Aleksi Saarinen

Takavarikot kouluissa (Oli: Tyhmiä kysymyksiä)

17 viestiä aiheessa

Muistaakseni luin jotain uusittua koulujärjestelmän kurituslakia ja nyt hieman mietin erästä asiaa. Jos oppilas käyttää matkapuhelintaan tunnilla häiritsevästi opettajan huomautuksista huolimatta, opettaja saa ottaa puhelimen haltuunsa, mutta se on palautettava oppilaalle viimeistään koulupäivän päättyessä?

Koulussamme on vaan ollut sääntönä se, että matkapuhelin ja muut elektroniset vehkeet pääsevät rehtorin elektroniikkaputiikkiin kolmeksi päiväksi, jonka jälkeen tavarat voi hakea häneltä. Eli, onko tämä toiminta väärin?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Muistaakseni luin jotain uusittua koulujärjestelmän kurituslakia ja nyt hieman mietin erästä asiaa. Jos oppilas käyttää matkapuhelintaan tunnilla häiritsevästi opettajan huomautuksista huolimatta, opettaja saa ottaa puhelimen haltuunsa, mutta se on palautettava oppilaalle viimeistään koulupäivän päättyessä?

Koulussamme on vaan ollut sääntönä se, että matkapuhelin ja muut elektroniset vehkeet pääsevät rehtorin elektroniikkaputiikkiin kolmeksi päiväksi, jonka jälkeen tavarat voi hakea häneltä. Eli, onko tämä toiminta väärin?

Äkkiseltään muistaisin niin, että sillä opettajalla tai rehtorilla ei ole laillista oikeutta ainakaan takavarikoida. Tämä perustuu pakkokeinolain 4 lukuun "Takavarikko", jonka 1 § säädetään takavarikon edellytykset: "Esine voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että se voi olla todisteena rikosasiassa tai on rikoksella joltakulta viety taikka että tuomioistuin julistaa sen menetetyksi."

 

Tämän perusteella on varsin selvää, ettei opettaja voi ainakaan käyttää pakkokeinoja esineen haltuunsaamiseksi. Toisin sanoen, väkipakolla opettaja ei voi puhelinta ottaa, eikä mahdollista käskyä luovuttaa puhelinta ole mielestäni syytä noudattaa.

 

Selvyyden asiaan saisi tietysti sillä, että jos puhelin tai muuta omaisuutta päätyy rehtorin kopperoon, voi asian korjata tulevaisuuttakin ajatellen tekemällä rikosilmoituksen esimerkiksi ryöstöstä tai luvattomasta käytöstä paikallisella poliisiasemalla =)

 

EDIT:

Opettajan oikeuksista yleisesti on säädetty Perusopetuslain 1998/682 7 luvun 36 §:ssä.

 

36 § (13.6.2003/477)

Kurinpito

 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

 

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

 

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

 

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

 

36 b § (13.6.2003/477)

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen

 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

 

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

 

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.

 

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä.

 

En myöskään usko, että koulu voisi omalla "järjestyssäännöllään" antaa opettajalla pakkokeinolain mukaisia oikeuksia haltuunottaa tai takavarikoida muita kuin vaarallisia esineitä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Eikö olisi kuitenkin parempi ensin selventää opettajalle kyseinen lakipykälä, eikä marssia suoraa päätä poliisisedän juttusille?  ;D

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Eikö olisi kuitenkin parempi ensin selventää opettajalle kyseinen lakipykälä, eikä marssia suoraa päätä poliisisedän juttusille?  ;D

Ongelma on yleisesti se, että sellaisesta, mihin ei ole oikeutta, ei yleensä ole myöskään mitään lakipykälää olemassa. On varsin selvää, ettei takavarikoimista ole erikseen kiellettykään, koska se ei oletusarvoisesti ole sallittua.

 

edit: oikeus voisi kuitenkin tulkita asiaa niin, että opettaja voisi ottaa sen vehkeen halluksi oppitunnin loppuun asti. pidempiaikaista "takavarikkoa" ei mitä todennäköisemmin hyväksyttäisi, varsinkin, kun sitä käytetään oikeudettomana rangaistuksena (oikeushan on huomautuksiin, jälki-istuntoihin ja erottamiseen ainakin....)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Nyt kun puhutaan takavarikoista, niin meidän koulussa takavarikoidaan sytkärit, linkkuveitset yms.. jutut koko lukuvuodeksi. En ymmärrä miksi opettajat alkavat herjata tupakan poltosta jos oppilas kantaa sytkäriä mukaan. (minä kannan mutten polta) Erätaidot kunniaan!  :P;D

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Nyt kun puhutaan takavarikoista, niin meidän koulussa takavarikoidaan sytkärit, linkkuveitset yms.. jutut koko lukuvuodeksi. En ymmärrä miksi opettajat alkavat herjata tupakan poltosta jos oppilas kantaa sytkäriä mukaan. (minä kannan mutten polta) Erätaidot kunniaan!  :P;D

Lähestyisin poliisia jos joku yksityisoikeudellisesti "takavarikoisi" eli anastaisi omaisuuttani. Olettavasti tuotakaan teräasetta ei ole toimitettu esimerkiksi poliisille.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Muistaakseni luin jotain uusittua koulujärjestelmän kurituslakia ja nyt hieman mietin erästä asiaa. Jos oppilas käyttää matkapuhelintaan tunnilla häiritsevästi opettajan huomautuksista huolimatta, opettaja saa ottaa puhelimen haltuunsa, mutta se on palautettava oppilaalle viimeistään koulupäivän päättyessä?

Koulussamme on vaan ollut sääntönä se, että matkapuhelin ja muut elektroniset vehkeet pääsevät rehtorin elektroniikkaputiikkiin kolmeksi päiväksi, jonka jälkeen tavarat voi hakea häneltä. Eli, onko tämä toiminta väärin?

Olen kai jo niin vanha piaru että mielestäni tuo on ihan oikein. Jos koulun säännöissä niiden käyttö tunnilla on kielletty niin siitä vaan heti pois ainakin päiväksi, seuraavasta kerrasta viikoksi ja sitten kuukaudeksi. Perusteluna se että sitä puhelinta yms peli-/soittovärkkiä ei varmasti tarvita millään oppitunnilla, ellei sitten ole joku elektroniikan oppitunti, jolloin siihen olisi erikseen lupa, mieluiten käsky pistää ne vehkeet tuhannen pi...un päreiksi.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

No prkl. Mulla jäi ala-astella muovipyssy takin taskuun pihaleikeissä ja sit seuraavana päivänä koulussa kävin kattoo, et mikäs täällä. No isot pojat pölli sen välittömästi ja rupes heittelee kaverilta toiselle. Opettaja näki ja ilman mitään selityksen mahdollisuutta pössykkä oli loppukevään (monta kuukautta) opettajainhuoneessa. Viimisenä koulupäivänä sen sai noutaa. Jos kännykät olis sillon ollu keksitty, ei olis ollu puhettakaan, että niitä ois saanu viedä edes kouluun saati näprätä tunnilla  8)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Olen kai jo niin vanha piaru että mielestäni tuo on ihan oikein. Jos koulun säännöissä niiden käyttö tunnilla on kielletty niin siitä vaan heti pois ainakin päiväksi, seuraavasta kerrasta viikoksi ja sitten kuukaudeksi. Perusteluna se että sitä puhelinta yms peli-/soittovärkkiä ei varmasti tarvita millään oppitunnilla, ellei sitten ole joku elektroniikan oppitunti, jolloin siihen olisi erikseen lupa, mieluiten käsky pistää ne vehkeet tuhannen pi...un päreiksi.

 

Niin no nykyiset opettajien/rehtorien oikeudet ovatkin aivan naurettavat tuossa suhteessa... Mitään yksityisoikeudellista takavarikkoa en silti mene tukemaan, kun sellaiseen ei olisi oikeutta edes poliisilla, tutkinnalliset syyt erikseen (tässähän on kyseessä rankaisu). Päivän loppuun sen puhelimen/vast voisi koulu pitää hallussaan työrauhan takaamiseksi..

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

esimerkiksi jos oikeasti tarvitsisi sitä puhelinta juuri silloin kun se on rehtorin huostassa kolmen päivän ajan.

 

Niin eikös tulisi mieleen että ei silloin säätäisi sen vehkeen kanssa tunnin aikana, jos se niin tärkeä on olevinaan, koska ei kyllä minun kaaliini tule mieleen yhtään pakottavaa tarvetta sitä käyttää tunnin aikana.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Hmm, nyt kun oli tuosta "takavarikoinnista" puhetta niin laitanpa tähän sitten oman tarinankin.. tai no.. kaverin omaisuutta se tavara oli.. eli footbag  ;D No, en muista mitä tehtiin(tapahtui yläasteella joskus muutama vuosi sitten), varmaan potkitiin sitä luokassa tms, ja jokatapauksessa opettaja takavarikoi sen. Sitten paripäivää myöhemmin kun oli taas sen saman opettajan tunti, kaveri kysyi että saanko sen pallon takaisin. No, opettaja etti ja etti sitä mutta eipäs löytynytkään.. se oli siis hävinnyt/pöllitty (opettajan laatikosta) tai jotain.. sitä palloa ei sitte sen jälkeen enää nähtykkään.. että sellasta.. onneks ei ollu kännykkä kyseessä silloin..  :laugh:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

puhelin tulisi antaa oppilaalle takaisin viimeistään tunnin päättyessä jos sitä on häiritsevästi tunnilla käyttänyt.

Jolloin sama jeppe taas seuraavalla tunnilla räpläisi sitä ja sama homma läpi päivän. Sellainen rangaistus se olla pitää, että se edes hiukan tuntuu. Nykyäänhän vaan jokaista alle 15v olevaa silitellään päähän silkkihanskalla ja varotaan mitenkään aiheuttamasta traumoja herkkään sieluun, vaikka olisikin pari mummoa monottanut kaljapäissään. Jos ei tyyppi tajua viimeistään kouluiässä mitä tarkoittaa kiellot ja EI-sana, niin jossain on vikaa, eikä se ole koulun eikä muissakaan säännöissä se vika. Tarkoitin että rangaistuslinja olisi kutakuinkin sarjaa huomautus, poisottaminen lopputunniksi, loppupäiväksi, loppuviikoksi. Se olisi jokaisen oma valinta, minkä riskin ottaa ja milloin sitä vehjettä räpeltää, mikä on tärkeää olevinaan milläkin hetkellä ja mikä on siitä seuraus, jos sääntöjä rikkoo. En ole mikään saarnaaja ja puhdas pulmunen, meinaa nuo nopeusrajoitukset olla vähän venyviä yleensä, mutta otan sen riskin ja yleensä se jää tuolle rikesakko asteelle( tai huomautukselle).

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

niin jossain on vikaa, eikä se ole koulun eikä muissakaan säännöissä se vika.

 

Aivan, kunnollinen kasvatus kunniaan! Kotoa se kaikki lähtee. ;)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jolloin sama jeppe taas seuraavalla tunnilla räpläisi sitä ja sama homma läpi päivän. Sellainen rangaistus se olla pitää, että se edes hiukan tuntuu. Nykyäänhän vaan jokaista alle 15v olevaa silitellään päähän silkkihanskalla ja varotaan mitenkään aiheuttamasta traumoja herkkään

 

Kyllähän koululaissa on säädetty rangaistukset joita koulu ja opettajat voivat käyttää. Ei minun mielestäni oikeusvaltiossa pitäisi olla mitään tarvetta kenenkään (vaikka olisikin oikein arvostettu kansankynttilä) ottaa oikeutta omiin käsiinsä ja ruveta rankaisemaan ihmisiä mielivaltaisesti. Tälläisestä mielivallasta ei ole kovinkaan pitkä matka anarkiaan ja se ei nyt oikein minun mielestäni sovi koulumaailmaan.

Jos rangaistukset ovat riittämättömät tai koululaki ei toimi pitäisi syyttävän sormen ruveta osoittamaan arkadianmäkeä kohti.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Olen kai jo niin vanha piaru että mielestäni tuo on ihan oikein. Jos koulun säännöissä niiden käyttö tunnilla on kielletty niin siitä vaan heti pois ainakin päiväksi, seuraavasta kerrasta viikoksi ja sitten kuukaudeksi. Perusteluna se että sitä puhelinta yms peli-/soittovärkkiä ei varmasti tarvita millään oppitunnilla, ellei sitten ole joku elektroniikan oppitunti, jolloin siihen olisi erikseen lupa, mieluiten käsky pistää ne vehkeet tuhannen pi...un päreiksi.

 

Siitä olen samaa mieltä, että kännyköiden räpläämisen tunnilla pitää olla kiellettyä. Siitäkin olen vielä samaa mieltä että puhelimen voi ottaa pois tunnin loppuun asti tai mahdollisesti jopa koulupäivän loppuun asti. Mutta tähän kaikkeen pitää olla perusteltu syy (samoin kuin muihinkin rangaistuksiin). Jos koulupäivän päätyttyä ei saa puhelinta takaisin silloin kyseessä on suomen lain mukaan rikos. Jos puhelinta säilytetään esim rehtorin huoneessa syyllistyy opettaja varastamiseen ja rehtori avuntantoon ja varastetun tavaran kätkemiseen.

Varmasti koululautakunta on mielissään kun koulun henkilökuntaa on syyttessä varastamisesta ja varastetun tavaran kätkemisestä. Uhrina vielä koululaitoksen huomaan annettu alaikäinen.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Aiheeseen liittyen:

 

Kouluihin halutaan kännykkäparkkeja

Opettaja-lehti vaatii kouluihin kännykkäparkkeja. Päätoimittaja Hannu Laaksola ehdottaa lehden pääkirjoituksessa nykyistä selkeämpiä ohjeita matkapuhelimien käyttöön koulussa, koska nykyisillä puhelimilla voi tallentaa ilman lupaa ääntä ja kuvaa. Tämä loukkaa yksityisyyden suojaa. Opettaja-lehti tarkoittaa kännykkäparkilla tilaa, johon oppilaat jättäisivät puhelimensa kouluun tullessaan. Puhelimet saisi takaisin kotiin lähtiessä. Laaksola ehdottaa, että kännykkäparkki-käytäntöä rikkoneen oppilaan puhelimen voisivat hakea koulusta vain oppilaan vanhemmat.

 

Lähde: www.turunsanomat.fi

 

EDIT: Nuo "parkit" voisi rakentaa Faradayn häkki -periaatteella, niin eivät sitten ne kymmenet tai sadat kännykät siellä parkissa itsekseen pirahtelisi koulun rauhaa häiriten  :laugh:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään