Martti Kujansuu

Ilmailutapahtumia 109.AK:n sotapäiväkirjasta

7 viestiä aiheessa

Alla on muutama ote venäläisen 109. armeijakunnan sotapäiväkirjasta Kannaksen alueelta kesältä 1944. Teksti käsittelee suomalaisten lentohyökkäyksiä armeijakunnan alueella. Pääpiirteittäin se on minulle selvä, mutta voisiko joku venäjää osava tehdä kunnollisen käännöksen?

 

Ф. 109 ск, оп. 1, д. 47"а" Журнал боевых действий корпуса

 

12.6 Авиация противника не действовала.

 

13.6 То же

 

14.6 Авиация противника пятью одиночными вылетами ФВ-190 вела разведку наступающих частей и глубину расположения.

 

15.6 Авиация противника группами 6-8 самолетов Ю-88 дважды подвергала бомбардировке боевые порядки наступающих частей и 2-3 самолетами Ю-88 бомбила ближние пути подхода к передовым частям. Всего за день 22 самолетовылета.

 

16.6 Авиация противника 7 самолетовылетами Авиация противника боевые порядки и глубину нашего расположения, сбросив 25 бомб.

 

20.6 Авиация противника группами по 3-9 самолетов Ме-110 и Ю-88 вела разведку и бомбила передовые части и дороги к фронту. Всего за сутки 60 самолетовылетов.

 

21.6 Группы 3-9 Ме-110 и Ю-88 вела разведку и бомбила передовые части и дороги к фронту. Сбит один Ме-110. Всего за сутки 100 самолетовылетов.

 

22.6 170 самолетовылетов (43 Ю-88, 88 Ме-109, 32 Ю-87, 12 "Фиат-50", 1 Ме-110). Сброшено до 450 бомб. Зенитной артиллерией сбито 1 Ю-88, 1 Ю-87.

 

23.6 Сбито 3 Ме-109 и 1 Ю-87 зенитной артиллерией и в воздушных боях при штурмовке передовых частей и полков на марше и переправе в районе Тали. Командование корпуса просит усилить прикрытие зенитной артиллерией и истребительной авиацией района Тали.

 

Ф. 109 ск, оп. 1, д. 321 Разведсводки

 

14.6 В 19.00 6 немецких самолетов бомбили район Мустомяки.

 

15.6 6-8 Ю-88 два раза бомбили Кутерселькя.

 

17.6 Ночью группы по 4 Ю-87 бомбили расположение и тылы наших войск, сброшено до 40 мелких бомб.

 

20.6 Налеты противника группами по 15-19 Ю-87

 

22.6 Налеты противника группами от 9 до 24 Ю-87

 

23.6 За день зафиксировано 201 самолетовылет противника (54 Ме-109, 7 Ме-110, 44 Фиат Г50, 74 Ю-87, 22 Ю-88).

 

Ф. 109 ск, оп. 1, д. 48 Журнал боевых действий 72 сд

 

19.6 Авиация противника в количестве 5-6 самолетов бомбит боевые порядки дивизии в районе станции Лепесуа.

 

21.6 Авиация противника бомбит передовые подразделения дивизии каждые 30 - 50 минут.

 

Там же, Журнал боевых действий 109 сд

 

19.6 Противник бомбит дороги Каттила - Оя, сброшено более 30 бомб.

 

(за этот день дивизия, ведя бои и с наземным противником, потеряла 5 чел. убитыми и 30 - ранеными.

 

Ф. 109 ск, оп. 1, д. 228 Боевые донесения.

 

15.6 Сброшено 6 бомб на северо-запад Райвола.

 

22.6 Группы 5-7 самолетов совершали систематические налеты на район командного пункта (КП) дивизии. В 1 км восточнее КП имелись убитые и раненые.

 

22.6 Налеты на переправы не принесли заметных результатов из-за нашего зенитного огня.

 

23.6 Группы в 10-15 самолетов сбросили более 200 бомб по переправе в районе Тали, переправа значительно разрушена, смена частей корпуса затруднена.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Alla on muutama ote venäläisen 109. armeijakunnan sotapäiväkirjasta Kannaksen alueelta kesältä 1944. Teksti käsittelee suomalaisten lentohyökkäyksiä armeijakunnan alueella. Pääpiirteittäin se on minulle selvä, mutta voisiko joku venäjää osava tehdä kunnollisen käännöksen?

 

 

Edit: korjattu

 

Kunnollisesta käännöksestä en tiedä, joten oikeat kielenkääntäjät korjatkoon:

 

12.6 Vihollisen ilmavoimat eivät toimineet.

 

13.6 Sama

 

14.6 Vihollisen ilmavoimat tiedusteli  viidellä yksittäisellä FW-190 lennolla  hyökkääviä joukko-ostoja ja asemien syvyyttä.

 

15.6 Vihollisen ilmavoimat kohdisti 6-8 JU-88 koneen ryhmällä kaksi kertaa pommituksen hyökkaavien osastojen taistelujoukkoja vastaan  ja pommitti 2-3 JU-88 koneella lähimpiä reittejä etujoukkojen luo. Yhteensä tehtiin päivään aikana 22 taistelulentoa.

 

16.6 Vihollisen ilmavoimat 7 lennolla Vihollisen ilmavoimat taistelumuodostelmassa.. ja syvyyteen meidän asemiin, pudottaen 25 pommia. (tämä on jotenkin epäselvä – liekö kopioitunut vain osittain?)

 

20.6 Vihollisen ilmavoimat tiedusteli ja pommitti 3-9 Ме-110 ja JU-88 koneen ryhmissä etujoukkoja ja rintamalle vieviä teitä. Yhteensä 60 lentoa vuorokaudessa.

 

21.6 Vihollisen ilmavoimat tiedusteli ja pommitti 3-9 Ме-110 ja JU-88 koneen ryhmässä etujoukkoja sekä rintamalle vieviä teitä. Ammuttiin alas yksi Ме-110. Vuorokaudessa yhteensä 100 lentoa.

 

22.6 170 lentoa (43 JU-88, 88 Ме-109, 32 JU-87, 12 "Fiat-50", 1 Ме-110). Pudotettu ainakin 450 pommia. Ilmatorjunnalla ammuttiin alas 1 JU-88, 1 JU-87.

 

23.6 Ammuttiin alas 3 Ме-109 ja 1 JU-87 ilmatorjunnalla ja etujoukkojen maataistelukoneiden ilmataisteluissa, marssilla olevien rykmenttien ja Talin ylityspaikalla. Armeijakunnan johto pyytää vahvistamaan ilmatorjunta- ja hävittäjäsuojaa Talin alueella.

 

 

F. 109 sk, op. 1, d. 321 Tiedusteluilmoituksïa

 

 

14.6 Klo 19.00 6 saksalaista konetta pommitti Mustamäen aluetta.

 

15.6 6 - 8 JU-88 konetta pommitti Kuuterselkää.

 

17.6 Yöllä 4 JU-87 koneen ryhmä pommitti joukkojemme asemia ja selustaa, pudottaen vähintään 40 pientä pommia.

 

20.6 Vihollisen ilmahyökkäyksiä 15 - 19 JU-87 koneen ryhmässä.

 

22.6 Vihollisen ilmahyökkäyksiä 9 - 24 JU-87 koneen ryhmässä

 

23.6 Päivässä kirjattiin 201 vihollisen lentoa (54 Ме-109, 7 Ме-110, 44 Fiat G50, 74 JU-87, 22 JU-88).

 

 

F. 109 sk, op. 1, d. 48 Sotapäiväkirja 72 sd

 

 

19.6 Vihollisen ilmavoimat pommitti 5-6 lentokoneella divisioonan taisteluosastoja Leipäsuon aseman alueella.

 

21.6 Vihollisen ilmavoimat pommitti divisioonan etujoukkoja 30 - 50 minuutin välein. Sama paikka.

 

Sotapäiväkirja 109 sd

 

19.6 Vihollinen pommitti Kattila – Oja teitä, pudottaen vähintään 30 pommia. (divisioona menetti maajoukkoja vastaan taistellessaan tuona päivänä 5 kaatuneina ja 30 haavoittuneena)

 

 

F. 109 sk, op. 1, d. 228 Taisteluilmoituksia

 

 

15.6 Pudotettu 6 pommia luoteis-Raivolaan.

 

22.6 5-7 koneen ryhmä teki järjestelmällisiä hyökkäyksiä divisioonan komentopaikan (KP) alueelle. 1 km itään KP:stä oli kuolleita ja haavoittuneita

 

22.6 Ilmahyökkäyksillä ylityspaikkaan ei ollut merkittävää vaikutusta ilmatorjuntatulen vuoksi.

 

23.6 10 - 15 koneen ryhminä pudotettu vähintään 200 pommia Talin alueen ylityspaikalle, ylityspaikka huomattavan vahingoittunut, armeijakunnan joukkojen vaihto vaikeutunut.

 

 

Ф. 109 ск, оп. 1, д. 321 Разведсводки

 

Venäläisen arkistojärjestelmän merkintöjä, jossa laajin kokonaisuus on Ф =Fond ja pienin д Delo (mappi). Olisko tuo оп. jotain siltä väliltä (Opus?) Joku arkistoja tutkinut varmaan tietää tämänkin.

 

Edit:

 

"Venäläinen arkistojärjestelmä poikkeaa suomalaisesta järjestelmästä huomattavasti. Venäjällä arkiston laajuutta ei mitata hyllymetreittäin, vaan asiakirjakansioittain (-vihoittain). Kukin arkistonmuodostaja muodostaa oman fondin. Fondi puolestaan voi sisältää vaihtelevan määrän asiakirjakansioita eli deloja. Yhden asiakirjakansion laajuus vaihtelee yhdestä sivusta jopa useaan sataan sivuun. Yksi asiakirjakansio ei kuitenkaan muodosta niin suurta yksiötä kuin tavallisesti Suomessa käytössä olevat kansiot tai mapit."

 

http://www.joensuu.fi/historia/oblast/#kuvaus

 

Off-Topic:

Tuonne Leningradin oblastin arkistoon on jo monta vuotta tehnyt mieli tututustua, mutta kun se ei ole viikonloppuisin auki. Ei sotahistorian vuoksi, vaan setävainaan (loikkasi 1932 ja teloitettu 1938 Tseljabinskissä). Sota-arkiston kutsuntaluettelossa oli vain lyijykynämerkintä: "Kutsunnoissa Viipurissa" ja Viipurin (ja Kannaksen) asiakirjat on yhä Viipurissa:

 

FOND ARKISTONMUODOSTAJA RAJAVUODET ASIAKIRJA-VIHKOJA

124 Joutselän suojeluskunta 1918-1919 3

141 Kannaksen rajavartiosto 1920-1939 49

143 Terijoen rajavartiopataljoona 1919 3

147 Venäjän vastainen rajatarkastaja 1843-1936 207

216 Viipurin sotilaspiirin päällikkö 1914-1915 4

217 Viipurin sotilaspiirin asevelvollisuusvirasto 1884-1930 66

218 11. Suomalainen tarkka-ampujarykmentti 1913 1

219 Karjalan kaartinrykmentti 1919-1934 6

220 Viipurin sotilashallintopiirin esikunta 1928-1944 66

221 Sotavankileiri 6 1941-1944 14

222 Rannikkotykistörykmentti 2 1919-1944 79

223 Rannikkotykistörykmentti 2:n sotaoikeus 1920-1939 23

224 Ratsuväkiprikaati esikunta 1941-1944 17

225 3. Prikaati esikunta 1941-1944 21

226 Raskas Patteristo 16 1941-1944 13

227 Jääkäripataljoona 6 esikunta 1943-1944 12

228 3. Prikaati II pataljoona 1941-1944 31

229 Jalkaväkirykmentti 7 1941-1944 11

230 Jalkaväkirykmentti 1 1941-1944 10

231 Jalkaväkirykmentti 47 II patal. 1942-1943 9

232 Viestipataljoona 31 1943 14

233 Uudenmaan rakuunarykmentti 1942-1944 11

234 Jalkaväkirykmentti 200 1943-1944 5

235 Viipuri-Tienhaaran linnoitustarvikevarasto 1942-1943 15

236 Viipurin suojeluskuntapiirin esikunta 1918-1944 92

238 Raudun suojeluskunta 1919-1939 10

240 Lotta-Svärd yhdistyksen Viipurin osasto 1939-1944 3

241 Lotta-Svärd yhdistyksen Suojärven osasto 1918-1939 32

242 Viipurin rintamamiesyhdistys 1930-1939 33

243 Viipurin aseveljet 1942-1944 7

246 Suomen reservialiupseeriliitto 1936-1939 4

247 Viipurin reservialiupseerikerho

 

 

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tässä muutama tarkennus:

 

Разведсводки = tiedusteluilmoituksïa

 

Лепесуа = Leipäsuo

 

mainitaan muuten "FV"-koneita (eli siis Focke-Wulf 190), ei FB!

 

F.109sk, op.1, d.228 - otsikko on monikkomuodossa, eli "Taisteluilmoituksia"

 

Arkistotermit: f. = fond = kokoelma

op. = opis = kirjaimellisesti "luettelo", käytännössä = dokumenttisarja (eli fondi voi sisältää useita "opiseja", useimmiten kuitenkin vain yksi)

d. = delo = "asia", eli arkistoyksikkö, "kansio"

seuraava taso on sitten "l." = list = lehti

 

Martti - mistä on muuten alkuperäinen saatu? Kyseessä on selvästi TsAMO:n (eli Podolskissa olevan Venäjän Puolustusministeriön Keskusarkiston) dokumenttisarjoja,

terveisin

cfg

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Martti - mistä on muuten alkuperäinen saatu? Kyseessä on selvästi TsAMO:n (eli Podolskissa olevan Venäjän Puolustusministeriön Keskusarkiston) dokumenttisarjoja,

 

Sain tuon tietovaihtokauppana Axis History Forumin venäläiseltä käyttäjältä "Denis1973":ltä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Sain tuon tietovaihtokauppana Axis History Forumin venäläiseltä käyttäjältä "Denis1973":ltä.

 

Hei!

 

Ai Denis on siellä nykyisin. Jos sama kaveri kuin arvelen on vironvenäläinen ja saanut asiakirjat venäläisiltä kavereiltaan. Voin toki olla väärässäkin. Itse asiassa jopa todennäköisesti kuin tarkemmin ajattelen. Liian nopeat näpit.

 

Kari

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jos sama kaveri kuin arvelen on vironvenäläinen ja saanut asiakirjat venäläisiltä kavereiltaan. Voin toki olla väärässäkin. Itse asiassa jopa todennäköisesti kuin tarkemmin ajattelen.

 

Oman ilmoituksensa mukaan kopioinut ne itse pyynnöstäni arkistossa.  :)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

17.DE, SPK 6225. Tiedän, että "fakel" tarkoittaa soihtua ja viittaa ilmeisesti lähettäjään, mutta mikä on "Slidopad"?

 

Vihollistilanneilmoitus 6.7.44 klo 14.05.

[...]

klo 13.35. Saatu tieto: Slidopad. 40 kpl. á 250 kg heitti ------. 1 Ju 87 putosi ruutuun 34034. Ilmataistelussa 325 pudotettu 1 Ju 87. Putosi vihollisen alueelle. Fakel 8329.

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään