Martti Kujansuu

Ilmavoitosta (De Victoria Aer)

1 viesti aiheessa

Lentolaivue 24:n Tsto II:n ilmataistelukonsepteja ja -kertomuksia vuodelta 1942. T 14275/5. Kansallisarkiston Sörnäisten toimipiste.

 

Ohjeita kaavakkeen täyttämiseksi.

 

1. Varmasti tuhotuiksi saadaan merkitä seuraavasti

- maahan syöksyneet (paikka tai alue todettava)

- ilmaan hajonneet

- täysin tuleen syttyneet koneet, jotka niiden miehistö on jättänyt (paikkaluku tunnettava)

- omalle alueella laskeutumaan pakoitetut koneet, joilla ei ole lentoonlähtömahdollisuutta.

 

2. Vaurioitetuksi on katsottava koneet, joiden moottori tai moottorit viimeksi nähtäessä savuavat vahvasti tai ovat tulessa (näiden on usein todettu sammuneen myöhemmin) koneiden menettäessä korkeutta tai milloin niiden muusta käyttäytymisestä voidaan päätellä niiden vaurioituneen ja menettäneen huomattavasti lentokelpoisuuttaan, mutta jotka eivät varmuudella täytä kohta 1:n edellyttämiä vaatimuksia.

 

3. Koneet, jotka viimeksi havaittaessa lentokelpoisuuttaan menettämättä jatkavat lentoaan ei merkitä vaurioitettujen joukkoon kohdassa 2 luetelluista merkeistä huolimatta.

 

4. Kaavakkeet lähetetään päivittäin Rykmentin Esikuntaan 1 kpl:na. Laivueita kehoitetaan ottamaan itselleen kaksoiskappale tai jäljennös.

 

 

 

14.12.42

Le.Lv. 24

Tsto II

Koskee: Vänr. Pasilan ja lentomest. Juutilaisen alasampumia koneita.

 

Ilmavoimien Esikunta.

 

Ilmav. E:n kirj. № 4703/III/6 k. sal.- 2.12.42 ei ole hyväksytty vänr. P a s i l a n ja lentomest. J u u t i l a i s e n alasampumia koneita. Asian selventämiseksi lähetän oheisen tarkemman selostuksen asiasta. Olen samojen suullisten selostusten perusteella katsonut molemmat koneet varmoksi tapauksiksi. Kuten sitäpaitsi selostuksista käy selville, oli yksi Pe-2 tehnyt pakkolaskun Kronstadtin kentälle, jota en ollenkaan ole ottanut huomioon, vaikka mielestäni tälläisetkin koneet, jotka laskutelineet sisällä ovat tehneet laskun, ovat siksi pahoin vaurioituneita, että ne olisi katsottava ilmavoitoiksi (moottorit, potkuri ja ampujan tuhoutuminen).

 

Olen asian ottanut esille, koska kysymys ei ole alasammutuista koneista, vaan on kysymys periaattellisista laatua. Jokaisen ilmataistelun jälkeen olen tarkkaan harkinnut ja keskustellut asiata, jonka jälkeen olen merkinnyt joko "varma" tai "epävarma".

 

Yllämainitun johdosta anon, että koneet hyväksyttäisiin alasammutuiksi, ja samalla harkittaisiin, voidaanko Kronstadt'iin pakkolaskun tehnyt kone hyväksyä alasammutuksi.

 

Le.Lv.24:n Komentaja

Everstiluutnantti

G. Magnusson.

 

Adjutantti

Vänrikki

Mikko Pasila.

 

 

 

(T-14282/7)

 

ILMAVOIMIEN ESIKUNTA

YE-osasto

5.8.1943

Koskee: ilmavoittojen hyväksymistä.

Liittyy: lentorykmenttien ilmataistelukertomuksiin.

 

Koska ratkaistavakseni saapuneissa ilmataistelukertomuksissa todistajitta saavutetut ilmavoitot alkavat arveluttavassa määrässä lisääntyä sellaisissakin tapauksissa, jolloin torjuntalennolla olevan parven kaikki koneet ovat taistelun aikana toimineet samalla alueella, katson aiheelliseksi, suurvaltojen ilmavoimien omaksumaa kantaa seuraten ja haluamatta epäillä lentäjien vilpitöntä pyrkimystä pysyä ilmataistelukertomuksissaan totuudessa, tiukentaa voimassaolevia ilmavoittojen hyväksymisvaatimuksia seuraavasti.

 

Annetun ilmataistelukertomuskaavakkeen kääntöpuolella olevat ohjeet jäävät muuttamattomina voimaan lisäyksellä, että

 

a) varmasti tuhotuiksi hyväksytään vast'edes ainoastaan ne tapaukset, jolloin koneen tuhoutumisen ohjeiden edellyttämällä tavalla on todennut vähintään yksi sivullinen todistaja tai koneen jäännökset löydetään.

 

b) todistajitta tapahtunut "varma tuhoaminen" hyväksytään vast'edes ainoastaan "vakavasti vaurioitetuksi", kun ampujan perustelut ovat riittävät ja vakuuttavat ja a.o:n lähin esimies lausunnossaan saattaa todennäköiseksi, että k.o. ilmataistleu on voinut tapahtua parven (tai partion) muiden ohjaajien tai iv.elinten sitä näkemättä.

 

Joskin näiden uusien ohjeiden käytäntöönotto voi aiheuttaa laskun ilmavoimien voittotiliin ja joku lentäjä määrätyssä tapauksessa voi joutua luopumaan oikeutetusta ilmavoistostaan todistajien puuttuessa ei ole epäilystäkään siitä, että näin menetellen saadaan oikeampi kuva vihollisen ilmavoimien toidellisista tappioluvuista rintamillamme, mihin maapuolustuksemme etuja ja tulevaisuudenmahdollisuuksia ajatellen ehdototmasti on meidänkin osaltamme pyrittävä.

 

Ilmavoimien komentaja:

Kenraaliluutnantti J. F. Lundqvist

 

Ye-osaston päällikkö

Everstiluutnantti R. Pajari

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään