Esa Harju

EASA-ilma-alusten huolto-ohjelmat

15 viestiä aiheessa

Tämän uutisen perusteella TraFi saa riittävät resurssit huolto-ohjelmien tarkastukseen ja hyväksyntään 1.1.2012 alkaen?

 

http://www.ilmailuhallinto.fi/uutiset?id=57578

 

 

"EASA-ilma-alusten huolto-ohjelmat

 

 

EASA-standardisointi suoritti tarkastuksen Trafi:ssa kesällä 2011. Yksi poikkeama kohdistui siihen, että kaikilla suomen rekisterissä olevilla EASA-ilma-aluksilla ei ole hyväksyttyä huolto-ohjelmaa.

 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ilmoittanut vastineessaan EASA:lle, että todistuksia lentokelpoisuuden tarkastamisesta (ARC) ei enää kirjoiteta 1.1.2012 jälkeen, jos ilma-aluksella ei ole hyväksyttyä huolto-ohjelmaa. Tämä koskee sekä viranomaista että hyväksyttyjä lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioita.

 

Huolto-ohjelman voi hyväksyä Trafi tai omistajalla on vaihtoehtoinen mahdollisuus saada huolto-ohjelma hyväksytyksi yksityisen lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kautta (G-organisaatio).

 

Huolto-ohjelman laatijalla sekä ylläpitäjällä tulee olla käytössään ajanmukaiset huoltotiedot (manuaalit, yms.) Komission asetuksen 2042/2003 Osa-M (M.A.401) mukaisesti.

 

Ilma-aluksen omistaja on vastuussa siitä, ettei ilma-aluksella lennetä, ellei ilma-aluksen huoltoa ole suoritettu hyväksytyn, kohdassa M.A.302 määritellyn huolto-ohjelman mukaisesti (M.A.201)."

 

Suomen Moottorilentäjien Liitto toimii myös tässä asiassa aktiivisesti. Liity jäseneksi www.smll.fi -sivuilla.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tämän uutisen perusteella TraFi saa riittävät resurssit huolto-ohjelmien tarkastukseen ja hyväksyntään 1.1.2012 alkaen?

 

...

 

Suomen Moottorilentäjien Liitto toimii myös tässä asiassa aktiivisesti. Liity jäseneksi www.smll.fi -sivuilla.

 

Tuleehan nyt rautahepo- ja venemiehet mukaan tarkastamaan ilma-alisten huolto-ohjelmia    ;)

http://www.trafi.fi/liikenteen_turvallisuusvirasto/uutiskirje/uusi_organisaatio_vahvistettu_ja_paallikot_valittu

http://www.trafi.fi/filebank/893-Trafin_toimialat%2C_osastot_ja_yksikot_01012012.pdf

 

Mitä SMLL on tehnyt / tulee tekemään, asian hyväksi ?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Edellisen kerran asiaan liittyen SMLL otti kantaa 5.12.2011 TraFin maksutaulukkoehdotukseen 2012 alkaen LIITE 1 ASETUKSEN 2 § kohtaan ILMAILU antamalla lausuntonsa mm. kohtaan "6.4. Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonta ja tarkastus", josta todettiin seuraavaa;

 

"Perittäväksi ehdotetut maksut ja vuosimaksut eivät perustu Valtion maksuperustelakiin 2. luvun 6§ 1. momentin mukaisesti ”Julkisoikeudellisesta suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee vastata valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo)” ja 5. momentin mukaisesti: ”Suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää.” TraFin suorittama lentokelpoisuuden valvonta- ja tarkastustoiminta on valtaosaltaan valtuutettujen huolto-organisaatioiden hallinnassa siltä osin kuin ilma-alusten omistajat eivät itse valvo omien tai käytössään olevien ilma-alusten lentokelpoisuutta. Perittäväksi ehdotetut maksut lentokelpoisuuden valvonnasta ja tarkastuksesta estävät vapaan hinnanmuodostuksen markkinoilla ja näin asettavat kilpailurajoitteen ohjaten valtuutettujen huolto-organisaatioiden hinnoittelua."

 

Tähän 14.12.2011 julkaistuun tiedotteeseen tullaan tutustumaan ja ottamaan kantaa riittävässä laajuudessa seuraavassa SMLL:n hallituksen kokouksessa.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

 

TraFin suorittama lentokelpoisuuden valvonta- ja tarkastustoiminta on valtaosaltaan valtuutettujen huolto-organisaatioiden hallinnassa siltä osin kuin ilma-alusten omistajat eivät itse valvo omien tai käytössään olevien ilma-alusten lentokelpoisuutta. Perittäväksi ehdotetut maksut lentokelpoisuuden valvonnasta ja tarkastuksesta estävät vapaan hinnanmuodostuksen markkinoilla ja näin asettavat kilpailurajoitteen ohjaten valtuutettujen huolto-organisaatioiden hinnoittelua."

 

 

Voisiko saada taustoitusta oheiselle lauseelle.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Oliko SMLL asiasta Trafiin yhteydessä ennen kannanottoaan? Asetuksen liite ei ihan hirveän tarkkaan nimittäin määrittele, eikä sitä sanamuodoistakaan ihan tiedä, millä kuluilla ja toiminnoilla tuota maksua perustellaan... itse olen kysynyt sen perään, ja en usko, että ongelmaa olisi omakustannearvon tai tarkoitukenmukaisen laatutason kanssa. Lähinnä kyse on siitä, että ko. maksulla rahoitetaan sellaisia viranomaistehtäviä, josta ei synny sellaisia suoritetteita, että asiasta voisi maksuperustelain nojalla periä maksun.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Arille monisyinen vastaus:

 

"Huolto-ohjelman voi hyväksyä Trafi tai omistajalla on vaihtoehtoinen mahdollisuus saada huolto-ohjelma hyväksytyksi yksityisen lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kautta (G-organisaatio)."

 

-Osa ilma-alusten omistajista odottaa edelleen TraFin hyväksyntää koneensa huolto-ohjelmalle ja osa on hyväksyttänyt ilma-aluksensa huolto-ohjelman yksityisen lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kautta (G-organisaatio). Omistajien suorittamalla lentokelpoisuuden valvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä huolto-ohjelman hallintaa ja ylläpitoa ennen ja jälkeen TraFin hyväksyntää.

 

"Huolto-ohjelman laatijalla sekä ylläpitäjällä tulee olla käytössään ajanmukaiset huoltotiedot (manuaalit, yms.) Komission asetuksen 2042/2003 Osa-M (M.A.401) mukaisesti. Ilma-aluksen omistaja on vastuussa siitä, ettei ilma-aluksella lennetä, ellei ilma-aluksen huoltoa ole suoritettu hyväksytyn, kohdassa M.A.302 määritellyn huolto-ohjelman mukaisesti (M.A.201)."

 

-Lentokelpoisuuteen liittyvän huolto-ohjelman ylläpito on useimmissa TraFin hyväksymissä ja/tai hyväksyntäprosessissa olevien huolto-ohjelmien ilma-alusten omistajilla - poikkeuksia voi tosin olla. Tästä huolimatta TraFi perii vuosittain joka tapauksessa "6.4. Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonta ja tarkastus" -listan mukaan erillisen maksun "6.4.1 Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonta" 60€-6000€ MTOM-painon mukaan. Valvontamaksu peritään jokaiselta ilma-aluksen omistajalta siitä huolimatta tehdäänkö valvontaa vai ei. Perusteettoman edun palauttamista valtionhallinto ja -virastot käyttävät tehokkaasti hyväkseen, kai sen pitäis toimia toiseenkin suuntaan - myös taannehtivasti?

 

Kohdassa "6.4.2 Lentokelpoisuuden tarkastus Osa M tai katsastus AIR M16-1 mukaisesti" Trafi perii hinnaston mukaisesti 300€-1000€ MTOM-painoilla 0-2730kg. Vasta tämän painorajan ylittävät ilma-alukset tarkastetaan valtion maksuperustelain omakustannusarvon mukaan.

 

"Perittäväksi ehdotetut maksut lentokelpoisuuden valvonnasta ja tarkastuksesta estävät vapaan hinnanmuodostuksen markkinoilla ja näin asettavat kilpailurajoitteen ohjaten valtuutettujen huolto-organisaatioiden hinnoittelua." Tämä tarkoittaa sitä että TraFi on määrittänyt hihavakiolla hinnan lentokelpoisuuden valvonnalle ja tarkastukselle konetyypistä ja varustuksesta riippumatta. Tätä hinnastossa asetettua hintatasoa eivät yksityiset  lentokelpoisuuden hallinta- (G) ja tarkastusorganisaatiot (I) luonnollisestikaan alita - en minäkään halua alentaa omaa palkkaani. Asiallisesti ottaen sanan "huolto-organisaatioiden" tilalla tulisi olla nuo edellä mainitut G- ja I-organisaatiot, mutta tässä on otettu vastaanottava lukija huomioon.

 

Ilma-alusrekisterin vuotuinen ylläpitomaksu rekisteriin merkitystä ilma-aluksesta, 7.9, on esimerkki sellaisesta suoritteesta, josta ei voi periaatteessa periä maksu maksuperustelain nojalla.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Arille monisyinen vastaus:

 

"Huolto-ohjelman voi hyväksyä Trafi tai omistajalla on vaihtoehtoinen mahdollisuus saada huolto-ohjelma hyväksytyksi yksityisen lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kautta (G-organisaatio)."

 

-Osa ilma-alusten omistajista odottaa edelleen TraFin hyväksyntää koneensa huolto-ohjelmalle ja osa on hyväksyttänyt ilma-aluksensa huolto-ohjelman yksityisen lentokelpoisuuden hallintaorganisaation kautta (G-organisaatio). Omistajien suorittamalla lentokelpoisuuden valvonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä huolto-ohjelman hallintaa ja ylläpitoa ennen ja jälkeen TraFin hyväksyntää.

 

"Huolto-ohjelman laatijalla sekä ylläpitäjällä tulee olla käytössään ajanmukaiset huoltotiedot (manuaalit, yms.) Komission asetuksen 2042/2003 Osa-M (M.A.401) mukaisesti. Ilma-aluksen omistaja on vastuussa siitä, ettei ilma-aluksella lennetä, ellei ilma-aluksen huoltoa ole suoritettu hyväksytyn, kohdassa M.A.302 määritellyn huolto-ohjelman mukaisesti (M.A.201)."

Olisi kaiketi pitänyt tarkentaa tarkennuspyyntöni viimeiseen lauseeseen, mutta mennään näin.

 

Olen jonkin verran touhunnut huolto-ohjelmien ja lentokelpoisuuden valvonnan parissa, omistajan housuissa, ja tiedostanut IH/Trafin toimintamallit sekä "huolto-ohjelmien mustan aukon", jonka turvin, tähän saakka, "mustaan aukkoon" hävinneiden huolto-ohjelmien koneille on voitu saada ARC. Sekä kuullut "mustaan aukkoon" hävinneiden huolto-ohjelmien löytyneen IH/Trafin kätköistä (ja aivan oikeasta paikasta), kun huolto-ohjelman lähettäjä vain on jaksanut tarpeeksi moneen paikkaan IH/TraFissa soittaa.

 

-Lentokelpoisuuteen liittyvän huolto-ohjelman ylläpito on useimmissa TraFin hyväksymissä ja/tai hyväksyntäprosessissa olevien huolto-ohjelmien ilma-alusten omistajilla - poikkeuksia voi tosin olla. Tästä huolimatta TraFi perii vuosittain joka tapauksessa "6.4. Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonta ja tarkastus" -listan mukaan erillisen maksun "6.4.1 Ilma-alusten lentokelpoisuuden valvonta" 60€-6000€ MTOM-painon mukaan. Valvontamaksu peritään jokaiselta ilma-aluksen omistajalta siitä huolimatta tehdäänkö valvontaa vai ei. Perusteettoman edun palauttamista valtionhallinto ja -virastot käyttävät tehokkaasti hyväkseen, kai sen pitäis toimia toiseenkin suuntaan - myös taannehtivasti?

 

ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) on myös viranomaisen taholta tapahtuvaa lentokelpoisuuden valvontaa. Lain mukaan ei taida olla mahdollista laskuttaa tätä toimintaa tarkastuksen kohteelta. Vai mlkä kuullostaisi varautuminen satojen eurojen laskuun, jos viranomainen päättäisi tarkastaa sinun koneesi, jollain lentokentällä?

 

Kohdassa "6.4.2 Lentokelpoisuuden tarkastus Osa M tai katsastus AIR M16-1 mukaisesti" Trafi perii hinnaston mukaisesti 300€-1000€ MTOM-painoilla 0-2730kg. Vasta tämän painorajan ylittävät ilma-alukset tarkastetaan valtion maksuperustelain omakustannusarvon mukaan.

 

Olet kaiketi tietoinen eräistä määrällisistä arvoista, jotka vaikuttavat lentokoneen suunnittelu-/lentokelpoisuus-/operointi-/huoltovaatimuksiin?

MTOW 2730kg taitaa olla yksi tälläinen.

 

Mitä arvelet maahantuodun MTOW 2731kg painavan lentokoneen lentokelpoisuuden tarkastuksen maksavan TraFin tekemänä, kun se, kaiketi, laskuttaa omakustannustuntihintaan lentokoneen omistajaa?

 

"Perittäväksi ehdotetut maksut lentokelpoisuuden valvonnasta ja tarkastuksesta estävät vapaan hinnanmuodostuksen markkinoilla ja näin asettavat kilpailurajoitteen ohjaten valtuutettujen huolto-organisaatioiden hinnoittelua." Tämä tarkoittaa sitä että TraFi on määrittänyt hihavakiolla hinnan lentokelpoisuuden valvonnalle ja tarkastukselle konetyypistä ja varustuksesta riippumatta. Tätä hinnastossa asetettua hintatasoa eivät yksityiset  lentokelpoisuuden hallinta- (G) ja tarkastusorganisaatiot (I) luonnollisestikaan alita - en minäkään halua alentaa omaa palkkaani. Asiallisesti ottaen sanan "huolto-organisaatioiden" tilalla tulisi olla nuo edellä mainitut G- ja I-organisaatiot, mutta tässä on otettu vastaanottava lukija huomioon.

 

Mikäli sielläpäin Suomea ei ARC:tä TraFin "hinnastohintaa" halvemmalla saa, niin kehoitan kyselemään tarjouksia vähän kauempaakin. Luonnollisesti kaupalliset toimivat arvioivat ARC:n tekemiseen vaadittavan työmäärän ja "vaikeat tapaukset" hinnoitellaan sen mukaisesti.

 

Ilma-alusrekisterin vuotuinen ylläpitomaksu rekisteriin merkitystä ilma-aluksesta, 7.9, on esimerkki sellaisesta suoritteesta, josta ei voi periaatteessa periä maksu maksuperustelain nojalla.

 

Ilma-alusrekisteri on ainoa virallinen dokumentti, jolla ilma-aluksen omistajuus määritellään.

Mitä tälläisen rekisterin ylläpito sitten todellisuudessa maksaa? Voin ainoastaa sanoa, että tietoturvallisuus maksaa    ;D

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Heitetäänpä Jouluaiheinen matemaattinen kysymys:

Paljonko joutuu kaupassa maksamaan joulukinkusta, joka maksaa 5 eur/kg, mutta jota ei päätä ostaa jättäen sen kinkkuhyllyyn poistuessaan kassan kautta. Kaava muotoon puettuna se voisi olla näin x = 0,0 kg * 5 eur/kg, osaako kukaan laskea  ::)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
Olen jonkin verran touhunnut huolto-ohjelmien ja lentokelpoisuuden valvonnan parissa, omistajan housuissa, ja tiedostanut IH/Trafin toimintamallit sekä "huolto-ohjelmien mustan aukon", jonka turvin, tähän saakka, "mustaan aukkoon" hävinneiden huolto-ohjelmien koneille on voitu saada ARC. Sekä kuullut "mustaan aukkoon" hävinneiden huolto-ohjelmien löytyneen IH/Trafin kätköistä (ja aivan oikeasta paikasta), kun huolto-ohjelman lähettäjä vain on jaksanut tarpeeksi moneen paikkaan IH/TraFissa soittaa.

 

Sieltähän ne ovat löytyneet, samasta mustasta aukosta. Rooli ja kokemuskin meillä taitaa olla yhteneväinen.

 

ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) on myös viranomaisen taholta tapahtuvaa lentokelpoisuuden valvontaa. Lain mukaan ei taida olla mahdollista laskuttaa tätä toimintaa tarkastuksen kohteelta. Vai mlkä kuullostaisi varautuminen satojen eurojen laskuun, jos viranomainen päättäisi tarkastaa sinun koneesi, jollain lentokentällä?

 

Periaatteessa ihan samanlaista turvallisuusvalvontaa TraFi ja mm. poliisi ja tulli tekevät muissakin liikennemuodoissa. Miksi ilmailulta peritään erityistä maksua tästä valvontatoimesta kun ei sitä veloiteta muiltakaan?

 

Mitä arvelet maahantuodun MTOW 2731kg painavan lentokoneen lentokelpoisuuden tarkastuksen maksavan TraFin tekemänä, kun se, kaiketi, laskuttaa omakustannustuntihintaan lentokoneen omistajaa?

 

Sehän riippuu täysin siitä omakustannustuntihinnasta. Ilmailulle tyypillinen imagolisä vaikuttaa hinnanmuodostukseen korottavasti, mutta kyseenalaistan kaikki pelkkiin hallinnollisiin ja tulorahoitustarpeisiin perustuvien maksujen olemassaolon. Jos tuntihinta alv0% on 118€, niin jotain on pielessä varsinkin kun asiakas tiedä mitä hintaan sisältyy ja mistä hinta muodostuu.

 

Mikäli sielläpäin Suomea ei ARC:tä TraFin "hinnastohintaa" halvemmalla saa, niin kehoitan kyselemään tarjouksia vähän kauempaakin. Luonnollisesti kaupalliset toimivat arvioivat ARC:n tekemiseen vaadittavan työmäärän ja "vaikeat tapaukset" hinnoitellaan sen mukaisesti.

 

Hintoihin täytyy laskea ne siirtolentokustannukset mukaan, listahinnaltaan halvin voikin tulla lopulta kalleimmaksi.

 

Ilma-alusrekisteri on ainoa virallinen dokumentti, jolla ilma-aluksen omistajuus määritellään.

Mitä tälläisen rekisterin ylläpito sitten todellisuudessa maksaa? Voin ainoastaa sanoa, että tietoturvallisuus maksaa.

 

Edelleen sama asia, TraFi veloittaa autoilijoiltakin vain silloin kun rekisteritiedoissa tapahtuu muutoksia, silloinkin kympin pari, ilman mitään näennäisiä ylläpitomaksuja. Enkä usko että ilma-alusrekisterin tietoturvavaatimukset poikkeavat autorekisterin vastaavista vaatimuksista. Vuotuisella ylläpitomaksutulolla hankkii moisen rekisterisysteemin joka vuosi ylläpitoineen sekä varmistuksineen ja toimii varmemmin kuin VR:n lipunmyynti.

 

SMLL:n lausunnossa otettiin kantaa moneen muuhunkin asiaan ja jäsenet ovat tietoisia niistä sekä heidät pidetään ajan tasalla jatkossakin.

 

Edit: typo

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) on myös viranomaisen taholta tapahtuvaa lentokelpoisuuden valvontaa. Lain mukaan ei taida olla mahdollista laskuttaa tätä toimintaa tarkastuksen kohteelta. Vai mlkä kuullostaisi varautuminen satojen eurojen laskuun, jos viranomainen päättäisi tarkastaa sinun koneesi, jollain lentokentällä?

 

Ari on (tietämättään? =) ) asian ytimessä. Maksuperustelain mukaan saatavan tulee perustua suoritteeseen, jonka on nimenomaisesti aiheuduttava suoritteen vastaanottajan toimenpiteestä. Se ei voi perustua yleiseen valvontaan. Tämä on se ongelma maksuasetuksessa, ei se, keneltä ko. maksua peritään.

 

"Kommentoinnin" sijaan sekä tätä lentokelpoisuuden valvontamaksua ja ia-rekisterin ylläpitomaksua on ja ollaan edelleen kyseenalaistamassa järeämmin keinoin, käytännössä asia saatetaan oikealle viranomaiselle tutkittavaksi kunhan tarvittavat omat selvitykset on ensin tehty ja lakimiestä on tarpeeksi konsultoitu. Asian etenemistä on hidastanut hieman LVM:n hidas vastaaminen. Tämä prosessi voi johtaa parhaassa tapauksessa myös aiemmin perittyjen maksujen palautukseen. Asia etenee todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana...

 

Ilma-alusrekisteri on ainoa virallinen dokumentti, jolla ilma-aluksen omistajuus määritellään.

 

Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä siellä määritellään, maksujen kannata siis. Rekisterinpito on ilmailulaissa viranomaiselle säädetty viranomaistehtävä, ei viranomaisen tuottama palvelu. Rekisteri pitää olla olemassa ja aivan samoin perustein suojattu, vaikkei siellä olisi yhtään ilma-alusta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

SMLL:n lausunnossa otettiin kantaa moneen muuhunkin asiaan ja jäsenet ovat tietoisia niistä sekä heidät pidetään ajan tasalla jatkossakin.

 

Täytynee jättää siitä siis asiakirjapyyntö viranomaiselle, jotta myös ne, jotka eivät ilman sääntöjen nähtävilläoloa liity yhdistysten jäseneksi, pysyvät perillä siitä, mitä suomessa tapahtuu. Yleensä tämänkaltaiset yhdistykset tosin julkaisevat nuo omatoimisesti.

 

No, 9.12.2011 on käsitelty jo viikolla 45 jätettyjä perusilmoituksia, eli kaipa ne säännöt kohta on hyväksytty ja saadaan julki... tai jotain.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Täytynee jättää siitä siis asiakirjapyyntö viranomaiselle, jotta myös ne, jotka eivät ilman sääntöjen nähtävilläoloa liity yhdistysten jäseneksi, pysyvät perillä siitä, mitä suomessa tapahtuu. Yleensä tämänkaltaiset yhdistykset tosin julkaisevat nuo omatoimisesti.

 

No, 9.12.2011 on käsitelty jo viikolla 45 jätettyjä perusilmoituksia, eli kaipa ne säännöt kohta on hyväksytty ja saadaan julki... tai jotain.

 

Kyllä ne säännöt vielä tulevat SMLL:n kotisivuille ihan julkiseksi nähtäville. Puhuivat 6 viikon jonosta silloin 7.11 hakemusta jätettäessä, eli piakkoin pitäis olla valmista. Voin pirauttaa maanantaina PRH:lle ja kysyä miten hyväksyntä etenee.

Säännöistä on tehty englanninkielinen versio IAOPA:aa varten, joka voitais ehkä laittaa samantien esille, juttelen siitä hallituksen kanssa. Olen myös antanut muutamille henkilöille lainauksia hyväksyttävänä olevista säännöistä. Käytännössä sääntöjen tiivistelmä on smll.fi sivuilla oleva esite http://www.smll.fi/doc/SMLL_general_V0.2.pdf eikä sen lisäksi ole mitään yllättävää.

 

Katsotaan hallituksen kanssa myös tuo mahdollisuus, laitetaanko lausunto Trafin maksuehdotuksesta julkiseksi. Siitä voi olla mahdollisesti haittaa Trafin kanssa hyvän neuvotteluilmapiirin saamiseksi. Mielellään yritämme ensin hyvällä saada asiat järjestykseen jottei tarvitsisi kaivaa sotakirvettä saappaan varresta.

LVM lupasi että SMLL on mukana neuvottelemassa ensivuoden aikana tehtävän suuren viranomaismuutoksen kanssa.

Helmikuussa pidettäville kaamospäiville pyrimme saamaan Trafilta sekä myös Finavialta edustajaa paikalle, jotta saisimme viranomaisten/toimijoiden/ilmailijoiden ajatukset samalle aaltopituudelle.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kertauksen vuoksi pari määritelmää;

 

-lentokelpoisuuden valvonta == toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa valvontaa

 

-lentokelpoisuuden hallinta ja huolto-ohjelman ylläpito == ilma-aluksen omistajan tai häneltä valtuutuksen saaneen tahon suorittamaa lentokelpoisuuden hallintaa seuraamalla huoltotiedotteita, lentokelpoisuusmääräyksiä ja -tiedotteita sekä päivittämällä teknistä kirjanpitoa ja huolto-ohjelmaa näiden mukaan.

 

Kuten Tatu totesi,  lentokelpoisuuden valvonnan osalta on kyseenalaista voidaanko normaalista viranomaisen suorittamasta laillisuusvalvonnasta kantaa yleistä, kaikilta valvonnanalaisilta rekisteröidyiltä ilma-aluksilta perittävää maksua maksuasetuksen hengen mukaisesti. Mielestäni perittävä maksu on perusteeton.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Voin pirauttaa maanantaina PRH:lle ja kysyä miten hyväksyntä etenee.

 

Lupailivat että mahdollisesti käsittelevät anomuksen vielä ennen joulua.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään