Petri Lehtovirta

Finnair jätti matkustajan lennolta, EU-tuomioistuin määräsi Finnairin korvaamaan

49 viestiä aiheessa

EU-tuomioistuin antoi ennakkopäätöksen Finnairin ja suomalaismatkustajan kiistassa.

 

Suomalainen matkustaja oli kuusi vuotta sitten ilmoittautunut asianmukaisesti Finnairin lennolle Barcelonasta Helsinkiin. Hänen pääsynsä lennolle kuitenkin evättiin, koska kone oli täynnä. Lennolle oli otettu lakon takia Barcelonaan jääneitä ylimääräisiä matkustajia.

 

Matkustajan pääsy kotiin viivästyi kymmenen tuntia. Hän haki viivästymisestä 400 euron korvausta, mutta Finnair kieltäytyi maksamasta summaa Kuluttajariitalautakunnan suosituksesta huolimatta.

 

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kanteen, ja Helsingin hovioikeus tuomitsi Finnairin maksamaan matkustajalle 400 euroa.

 

Finnair haki hovioikeuden päätökseen muutosta. Korkein oikeus päätti puolestaan pyytää Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

 

EU-tuomioistuin päätyi matkustajan kannalle todeten, että lentomatkustajalla on oikeus saada korvaus, jos lennolle pääsy estetään toiminnallisista syistä.

 

EU-tuomioistuimen ratkaisu merkitsee sitä, että lentoyhtiöt maksavat jatkossa matkustajille korvauksen lennolle pääsyn estämisestä, ellei pois jättämiselle ole perusteltua syytä.

 

Finnairin lopullinen korvausvelvollisuus selviää, kun asia on käsitelty korkeimmassa oikeudessa.

 

http://www.iltalehti.fi/matkajutut/2012100416160075_ma.shtml

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair on tunnettu markustajalle oikeutetun korvausten kiertäjänä. He vetoavat aina "meistä riippumattomiin syihin." Yleensä se tehoaa suomalaisiin, mutta EU:n korvaussäännöt ovat selkeät. Etenkin miettisin jatkossa Finnairilla lentämistä, heillä ei enää ole ulkomaisilla kentillä edustajaa, matkustajan pitää toimia itsenäisesti ja osata vaatia uudelleen reitittämiset sekä mahdolliset EU:n mukaiset korvaukset lennon myöhästymisestä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
Etenkin miettisin jatkossa Finnairilla lentämistä, heillä ei enää ole ulkomaisilla kentillä edustajaa, matkustajan pitää toimia itsenäisesti ja osata vaatia uudelleen reitittämiset sekä mahdolliset EU:n mukaiset korvaukset lennon myöhästymisestä.

 

Mitkä lentoyhtiöt sitten maksavat automaattisesti korvaukset ilman reklamaation tekemistä?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

EU-tuomioistuin antoi ennakkopäätöksen Finnairin ja suomalaismatkustajan kiistassa.

 

Tässäpä tuo tuomio (Asia C-22/11):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128005&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir=&occ=first∂=1&cid=3656636

 

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

 

1)      Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 2 artiklan j alakohdassa ja 4 artiklassa tarkoitettua lennolle pääsyn epäämisen käsitettä on tulkittava siten, että se koskee paitsi ylivaraustilanteista johtuvia lennolle pääsyn epäämisiä myös muista syistä, kuten toiminnallisista syistä, johtuvia lennolle pääsyn epäämisiä.

 

2)      Asetuksen N:o 261/2004 2 artiklan j alakohtaa ja 4 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että poikkeukselliset olosuhteet, jotka saavat lentoliikenteen harjoittajan järjestämään lentoja uudelleen tällaisten olosuhteiden jälkeen, eivät voi olla hyväksyttävä syy evätä pääsy näille myöhemmille lennoille eivätkä ne voi myöskään vapauttaa liikenteenharjoittajaa saman asetuksen 4 artiklan 3 kohtaan perustuvasta velvollisuudesta antaa korvaus matkustajalle, jolta se epää pääsyn jollekin näistä mainittujen olosuhteiden jälkeen järjestetyistä lennoista.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Joutunut taistelemaan 6 vuotta 400€ takia. Melkomoista.

 

Tämä on varmaan ... hyvää suomalaista asiakaspalvelua?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Voi perhana en paremmin sano. Luulisi olevan selvää jopa sitoutumisbonuksen saaneelle johtajallekin, ettei tällainen julkisuus nyt sitä parasta julkisuutta ole. Ei varsinkaan  yhtiölle, jonka tärkeimmän myytävän tuotteen tärkein ominaisuus on mahdollisimman hyvä ja luotettava asiaspalvelu. 

 

Seppo 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Voi perhana en paremmin sano. Luulisi olevan selvää jopa sitoutumisbonuksen saaneelle johtajallekin, ettei tällainen julkisuus nyt sitä parasta julkisuutta ole. Ei varsinkaan  yhtiölle, jonka tärkeimmän myytävän tuotteen tärkein ominaisuus on mahdollisimman hyvä ja luotettava asiaspalvelu. 

 

Seppo 

Pahoin Seppo pelkään, että tämäkin asia on nykyiselle johdolle osa sitä heille täysin tuntematonta inhimillistä maailmaa, jossa asiakkaat elävät. Ja me kaikki muutkin.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Etenkin miettisin jatkossa Finnairilla lentämistä, heillä ei enää ole ulkomaisilla kentillä edustajaa, matkustajan pitää toimia itsenäisesti ja osata vaatia uudelleen reitittämiset sekä mahdolliset EU:n mukaiset korvaukset lennon myöhästymisestä.

 

Miten se yhtiön oma reppi siellä ulkoasemalla muuttaa lentomatkustajan oikeuksia ja yhtiön palvelua millään muotoa? Mikäli tässä olisi aidosti jokin merkittävä palvelullinen laatuero (mistä asiakkaat olisivat valmiita maksamaan), niin kai sitä omaa henksua olisi paikallisten agenttien sijaan Nykin lisäksi muuallakin.

 

Eikös tässä tapauksessa kuitenkin ollut nyt vain kyse siitä, että pyrittiin maalaisjärjellä tuomaan eniten haittaa kärsineet aiemmin pois, unohtaen muiden matkustajien kuljetussopimukseen perustuvan oikeuden päästä sinne koneeseen tai yhtiön kompensoivan tuon päätöksensä (koneeseenottojärjestyksen) huolenpitoasetuksen mukaisilla toimilla. Tämähän johti siihen, että käytiin kokeilemassa poikkeustilanteen käsitteen ulottuvuutta.

 

Mielestäni ko. yhtiön toiminnassa on muutoinkin ollut havaittavissa, että nyt haetaan sallittavuuden rajoja työoikeudellisissakin kysymyksissä henkilöstön parissa laajasti. Tyhmähän sitä automaattisesti maksaa, viisas vasta pakon edessä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Akilla (Pajunen) on ihan hyviä kommentteja. Haluaisin tuoda asiaan lisää omaa näkemystäni. Finnair on luopunut omien virkailijoiden käytöstä useimmilla lentoasemilla tehden sopimuksen jonkin paikallisen palveluntarjoajan kanssa. Kaikille lienee selvää, että varsinkin Espanjassa lähtökohtaisesti palvelu huononee. Kyse onkin siitä, huononeeko se liiaksi saavutettuun kustannussäästöön verrattuna ja Finnairin mielestä ei huonone. Se mitä olen omana kokemuksena nähnyt, palvelun huononeminen usein johtuu siitä, että paikallinen palveluntarjoaja panee ne kokemattomimmat ja kyvyttömimmät resurssinsa palvelemaan Finnairia. Tämä taas johtuu siitä, että esim. Lufthansa, British Airways ja monet muut laatuyhtiöt, he osaavat vaatia ensiluokkaista palvelua paikalliselta palveluntarjoajalta ja saavat siten ne parhaimmat yksilöt käyttöönsä. Finnairin monitorointi lienee tässä suhteessa perin huonoa kun vuodesta toiseen hyväksytään keskinkertaista palvelua.                                                                                                             

 

Toinen oleellinen seikka on päätöksentekokyky ja -valta. Ei sellainen nuori tyttö osaa eikä pysty tekemään tilanteen vaatimia päätöksiä eikä hänellä siinä ongelmatilanteessa ole oikein ketään muutakaan viisaampaa jolta kysyisi neuvoa. Hän yksinkertaisesti menee lukkoon ja alkaa puolustamaan itseään tavalla, joka ei edesauta tilanteen ratkaisua. Tällä tavalla alunperin suhteellisen mitätön ongelma saa sitten suhteettomat mittasuhteet. Suomalainenhan ei anna periksi jos se suututetaan arrogantilla käytöksellä ja sen nämä vanhat siirtomaaherrakansalaiset kyllä osaavat. Toiseksi heidän sanavarastostaan puuttuu tyystin ilmaisu "anteeksi, tämä nyt on minun vikani mutta yritän korjata sen niin hyvin kuin pystyn". Olen aivan varma, että tämä lakon aiheuttama yksittäinen ongelma olisi pystytty ratkomaan Akin mainitsemalla maalaisjärjellä jos asialla olisi ollut lentokenttävirkailijoiden parhaimmistoa, jolla on riittävä päätöksentekokyky ja -valta. 

 

Seppo 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Se mitä olen omana kokemuksena nähnyt, palvelun huononeminen usein johtuu siitä, että paikallinen palveluntarjoaja panee ne kokemattomimmat ja kyvyttömimmät resurssinsa palvelemaan Finnairia. Tämä taas johtuu siitä, että esim. Lufthansa, British Airways ja monet muut laatuyhtiöt, he osaavat vaatia ensiluokkaista palvelua paikalliselta palveluntarjoajalta ja saavat siten ne parhaimmat yksilöt käyttöönsä. Finnairin monitorointi lienee tässä suhteessa perin huonoa kun vuodesta toiseen hyväksytään keskinkertaista palvelua.                                                                                                               

 

En ole erimieltä näkemyksistä, palveluketjunhan/palveluidentiteetin tulisi olla konsistentti alusta loppuun, riippumatta mikä taho tuottaa yksittäisen osan siitä operoivan yhtiön nimissä. Lisäksi etenkin maailmalla aikanaan paperilipuilla seikkaillessa, oli ulkoasemilla juurikin Lufthansan, BA:n ja Americanin vanhempi työntekijäsukupolvi aina tuo pelastava taho, juurikin kokemuksen tuoman uskalluksen kautta. Lähinnä tarkoitin, että sillä ei saisi/pitäisi matkustajalle näkyvää merkitystä olla, että onko kyse omasta henkilökunnasta vai alihankkijan. Epäilen lentoyhtiön ja handlingin sopimusten olevan niin vaikeaselkoisia, että suorittava porras on todennäköisesti voitu pelotella olemaan tekemättä mitään normaalista poikkeavaa, joka toki johtaa vastuupallon pompottamiseen, matkustajan todennäköisemmin kärsiessä.

 

Lisäksi nopealla otannalla huomiselta, LH operoi 10 lentoa BCN:sta vs. AY yksi lento. Palvelukokemukseen vaikuttanee myös, että paikallisella agentilla on mahdollista suunnitella työvuorot niin, että samat työntekijät hoitavat pelkästään esim. LH:n lentoja, kun yksittäiset lennot hoidetaan sekalaisella miehityksellä. Finnairin vääntömomentti tähän luonnolliseen haasteeseen lienee vähäinen, ellei haluta kaivaa lisää pelimerkkejä pöytään, mikä taas ei liene vaihtoehto.

 

Loppukevennyksenä: "Kuluneena vuonna tehtävänämme oli liittää syntynyt palveluidentiteetti osaksi asiakkaan koko matkustusprosessia sekä jalkauttaa se osaksi Finnairin asiakaspalveluhenkilökunnan että reittikohteiden kenttien maapalvelukumppaneiden arkea."

 

http://www.trainershouse.fi/portfolio/case-finnair/

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tämä on varmaan ... hyvää suomalaista asiakaspalvelua?

 

Todella hyvin todettu.  :thmbup:

 

Suomalaista asiakaspalvelua ei ole olemassa, loppukin hävitetty muutaman viime vuoden aikana. Kokeilkaa vaikka BKK-SIN Thailla ja HEL-OSL Pululla... juu enpä sano mitään mutta ero on järkyttävä (TG Business/KF Extra).

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Pahoin Seppo pelkään, että tämäkin asia on nykyiselle johdolle osa sitä heille täysin tuntematonta inhimillistä maailmaa, jossa asiakkaat elävät. Ja me kaikki muutkin.

 

Jep          :thmbup:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Eilen vasta tajusin tämän lennolta jättämisen raadollisuuden Amsterdamissa kun Finnair oli myynyt koneen niin täyteen että piti jättää porukkaa rannalle. En ole koskaan ajatellutkaan miten se voi olla rankkaa.

 

Sanotaan vaan kylmästi, että et tule tähän koneeseen ja huomenna uudestaan. Mitäs jos olet sopinut vaikka lastenhoitohommat kotona niin, että olet puoliltaöin kotona tai että on jotain että on pakko olla perillä silloin kun lentoyhtiö on luvannut olla perillä. Joku on vaan päättänyt puolestasi että et tule lennolle josta olet maksanut ja asiasta ei enempää keskustella.

 

On muuten aika perseestä jos ihan suoraan puhutaan. Joku 400 euron korvaus ja majoitus lähtöpisteessä ei paljoa lämmitä jos piti olla jossain muualla.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

En tiedä oliko jossakin jo tähän vastattu tai asiaa pohdittu, mutta mistä yleensä tällaiset lentoyhtiön ylibuukkaukset edes johtuvat? Ovatko varausjärjestelmät liian hitaita vai onko kyse yleensä siitä, että esimerkiksi konetyyppi onkin vaihtunut pienemmäksi (esimerkiksi teknisen vian vuoksi)?

Ja onko kilpailu niin kovaa, että on parempi myydä koneet ylitäyteen (jos halukkaita on) ja sitten vaan potkia muutama epäonnekas pois lennolta?

 

Jos ajatellaan vaikka hotelli bisnestä niin harvoin olen kuullut, että huoneen varanneet ja maksaneet ihmiset käännytetään ovella pois, koska heidän huoneensa on myyty jollekin toiselle. Ja sitten vaan pahoiteltaisiin, että tervetuloa huomenna takaisin.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ahneuteenhan tuo kaikki perustuu. Myydään ahneuksissaan yli ja luotetaan että löytyy vapaaehtoinen vaihtamaan (rahalla sekin) tai joku ei tule.

 

Ja jos em. yhtälö ei toteudu, niin joku kengitään vaan ulos. Ja kone näköjään arpoo sen kuka on ulospotkittavan vuorossa, ruudulle tulee matkustajlistaa jossa on ilmeisesti lipun ostohinnan mukaan ja jotain muutakin muuttujia ja sen mukaan aloitetaan harvennus.

 

Korvauksen tulisi olla tuhansia euroja että pelleily loppuisi. Vaikkapa 8000 euroa rahaa sekä korkeimmassa matkustusluokassa alkuperäinen matka per ulospotkittava laittaisi yhtiöt käyttäytymään kunnolla.

 

Sehän on ihan paskapuhetta että lippujen hinnat nousisivat jos ko. touhua ei harrastettaisi. Aina löytyy parempia osaajia ja ennustajia jotka osaavat optimoida koneen käytön ja pitämään hinnat kohdallaan kun markkinat määräävät hinnat.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

En tiedä oliko jossakin jo tähän vastattu tai asiaa pohdittu, mutta mistä yleensä tällaiset lentoyhtiön ylibuukkaukset edes johtuvat?

 

Optimoidaan tuottoa. Todettu kokemuksesta tai stetsonista että "yleensä tällä välillä jää x% paxeista tulematta" eli myydään siis 100%+x% jolloin tod.näk. kone on lähes täynnä.. Mutta sitten kun tuosta x%:sta joku tuleekin paikalle niin päästään tähän lopputulokseen, että aletaan kaivaa setelinippua käteen (jolloin lopputulos voi olla lentofirmalle jopa negatiivinen, mutta ilmeisesti uhkapeli kuitenkin kannattaa). Tuo ylimyynnin "määrä" vaihtelee, ja on välillä aika agressiivista (ts. jos kone olisi vaikka 150 paikkaa niin voidaan myydä jopa 160+), mutta loppujen lopuksi aika harvoin joku oikeasti jää rannalle. (oma mielikuva kyllä että tuo olisi viimeaikoina lisääntynyt..lieneekö joku uusi viisastenkivi taas keksitty)

 

Jokainen firma tekee tuota, ja ei rajoitu vain lentobisnekseen vaan esim. hotellit harrastavat tätä myös (jos olet hotelliylibookkauksen uhri niin silloinhan sinut vain työnnetään johonkin toiseen hotlaan (joka voi olla aika eri paikassa ja eri spekseillä..) ja mitään rahatukkua on turha odottaa, kuten lentomatkustamisessa).

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
Eilen vasta tajusin tämän lennolta jättämisen raadollisuuden Amsterdamissa kun Finnair oli myynyt koneen niin täyteen että piti jättää porukkaa rannalle. En ole koskaan ajatellutkaan miten se voi olla rankkaa.

 

Enemmänkin porukkaa? Ja vapaaehtoisia ei ollut riittävästi? Lentoko kuitenkin lennettiin alkuperäissuunnitelman mukaisella konetyypillä?

 

 

Sehän on ihan paskapuhetta että lippujen hinnat nousisivat jos ko. touhua ei harrastettaisi. Aina löytyy parempia osaajia ja ennustajia jotka osaavat optimoida koneen käytön ja pitämään hinnat kohdallaan kun markkinat määräävät hinnat.

 

Seliäpä, miten optimoit koneen täytön nykyistä paremmaksi jos et saa ylibookata sitä? Se on asia erikseen, kuinka paljon ne hinnat todellisuudessa nousisivat, mutta jos sama tuotto pitää lennolta saada vähemmällä myynnillä, niin hinnan on noustava.

 

 

Jos ajatellaan vaikka hotelli bisnestä niin harvoin olen kuullut, että huoneen varanneet ja maksaneet ihmiset käännytetään ovella pois, koska heidän huoneensa on myyty jollekin toiselle. Ja sitten vaan pahoiteltaisiin, että tervetuloa huomenna takaisin.

 

Ei tarvitse lähteä Helsinkiä kauemmaksi, että löytää ylibookatun hotellin, laivan ja junan.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ei tarvitse kuin olla Helsingissä että se on enemmän tai vähemmän arkipäivää. Suositummat business- hotellit on (tai ainakin oli) aika usein tiettyyn aikaan ylibuukattuja. Samahan se on lentämisessäkin.. ja laivoissa, yms.. kyllä suositut välit ylibookataan sopivalla prosentilla, jotta varmistetaan että voidaan ajaa täysi poka päällä.

 

Minulla on kaksi kertaa osunut kohdalle ylibookattu lento (molemmat LAX-> keski-Eurooppa), silloin kysyttiin halukkaita vapaaehtoisia. Tarjouksena oli jälkimmäisellä kerralla hotelli + muistaakseni 600$. Ekalla kerralla puhuivat hotellista + "hae korvausta lentoyhtiöltä". Molemmilla kerroilla halukkaiden jono täyttyi niin äkkiä, että en edes ehtinyt siihen miettiessäni onko tässä kiire vai ei.

 

Toki jos halukkaita ei ole ja tylysti vaan ilmoitetaan, niin varmasti on kypsää jos on tosiaan esim. lapsenhoito tms. sovittu ja kotona pitäisi olla nyt eikä paljon myöhemmin. Toisaalta voihan se konekin hajota, ja lopputulos on sama.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Konetyyppi oli kokoajan 321.

 

Kun se sähellys standby -jonon kanssa alkoi noin 15 min ennen lähtöaikaa, niin ruudulla oli 5-6 nimeä jotka oli marssitettu portille standby:na. Niitä yksitellen pyydettiin hakemaan uusi boarding pass ja jotkut pantiin sivuun odottamaan.

Helvetillinen sähläys jatkui ja venyi kun selvisi, että koneen arpomalla listalla on 2 alaikäistä lasta ilman vanhempaa ja heitä ei voitu jättää Damiin, joten listalle piti hakea uusia nimiä ja taas kuulutella niitä ja selittää tilanne heille.

 

Ja tämähän ei maksa tietenkään yhtään mitään kun yli 200 ihmistä odottaa koneen lähtöajan korvilla että koska show saadaan loppuun.  :laugh: Lähdön hetkellä säätäminen ja sählääminen jatkui, kun koneessa oli 1 paikka vapaana sitä piti tulla oikein portilta katsomaan ja ihmettelemään ja sitten hakea standby -jonosta vielä yksi siihen istumaan.  Mä en tiedä montako sinne rannalle loppupelissä ruikuttamaan, yksi jäi varmasti.

 

Lähtö myöhästyi lähes tunnin kaiken tämän shown johdosta ja Vantaalla oltiin 50 min myöhässä.  Ja kaikki yli 200 matkustajaa päästiin nauttimaan Finnairin ahneuden hedelmistä, mun piti olla kotona jo 22:40 ja paskan marjat, vasta vartin vajaa puolen yön himassa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ainakin täällä lätäkön takana on lentoyhtiöille selvät säännöt miten ylibuukkausten kanssa pitää menetellä. Täytyy mm. aina pyytää vapaaehtoisia jäämään seuraavalle lennolle tai reititettäväksi toisin. Sen vapaaehtoisuuden hinnasta sitten käydään kauppaa. Mutta jos joutuu "bumbed", niin on oikeutettu korvaukseen, joka on kaksi kertaa ao. yhdensuuntaisen lennon hinta, kuitenkin max. $675 kotimaan lennolla (niin kai se oli), jos korvaava kuljetus on perillä kaksi tuntia myöhemmin. Pidemmällä viiveellä ja ulkomaanlennoilla rahaa tulee enemmän. Ja - sen maksun on oikeutettu saamaan heti siinä paikalla!

 

http://www.independenttraveler.com/travel-tips/air-travel/bumping-and-overbooking

 

Muistaakseni Soutwest mainostaa, etteivät he ylibuukkaa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
Lähtö myöhästyi lähes tunnin kaiken tämän shown johdosta ja Vantaalla oltiin 50 min myöhässä.  Ja kaikki yli 200 matkustajaa päästiin nauttimaan Finnairin ahneuden hedelmistä, mun piti olla kotona jo 22:40 ja paskan marjat, vasta vartin vajaa puolen yön himassa.

 

No, lähtö voi viivästyä tunnin kaiken muunkin sähläyksen vuoksi. Tässä tapauksessa siis ongelma ei ilmeisesti ollukaan välttämättä se ylibookkaus, vaan se, että prosessi muuten kusi. Bangkokissa, josta olen kahdesti ottanut rahat ja siirron AY90 -> AY96 ja kerran AY96 -> reititys UAE:n kautta, se homma on toiminut ihan ok. Koneen lähdön kannalta ongelmia aiheuttaa tuossa toiminnassa lähinnä se, että jos vapaaehtoisia kysytään vasta portilla (reilusti ennen boardausta), se matkalaukun sisältävä kontti on saattanut mennä jo koneen kyytiin. Kun koneesta poisjääminen on vapaaehtoista, laukkukin pitää kaivaa sieltä pois (tai vähintään sille pitäisi tehdä erillinen turvatarkastus, jos se lähtee unaccompanied -statuksella alkuperäiselle lennolle).

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Onhan EU:ssakin tarkat pykälät että mitä pitää maksaa

 

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_fi.htm

 

mutta se raha ei ole aina se mitä haetaan. Joillain voi kuitenkin olla ihan syy olla perillä missä oletti olevansa kun osti lipun hyvässä uskossa.

 

Ja kävin kysymässä tältä rannalle jätetyltä, että mitä tarjottiin jos olisin itse lähtenyt jotain muuta kautta ja antanut paikkani mutta oli vaan lyöty vaihtoehto: yö hotellissa ja aamulla uudestaan.

Kenellä sellaiseen on aikaa suunnittelematta kun on muutakin tekemistä ja suunnitelmia.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

No, lähtö voi viivästyä tunnin kaiken muunkin sähläyksen vuoksi. Tässä tapauksessa siis ongelma ei ilmeisesti ollukaan välttämättä se ylibookkaus, vaan se, että prosessi muuten kusi.

 

Ongelma nimenomaan oli ylibuukkauksien hoito ja sen pitkittyminen. Arvasin että tässä menee aikaa kun niitä SBY:ta arvottiin vielä 10 min ennen lähtöaikaa ja yli 200 odottaa jonossa koneeseen pääsyä.

 

Mutta pääasia että Finnair sai myytyä yli, maksaa korvaukset rannallejätetylle/jätetyille ja me muut oltiin myöhässä kaikki jostain. Kuka voitti?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kenellä sellaiseen on aikaa suunnittelematta kun on muutakin tekemistä ja suunnitelmia.

 

Niinhän sitä voi olla. Se perillepääsy jää kuitenkin toteutumatta myös jos kone hajoaa tai miehistö sairastuu. Ei tämä ylibuukkaus nyt mikään ainut tilanne ole viivästyksiin tai peruuntumisiin, eikä mun mielestä esimerkiksi Finnairin tai Norran suurin ongelma muutenkin tällä hetkellä.

 

Mutta pääasia että Finnair sai myytyä yli, maksaa korvaukset rannallejätetylle/jätetyille ja me muut oltiin myöhässä kaikki jostain. Kuka voitti?

 

Finnair, niillä kymmenellä muulla lennolla, jossa ylibookkaus onnistui hyvin. Talousihmisen pitää ymmärtää, ettei jokaisen yksittäisen toiminnon tarvitse tai ole järkevää olla voitollisia, jos kokonaisuus voidaan saada enemmän voitolliseksi sillä, että tehdään välillä tappiotakin. Mitä Finnair voittaa siinä, että tarjoaa ilmaiset skumpat turistiluokassa istuvalle tasokorttilaiselle? Talousihminen ei saa rivinsä alle siitäkään mitään muuta kuin miinusta, kun unohtaa kokonaisuuden.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Niin, teknisessä ongelmassa ei ole kyse ahneudesta (kait) vaan muista asioista. Ylibuukkauksilla leikkiminen ja sen tuomat ongelmat ovat vain itseaiheutettuja.

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään