.10.2010

 

 

Kokouksen YH 20.10.2010 12:00:00 § 129:n liitteet:

Liite 1:Lausuntopyyntö sijoituspaikoista

Liite 2:HEMS hallinnointiyksikköhanke

Liite 3:HEMS-palvelun tarve ja yksiköiden sijoittelu

Liite 4:HEMS palvelun tarve kartat

Liite 5: Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen

 

Analyysin perusteella HEMS Hallinnointi Oy esittää HEMS tukikohtien sijoittamisen seuraavasti:

1. Keski-Uusimaa/Vantaa

2. Tampere

3. Oulu

4. Kuopio

5. Turku

6. Rovaniemi

 

Pahoittelen,että en osaa laittaa suoraa linkkiä noihin tiedostoihin.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kokouksen YH 20.10.2010 12:00:00 § 129:n liitteet:

Liite 1:Lausuntopyyntö sijoituspaikoista

Liite 2:HEMS hallinnointiyksikköhanke

Liite 3:HEMS-palvelun tarve ja yksiköiden sijoittelu

Liite 4:HEMS palvelun tarve kartat

Liite 5: Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen

 

Pahoittelen,että en osaa laittaa suoraa linkkiä noihin tiedostoihin.

 

Tässä suora linkki.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Lapin sairaanhoitopiiri: Kokouksen YH:3.11.2010 13:00:00 pöytäkirja:

”Lapin sairaanhoitopiirin hallitus esittää lausuntonaan nykymuotoisen ensihoitajavetoisen lääkintähelikopterin operatiiviseksi asemapaikaksi Sodankylää.”

 

http://lapinshp.ktweb.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=2&docid=59485c305c38383738333435362e646f63&pykno=149&elin=YH&lis=0&pvm=3%2e11%2e2010%2013%3a00%3a00

 

Lapin kansa: pelastushelikopterille ehdotetaan kahta paikkaa Lappiin

http://www.lapinkansa.fi/cs/Satellite/Lappi/1194655528666/artikkeli/pelastuskopterille+ehdotetaan+kahta+paikkaa+lappiin.html

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään