Timo Hyvönen

Lentokoneen omistajan vastuu onnettomuustilanteessa

19 viestiä aiheessa

Terve,

 

onko joku tutkinut tai löytyykö ennakkotapausta lentokoneen omistajan vastuusta onnettomuustilanteessa?

 

Olen kuullut tietona, että "koneen omistaja on jopa rajattomassa vastuussa aiheutetuista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Yli vakuutussummienkin.". Käytännössähän tämä tarkoittaisi sitä, että istuinpaikkavakuutuksen korvauksen lisäksi voisi koneen omistaja joutua maksamaan selkäydinvammapotilaalle vaikkapa 1000e/kk hänen elinikänsä ajan.

 

Ilmailukerhoillehan tällainen olisi aika riskaabeli asia: kerhon koneen kyytiläisen loukkaantuminen tulisi lopulta kerhon hallituksen jäsenten maksettavaksi. Joissain kerhoissa tämä onkin otettu huomioon jäsenhakemuksessa, jossa allekirjoituksellaan luopuu kaikista tällaisista vaatimuksista.

 

Asia on mietityttänyt pitkään ja olen sitä monelta kysynytkin, mutta selkeää tietoa en ole löytänyt edes Googlesta. http://www.flightforum.fi/discussion/index.php/topic,64305.0.html on vähän sinnepäin mutta..

 

t. Timo

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ilmailukerhoillehan tällainen olisi aika riskaabeli asia: kerhon koneen kyytiläisen loukkaantuminen tulisi lopulta kerhon hallituksen jäsenten maksettavaksi. Joissain kerhoissa tämä onkin otettu huomioon jäsenhakemuksessa, jossa allekirjoituksellaan luopuu kaikista tällaisista vaatimuksista.

 

Eikä se tuokaan klausuuli toimi edes teoriassa silloin, kun joku muu kuin allekirjoittanut henkilö on koneen kyydissä. Vielä kun näkisi sen ennakkotapauksen, jossa tälläinen klausyyli toimisi ihan oikeasti lainvoimaisena asiakirjana ja estäisi korvauksenhaun, tuollaisia papereitahan viljellään elinkeinotoiminnassakin, mutta yleisölle tarjottavien palveluiden osalta on varsin selvää, ettei myyjä pääse lakisääteisestä vastuustaan eroon millään tuollaisella paperilla; ja samalla tavalla myös kerhon sisäisessä toiminnassa tuollaisen sitovuus on jokseenkin kyllä kyseenalainen.

 

Sen verran voisi vielä ylimääräisestä vakuutusturvasta mainita, että SILin jäsenyhdistyksillä on voimassa myös toiminnanvastuuvakuutus (max 1 milj euroa), joka kattaa vakuutetun 3. osapuolelle aiheuttaman henkilö/esinevahingon.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Sen verran voisi vielä ylimääräisestä vakuutusturvasta mainita, että SILin jäsenyhdistyksillä on voimassa myös toiminnanvastuuvakuutus (max 1 milj euroa), joka kattaa vakuutetun 3. osapuolelle aiheuttaman henkilö/esinevahingon.

 

 

Ohoh, no tuon yli ei pitäisi kyllä löytyä ainakaan 2-paikkaisen kyydissä loukkaantuneelle aiheutuneita kuluja. Vai korvaako tuo siis jos lennän kerhon koneella äidin kanssa ja hän loukkaantuu kun aiheutan hänelle jotain fyysistä tai psyykkistä vammaa? Siis esim. pakkolaskussa selkäranka murtu tms.

 

t. Timo

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Vai korvaako tuo

 

Ei taida tuossa tilanteessa. Tarkempia vakuutusehtoja mulla ei tässä nyt ole, mutta tälläistä kertoo esite:

 

Korvaa vakuutetun (=liiton tai seuran) kolmannelle

osapuolelle aiheuttaman henkilö- ja esinevahingon,

josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan

korvausvastuussa. Vahingon voi aiheuttaa vakuutetun

työsuhteinen työntekijä tai vapaaehtoistyöntekijä, joka

työskentelee vakuutetun toimeksiannosta. Vakuutus

kattaa myös järjestäjän vastuun silloin, kun vakuutettu

on pääsymaksullisen tai -maksuttoman tilaisuuden, harjoituksen

tai leirin järjestäjänä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tervehdys!

Tämä on vaikea asia ja siinä sekotetaan usein muutamia asioita.

 

Ilmailulaki määrittää vastuun kolmannelle osapuolelle, ei ilma-aluksessa kyydissä oleville (§142 Korvausvastuusta vahingosta, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota kuljetetaan samassa ilma-aluksessa, säädetään erikseen). En ole löytänyt muuta kuin vahingonkorvauslain, joka käsittelisi ilma-aluksessa kyydissä olleeseen kohdistuvaa vastuuta. Montrealin yleissopimus http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2004/20040078 rajoittaa kaupallisessa liikenteessä toimivien vastuun, myös kotimaan liikenteessä.

 

Pakollisia vakuutuksia ilma-aluksissa ovat:

1. Lentovastuuvastuuvakuutus, kattaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot (ilma-aluksessa matkustava ei ole kolmas osapuoli)

2. Ilmakuljetusvastuuvakuutus, kattaa ilma-aluksessa kyydissä olevan matkustajan vahingot

3. Istuinpaikkavakuutus peruslentokoulutuksessa oppilaalla ja päälliköllä (ellei päällikköä ole muuten vakuutettu).

 

Vastuuvakuutus kattaa vastuun, istuinpaikkavakuutus taas on tapaturmavakuutus, joka kattaa vakuutusehdoissa mainituin summin.

 

Lentovastuuvakuutuksesta säädetään EU:n vakuutusasetuksessa ASETUS (EY) N:o 785/2004, siinä määritetään vähimmäisvakuutusmäärät. Pakollinen vakuutussumma on alle 500 kg MTOW koneissa 0,75 miljoonaa erityisnostooikeutta, alle 1000 kg MTOW 1,5 miljoonaa erityisnosto-oikeutta ja tästä suurenee aina vaan. Eli tämä on kolmannelle osapuolelle aiiheutetusta vahingosta.

 

Samainen asetus määrittää iilmakuljetusvastuuvakuutuksen summaksi vähintään 100 000 erityistä nosto-oikeutta matkustajaa kohden, mikäli MTOW on yli 2700 kg, summa on 250 000 erityistä nosto-oikeutta. Erityinen nosto-oikeus on kansainvälinen valuuttayksikkö (SDR), tällä hetkellä hiukan alle euron/kpl.   

 

Ilmailulain nojalla omistajan vastuu tulee kolmanteen osapuoleen nähden. Kun joku löytää, missä sanotaan, että omistajalla on vastuu matkustajista, olisi hyvä laittaa tänne tieto, minä en sitä löytänyt.  Tiedän tapauksen, mihin Seppo viittaa, mutta mikä on laki nyt? Vahingonkorvauslain kautta aiheuttajan, eli päällikön vastuu on rajaton yksityislentotoiminnassa.

 

Tämä löytyi SUIOn sivuilta http://www.urheiluilmailuopisto.fi/Peura.pdf

Lämpimin palloterveisin

 

Olli L

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Vahingonkorvauslain kautta aiheuttajan, eli päällikön vastuu on rajaton yksityislentotoiminnassa.

 

 

Tuohon pieni tarkennus. Aiheuttaja ei välttämättä ole päällikkö - ainakaan yksin. Omistajalle voi tulla vastuuta, jos onnettomuuden syynä osittainkin on laiminlyönti esim. koneen huollossa. myös matkustaja voi aiheuttaa onnettomuuden, jolloin korvausvastuu on hänellä päällikölle! Jos taas on puhdas "onnettomuus" (englantilaiset sanoo "act of god") esim. törmäys lintuun tai jopa metoriittiin, jota päällikkö ei ole voinut estää, vaikka on toiminut niin huolellisesti ja pätevästi, kuin häneltä voidaan olettaa, ei korvausvelvollisuutta synny, eikä vakuutusyhtiö maksa edes sitä ilmakuljetusvastuuvakuutuksen summaa, eikä kukaan muukaan korvaa mitään kenellekään. (paitsi tietty istuinpaikkavakuutus, kun se on tapaturmavakuutus ja kasko korvaa koneen vahingot). Kuten Olli sanoit asia ei ole yksinkertainen ja oikeuskäytäntöä on (onneksi) vähän.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kotimaisesta lainsäädännöstä vahingonkorvauslaki (jonka osalta oikeuskäytäntöä on paljon) ja ilmailulaki (oikeuskäytäntöä ei juuri lainkaan) muodostavat pohjan sille säätelylle, joka asiaa koskee Timon esittämästä tilanteessa, jossa yksityishenkilön tai yhdistyksen omistama lentokone joutuisi osalliseksi vahinkoon. Meillä ilmailulain sisältöön tämän osalta on viimeksi puuttunut HE 189/2002 (http://www.edilex.fi/virallistieto/he/20020189/ ). Tuolloinkaan asiaa ei kuitenkaan oikeastaan muutettu nyt kysymyksessä olevan skenaarion osalta.

 

Ilmailijoille ja lentokoneiden käytön parissa puuhailevalle on olennaista huomata, että vahingonkorvauslain lähtökohta on tuottamusvastuu. Eli vahingonkorvauslaki tulee sovellettavaski jos toiselle aiheutettuun vahinkoon liittyy tuottamuksellisuutta tai tahallisuutta. Ilmailussa taas on perinteisesti sovellettu ankaraa vastuuta muodossa tai toisessa (kuten joillakin muillakin "vaarallisilla" aloilla/toiminnoissa) ja ilmailulain 142 pykälän 2. momenttiin onkin kirjoitettu: "Ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä ovat huolimattomuudestaan riippumatta yhteisvastuussa vahingosta, joka ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun aiheutuu henkilölle tai omaisuudelle, jota ei kuljeteta samassa ilma-aluksessa."

 

Lentokoneiden vuokraustoimintaa harjoittavien ilmailuyhdistysten tai yritysten kannalta jossain määrin kiinnostava toteamus löytyy tuosta HE 198/2002:sta: "Yksityislentotoiminnassa ilma-aluksen omistaja, haltija ja käyttäjä ovat yleensä yksi ja sama henkilö." Sama dokumentti kuitenkin jonkin verran käsittelee lentokoneen omistajan ja käyttäjän asemaa vahingonkorvausvastuumielessä sekä sitä millä tavoin se, ettei omistaja suoraan pysty vaikuttamaan lentokoneen käyttöön asiaan vaikuttaa. Lähtökohtana tässä on kuitenkin lentoyhtiöien ja lentokoneiden parissa toimivien leasing-yhtiöiden toiminta.

 

Timon taisi jo vastauksia saadakin, mutta on tosiaankin niin, että onnettomuuteen joutuneen, ilmailuyhdistyksen omistaman, lentokoneen matkustajana ollut vammautunut henkilö ei tältä osin ole se suurin päänvaiva ko. toiminnassa mukana olleelle lentäjälle tai yhdistykselle. Sen sijaan mikäli lentokone on onnettomuuden yhteyessä aiheuttanut vahinkoa esim. maassa olleelle kolmannelle osapuolle ollaankin jo hankalampien kysymysten äärellä.

 

Harri

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tuosta Ollin siteeraamasta Ilmailulain sekä Ilmailun Vakuutusasetuksen osalta, nehän määrittävät vain mitä ja minkä suuruisia vakuutuksia pitää ilma-aluksella olla.

Edelleen vahingonkorvausvastuu voi olla suurempi kuin vakuutus.

 

Eli jos Pekka Pilotti tölväisee ilman suurempaa syytä tältä Ilmailuyhdistys Puuskalta (ry.) vuokraamansa C172 bussin kyljestä sisään aiheuttaen useamman henkilön menehtymisen ja vammautumisen bussissa, niin Ilmailuyhdistys Puuskan hallitus maksaa kyllä kuukausittain ja pitkään.

 

Näin ainakin minä asian ymmärrän.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Eli jos Pekka Pilotti tölväisee ilman suurempaa syytä tältä Ilmailuyhdistys Puuskalta (ry.) vuokraamansa C172 bussin kyljestä sisään aiheuttaen useamman henkilön menehtymisen ja vammautumisen bussissa, niin Ilmailuyhdistys Puuskan hallitus maksaa kyllä kuukausittain ja pitkään.

 

Näin se varmaankin on. Pyrin omassa esityksessäni lähinnä selventämään  vakuutuksia, kun ne tuntuvat olevan hiukan hakusessa aktiiviharrastajillakin.

 

Riskinhallinnassa pitää tietysti myös kysyä, montako onettomuutta Suomessa vuosittain tapahtuu, jossa vastuut nousevat yli 1,5 miljoona SDR:n

 

Lämpimin palloterveisin

 

Olli L

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tuosta Ollin siteeraamasta Ilmailulain sekä Ilmailun Vakuutusasetuksen osalta, nehän määrittävät vain mitä ja minkä suuruisia vakuutuksia pitää ilma-aluksella olla.

Edelleen vahingonkorvausvastuu voi olla suurempi kuin vakuutus.

 

Eli jos Pekka Pilotti tölväisee ilman suurempaa syytä tältä Ilmailuyhdistys Puuskalta (ry.) vuokraamansa C172 bussin kyljestä sisään aiheuttaen useamman henkilön menehtymisen ja vammautumisen bussissa, niin Ilmailuyhdistys Puuskan hallitus maksaa kyllä kuukausittain ja pitkään.

 

Eikös ulosotossa olevat velat vanhentuneet jo 15 vuoden jälkeen ;)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Riskinhallinnassa pitää tietysti myös kysyä, montako onettomuutta Suomessa vuosittain tapahtuu, jossa vastuut nousevat yli 1,5 miljoona SDR:n

 

Tämä SDR-määrittely on mielenkiintoinen suhteessa siihen, että ymmärtääkseni edelleen jotkut vakuutusyhtiön myöntävät euromääräisiä vakuutuksia. Tiedän yhden tapauksen, jossa myönnetty euromääräinen vakuutus jäi asetuksen vaatiman minimivakuutusturvan alapuolelle, kun SDR:n kurssi muuttui suhteessa euroon sopivasti.... Koneen omistaja/operaattori ei tosin asiaa edes huomannut kun asia oli ajankohtainen, vaan se huomattiin vasta jälkikäteen.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Yhdistyksen hallituksen korvausvastuusta säätää yhdistyslaki. Pääsääntöisesti korvausvastuuta yhdistyksen jäsenelle tai hallitukselle ei automaattisesti synny. Ja jos syntyy, kyse on tuottamusvastuusta eikä huolimattomuudesta riippumattomasta vastuusta kuten Ilmailulaissa.

 

Kerhon koneen Ilmailulain mukainen omistaja on yhdistys eikä hallitus. Tässä meni vielä puurot ja vellit sekaisin. Vaikka koko hallitus olisi sama kuin koko jäsenistö.

 

Pilotti tietty on erikseen vastuussa  ilmailulain mukaisesti, on sitten missä roolissa tahansa yhdistyksessä. Varallisuus sitten tietty voi mennä yhdistykseltä. Kannattaako laittaa kaikkia koneita samaan koriin?  Yrityksissä riskejä usein ripotellaan eri firmoihin. Yleensä vaan vakuutukset ovat riittäneet. En tiedä mitä tavallinen metsäpalo maksaa.

 

Ei henkilökohtaisesta vastuuvakuutuksesta olisi siis haittaa peltikoneen kuskillekaan, nyt se on vaan liiton liitäjillä ja hyppääjillä.

 

Tahallisuus ja huolimattomuuden aste on sitten erikseen vaikuttavia asioita sekä vakuutuksiin että vastuisiin. Esimerkki kaipaa niiden osalta lisää dramatiikkaa, jotta tilanne voitasiin analysoida kokonaan.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Terve,

 

asia nousi taas näin kevään tullen esille.

 

Minulle kerrottiin, että kysymys onkin vastuusta eli viimekädessä koneen omistaja eli kerho ja sen omaisuus ja johtokunta korvaisikin vahingon, joka menee yli vakuutussumman. Tämä tietenkin edellyttäisi, että asianomistaja/omaiset ymmärtävät sitä vaatia. Esim jos nuori perheen isä loukkaantuu työkyvyttömäksi, hänellä olisi oikeus vaatia loppuelämän ansiomenetys, silloin mennään jo miljoonissa.

 

Huhutaan jostain vesijettiturmasta, jossa korvaussumma olisi ollut 2.3Milj €, oiskohan se http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/vesiskootteriturman-uhri-vaatii-20-miljoonan-markan-korvauksia/art-1288337221978.html

 

Millaisia korvaussummia istuinpaikkavakuutus yleensä korvaa? Muuttuuko tilanne, jos lennätettävä lentää kerhon jäsenenä ja hyväksyy vaakuutusehdot allekirjoituksella? Kuulin myös että ilmailussa pätee ns. rajaton vastuu eli korvausvaatimuksille ei olisi mitään ylärajaa - aika halvalla toi AFrancekin näyttää selviävän..

 

t. Timo

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Terve,

 

asia nousi taas näin kevään tullen esille.

 

Minulle kerrottiin, että kysymys onkin vastuusta eli viimekädessä koneen omistaja eli kerho ja sen omaisuus ja johtokunta korvaisikin vahingon, joka menee yli vakuutussumman. Tämä tietenkin edellyttäisi, että asianomistaja/omaiset ymmärtävät sitä vaatia. Esim jos nuori perheen isä loukkaantuu työkyvyttömäksi, hänellä olisi oikeus vaatia loppuelämän ansiomenetys, silloin mennään jo miljoonissa.

 

Millaisia korvaussummia istuinpaikkavakuutus yleensä korvaa? Muuttuuko tilanne, jos lennätettävä lentää kerhon jäsenenä ja hyväksyy vaakuutusehdot allekirjoituksella? Kuulin myös että ilmailussa pätee ns. rajaton vastuu eli korvausvaatimuksille ei olisi mitään ylärajaa - aika halvalla toi AFrancekin näyttää selviävän..

 

t. Timo

 

Istuinpaikkavakuutuksen maksimi korvaussumma on 30 000 euroa ja se on tapaturmavakuutus. Ei koske muuta omaisuutta. Istuinpaikkavakuutus on ns. vapaaehtoinen vakuutus, mutta peruskoulutusta annettaessa lentokoneessa on tämäkin vakuutus pakollinen päällikön paikalle ja oppilaan paikalle. (Kannattaa huomioida, että  ilman istuinpaikkavakuutusta, lennon päälliköllä ei ole mitään vakuutusturvaa itselleen, ellei ole sitä muuta kautta hankkinut?) Lentovastuuvakuutus l. ns. kolmannen osapuolen vakuutus auttaa ulkopuolisille aiheutettujen vahinkojen korvaamiseen. Matkustajavakuutus on vain  matkustajille ja heidän matkatavaroilleen. Kaikista lentovakuutuksista löytyy tarvittaessa tietoa netistä, kunhan heittää hakusanan.  SIL:n jäsenen kannattaa katsoa jäsenen vakuutusetuja SIL:n nettisivujen jäsenedut-osiosta.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Joku oikeusoppinut voisi ottaa kantaa paremminkin noihin "ankara vastuu" ja "rajaton vastuu" asioihin paremmin. Sen sijaan omistajan (kerhon ja hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan) asemaa voisi olla syytä pohtia kerhoissa enemmänkin. Tuo tuottamus on myös välillä vaikea hahmottaa. Voihan olla, että koneessa on joku tiedetty pieneksi luokiteltu vika/puute jonka ei ole katsottu olevan lentämistä estävä. Sitten kun jotain sattuu, asiaa luultavasti katsotaan ihan toisessa valossa.

Oman osansa tähän soppaan tuo vielä lentokoulutus jossa määritellään vastuullinen johtaja.

 

Vakuutusasioita avaavalle koulutukselle olisi selkeää tilausta mutta sitä odotellessa suosittelen jokaisen kaveriaan (tai muuten tuttua) lennättävän tutustumaan selvästi koneen vakuutusasikirjoihin ja pohtimaan mitä on ryhtymässä tekemään. Itse uskon tuntevani asian siinä määrin, että voin päättää lennolle lähtemisen puolesta, useimmiten.

 

-M-

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Istuinpaikkavakuutuksen maksimi korvaussumma on 30 000 euroa ja se on tapaturmavakuutus. Ei koske muuta omaisuutta. Istuinpaikkavakuutus on ns. vapaaehtoinen vakuutus, mutta peruskoulutusta annettaessa lentokoneessa on tämäkin vakuutus pakollinen päällikön paikalle ja oppilaan paikalle. (Kannattaa huomioida, että  ilman istuinpaikkavakuutusta, lennon päälliköllä ei ole mitään vakuutusturvaa itselleen, ellei ole sitä muuta kautta hankkinut?) Lentovastuuvakuutus l. ns. kolmannen osapuolen vakuutus auttaa ulkopuolisille aiheutettujen vahinkojen korvaamiseen. Matkustajavakuutus on vain  matkustajille ja heidän matkatavaroilleen. Kaikista lentovakuutuksista löytyy tarvittaessa tietoa netistä, kunhan heittää hakusanan.  SIL:n jäsenen kannattaa katsoa jäsenen vakuutusetuja SIL:n nettisivujen jäsenedut-osiosta.

 

Istuinpaikkavakuutuksen raja on määritelty IMF:n erityisinä nosto-oikeuksina (SDR), jonka kurssi on tosin tällä hetkellä lähellä euron kurssia. Istuinpaikkavakuutuksia saa myös muille korvaussummille, kuin tietyissä säädöksissä asetetuille vähimmäisrajoille. Se haettu summa on nyt 10 % 250k SDR:stä, eli 25 000 SDR, eli tämän päivän kurssin mukaisesti 28 250 euroa. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että jos kurssi muuttuu, saattaa euromääräisesti määritelty vakuutus käydä riittämättömäksi kesken vakuutuskauden.

 

145 §

Kansalliset vakuutusvaatimukset

 

Suomalaisen ilma-aluksen tai suomalaisen lentotoimintaluvan, lentotyöluvan tai lentokoulutusluvan haltijan käytössä olevan ilma-aluksen vastuuvakuutuksen ehdot eivät saa mahdollistaa vakuutuksen keskeytymistä ennen vakuutuskauden loppua tai keskeytyksen ilmoittamista Liikenteen turvallisuusvirastolle.

 

Suurimmalta hyväksytyltä lentoonlähtömassaltaan enintään 2 700 kilogramman ilma-alukselta, jota käytetään muihin kuin kaupallisiin lentoihin, vaadittavan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärän henkilövahinkojen varalta on oltava matkustajaa kohti vähintään puolet ilmailun vakuutusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta matkustajia koskevasta yleisestä vähimmäisvakuutusturvasta, mutta kuitenkin vähintään mainitun kohdan mukainen tässä momentissa tarkoitettuja ilma-aluksia koskeva vähimmäismäärä.

 

Peruslentokoulutuksessa ilma-aluksella on oltava lento-oppilaalle ja lennonopettajalle aiheutuvan henkilövahingon varalta istuinpaikkakohtainen tapaturmavakuutus, jonka vähimmäisvakuutusmäärä on vähintään kymmenen prosenttia 2 momentissa tarkoitetusta matkustajia koskevasta yleisestä vähimmäisvakuutusturvasta. Lennonopettajan vakuutusturva voidaan järjestää myös tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaisella tapaturmavakuutuksella.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jokaisen yleisilmailu- tai harrastelentokoneen omistajan kannattaa tutustua vähintään oman koneensa vakuutusehtoihin kunnolla.  Tälläkin hetkellä Suomessa on tarjolla vain ulkomaisten toimijoiden lentovakuutuksia, joiden vakuutusehdot saattavat hieman poiketa toisistaan mm. vakuutusmäärältään (aina kuitenkin lakiminimiSDR), käyttäjiin liittyvissä ehdoissa tai missä käsitellään mahdolliset riita-asiat ja minkä maan lainssäädännön mukaan jne.? Pelkkä halvin hinta ei saisi aina olla se vakuutustoimijan valinnan pääperuste. Voi todellisessa onnettomuustilanteessa tulla lisäyllätyksiä.

 

Ylempänä olleisiin, rajattoman vastuun ajatelmiin: En haluaisi olla yleisilmailukoneen omistaja, jolla päällikkönä lentänyt kaverini aiheuttaa esim. huonojen lentokelien vuoksi fataalin onnettomuuden, jossa keikalla mukana olleilla matkustajilla olisi ollut viisi alaikäistä lasta, joiden yksinhuoltajina he olisivat toimineet. Mikäli päällikkönä lentäneen kaverini jäämistö ei pystyisi mahdollisia vakuutuskorvausten jälkeen yli jääneitä korvauksia maksamaan, niin sitten lentokoneen omistajana minä saattaisin tulla kysymykseen henkilönä, jolta puuttuvia rahoja lähdettäisiin hakemaan? Tätä se voisi pahimmillaan olla? Onko näin, niin sitä en vielä onneksi kokemusperäisesti tiedä! (Eräs tuttavani toki on vieläkin vastaavantyyppisen lento-onnettomuuden vuoksi "velkavankeudessa", vaikka aikaa on kulunut jo paljon ja hän itse oli vain koneen omistaja, eikä lennolla mukana.)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään